Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12_Eylul_Iddianamesi

12_Eylul_Iddianamesi

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by hyperpostulate

More info:

Published by: hyperpostulate on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2012

pdf

text

original

 
T.C.ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
 
(CMK 250. MADDE İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ)
 
Soruşturma No
: 2011/646Esas No : 2012/2
İddianame No
: 2012/2
İ D D İ A N A M E
 
ANKARA ..... AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
 
(CMK 250. MADDE İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ)
 DAVACI : K.H.
ŞÜPHELİLER
: 1-
ALİ TAHSİN ŞAHİNKAYA, ŞAKİR Oğlu HAYRİYE'den olma, 11/10/1925 doğumlu,İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi, CAFERAĞA köy/mahallesi, 4 cilt, 1176 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusakayıtlı Kadıköy/ İSTANBUL ikamet eder.
 2- AHMET KENAN EVRE
N, HAYRULLAH Oğlu NACİYE'den olma, 01/01/1918 doğumlu,ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, NAMIKKEMAL MAH. köy/mahallesi, 62 cilt, 58 aile sıra no, 1 sıra no'danüfusa kayıtlı Türkocağı Cad. Merkez Orduevi Yanı Korumalı Konaklar, Kemal Kayacan Apt. Daire:10Çanka
ya/ ANKARA ikamet eder.
VEKİLLERİ
 
: Avukat Ömer Nihat ÖZGÜN (7067) Ankara Barosu,
 
Avukat Haydar KANICIOĞLU (15132) Ankara Barosu
 
SUÇ
 
: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Tamamını veya Bir Kısmını Değiştirmeye veya OrtadanKaldırmaya ve Anayasa İle Teşekkül
 
Etmiş Olan Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmayaveya Görevini Yapmasına Engel Olmaya Cebren Teşebbüs Etmek
 
SUÇ TARİHİ
: 02/01/1980 Tarihi, 12/09/1980-
06/12/1983 Tarihleri Arası
 
SUÇ YERİ
: Ankara
SEVK MADDESİ
 
: 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 146, 80, 31, 33. Maddeleri (Her İki Şüpheli HakkındaAyrı Ayrı)
 
DELİLLER
:
 
İddianameye eklenen müşteki beyanları, Mehmet Demir isimli kişi tarafından gönderilen 1 adet DVD,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 29/11/20
11 tarihli 38483
sayılı yazısı ve ekleri, T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27/12/2011 tarihli4271 sayılı yazısı ve ekleri, Tanık Ahmet Uncu'nun ifade tutanağı (Kahramanmaraş Eski BelediyeBaşkanı), Tanık Rafet Üçelli'nin ifade tutanağı (Çorum Eski Valisi), Aksiyon Dergisinin 770. sayısı,201552 sayılı 1980 tarihli Bayrak Harekat Direktifi başlıklı 21 sayfadan ibaret Çok Gizli ibareli belge,Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Ahmet Kenan Evren hakkında Cumhuriyet SavcısıSacit Kayasu tarafından hazırlanan İddianame, Şüpheliler Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkayavekilleri tarafından verilen savunma dilekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel SekreterliğiKanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 10 Haziran 2011 tarihli64982 sayılı ekinde 05/06/1977 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Millet Meclisi 5.dönem üyeliğine seçilen milletvekillerine ilişkin listenin bulunduğu yazı, Ankara Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğünün temin etmiş olduğu 12 Eylül 1980 Askeri darbesi ile ilgiligazeteci yazar Mehmet Ali Birand tarafından hazırlanan 12 Eylül Belgeselinin bulunduğu 4 adet DVD,Şüpheli Ali Tahsin Şahinkaya'nın ifade tutanağı ve ifadeye ilişkin 2 adet mini DV
kaset ve 2 adet DVD,
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 2011 tarihli ve 5897 sayılı ekinde13/11/1979 tarihinde göreve başlayan Bakanlar Kurulu listesi ile kabinedeki değişikliklerin yer aldığıResmi Gazete nüshalarının ilgili
 
bölümleri, Şüpheli Ahmet Kenan Evren'in ifade tutanağı ve ifadeninkaydına ilişkin 1 adet DVD, 12 Eylül 1980 tarihli 17103 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12Eylül Askeri darbesiyle ilgili bildirilere ilişkin Resmi Gazete çıktısı (Ülke yönetimine el konulduğunailişkin ilk bildiri olan 1 numaralı bildiri ile 2,3,4,5,6,7,8,9 numaralı bildireler ve şüpheli Kenan Evren'inbasına açıklamasına ilişkin belge), 16 Ekim 1981 tarihli 17486 mükerrer sayılı, 28 Ekim 1980 tarihli17145 sayılı, 12 Aralık 1980 tarihli 17188 mükerrer sayılı, 5 Haziran 1981 tarihli 17361 sayılı ResmiGazetelerde yer alan 2533 sayılı, 2324 sayılı, 2325 sayılı, 2356 sayılı kanunlar, Milli GüvenlikKonseyinin 52 sayılı kararı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından yayınlanan İşkence DosyaGözaltında ya da Cezaevinde Ölenler isimli kitap, sabıka ve nüfus kayıtları, tüm dosya kapsamı
 
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
 
Başsavcılığımızın yukarıda sayısı belirtilen soruşturmasında;
 
I.BÖLÜM
 
1.Soruşturmanın Başlaması
 
Bu soruşturma, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla Anayasanın geçici 15. maddesininkaldırılmasının ardından Başsavcılığımıza ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki CumhuriyetBaşsavcılıklarına verilmiş olan şikayet dilekçeleri üzerine başlatılmıştır. Dilekçe veren müştekiler hem
 
12 Eylül askeri darbesi hem de bu dönemde maruz kaldıklarını belirtikleri işkence iddiaları ile ilgili suçduyurusunda bulunmuşlardır. Diğer illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen şikayetdilekçeleriyle başlatılan soruşturmalar da, Anayasayı ihlal (askeri darbe) suçlarıyla ilgilisoruşturmaların tamamı ile işkence iddialarıyla ilgili soruşturmaların büyük bir kısmı yetkisizlikkararları verilerek Başsavcılığımıza gönderilmiştir.Başsavcılığımızda şüpheliler Ahmet Kenan EVREN, Ali Tahsin ŞAHİNKAYA, Nejat TÜMER, SedatCELASUN ve Nurettin ERSİN hakkındaki Anayasayı ihlal (askeri darbe) suçundan yürütülen soruşturmatefrik edilerek Başsavcılığımızın 2011/646 sayılı soruşturmasına kaydedilmiştir.
 
Şüphelilere atılı bulunan
 
suç, kamu adına kovuşturulması gereken suçlardan olduğundan,iddianameye müştekilerin adlarının yazılmasına gerek görülmemiştir. Müştekilerin işkence ve kötümuamele suçlarından dolayı ilgili dosyalarında soruşturma devam etmektedir.Yürütülen soruşturmada şüphelilerin eylemleri, demokrasi ve demokratik kurumları hedef almış olması nedeniyle öncelikle, demokrasi kavramına yer verilecek, ardından, gelinen noktada, bugünkü çağdaş anlayışa göre genel olarak benimsenen, çoğulcu demokrasi terimi üzerinde kısacadurulacaktır.
 
Daha sonra 12 Eylül askeri darbesinde gerekçe olarak gösterilen önemli terör olaylarına yerverildikten sonra iddianamenin konusu olan şüphelilerin eylemlerine değinilecektir.
 2.Demokrasi
Bu gün, tartışılan bir takım eksiklikleri olmasına rağmen demokrasi, yönetim şekilleri içerisinde en iyiyönetim biçimi olarak kabul edilmektedir.Demokrasinin tarihine bakıldığında yaklaşık 2500 yıl önce tartışılmaya başlandığını söylemekmümkündür. Demokrasi kavramının 2500 yıl önce Antik dönemde Yunanistan'da ortaya çıktığı kabuledilmektedir.(2,s.2,7)Arada kesintiler ve gerilemeler olmakla birlikte demokrasi kavramı tarihyolculuğunda sürekli gelişmiş ve ideal demokrasi yönetimine ulaşılmaya çalışılmıştır. Demokrasibugün itibariyle geldiği noktada bütün kıtalara, insanlığın var olduğu her yere göreceli olarakyayılmıştır. Demokratik olmayan baskıcı rejimler birer birer yıkılarak demokrasi adına adımlaratılmaktadır. Bu durum, çoğunlukla halkın baskıları ve ayaklanmaları sonucunda yönetiml
eri
zorlamasıyla ortaya çıkmaktadır.
 
3.Tanım
 
Demokrasi, Latince bir deyim olup, halk anlamına gelen "demos" ile "egemenlik
-
iktidar" anlamınagelen "kratos" kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Kelime olarak demokrasi, halkın kendikendini yönetmesi, halk iktidarı anlamına gelmektedir. Özgürlük, kişinin kendi kendini yönetmesi,başkası tarafından yönetilmemesi olarak değerlendirildiğinde demokrasi toplum ve kişi yönündenözgürlük anlamına gelmektedir. Dolayısıyla özgürlük ve demokrasi birbirini kuşatan ve tamamlayankavramlardır. (1, s.19)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->