Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Cranes Inspection

Cranes Inspection

Ratings: (0)|Views: 57 |Likes:
Published by Mahmoud Abdallah
Cranes Inspection
Cranes Inspection

More info:

Published by: Mahmoud Abdallah on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

 
HB^BPO
Fhjpej @jppu!
Fdggevvedkjp dc Ab`dp 
2'8<<'30:'003=
}}}+kfab`dp+fdg
_}d pjfjkt td}jp fpbkj bffeojktv‟dkj ek Kj} Udpi bkodkj ek Cadpeob‟pjvzatjo ek gzate|aj cbtbaetejv+ _hjvj jsjktvhemhaemhtjo thj ekhjpjktau obkmjpdzv kbtzpj dc }dpi eksdasekmkdt dkau td}jp fpbkjv `zt baa tu|jv dc fpbkjv+Fpbkjv gzvt `j ekv|jftjo bko zvjo |pd|jpau+ Gbku cbtbaetejvfbk dffzp }hjk thj fpbkj `ddg! adbo aekj dp adbo fdktbftv |d}jp aekjv bko vhdptv jajftpefetu td mpdzko+ Dthjp ekfeojktvhb||jk }hjk }dpijpv bpj vtpzfi `u thj adbo! bpj fbzmht ekveojthj v}ekm pboezv! dp cbea td bvvjg`aj$oevbvvjg`aj thj fpbkj |pd|jpau+ Booetedkbaau! eg|pd|jp fpbkj vjtz| bffdzktv cdp b||pdxegbtjau :< |jpfjkt dc fpbkj bffeojktv+Fpbkjv gzvt `j jpjftjo! oevgbktajo bko d|jpbtjo `u fdg|jtjkt |jd|aj }hd hbsj thj kjfjvvbpu tpbekekm bko jx|jpejkfj+Jg|adujpv vhdzao hbsj }pettjk |pdfjozpjv cdp jbfh tu|j dc fpbkjbko thjep |pdfjozpjv vhdzao `j `bvjo dk thj gbkzcbftzpjp―vekvtpzftedkv+ _hj |pdfjozpjv vhdzao `j bsbeab`aj dk vetj! bkothdvj eksdasjo ek thj }dpi vhdzao `j cbgeaebp }eth thjg+
Fdg|au }eth thj gbkzcbftzpjp―v v|jfecefbtedkv bkoaegetbtedkv b||aefb`aj td thj d|jpbtedk dc bku fpbkj+
Fpbkjv bpj td `j d|jpbtjo dkau `u rzbaecejo bko tpbekjo |jpvdkkja+
Bojvemkbtjo fdg|jtjkt |jpvdk gzvt ekv|jft baa fpbkjgbfhekjpu bko jrze|gjkt `jcdpj bko ozpekm zvj tdjkvzpj etv vbcj d|jpbtedk+
@j vzpj thj fpbkj ev dk b cepg$vtb`aj vzpcbfj bko ajsja+
Ozpekm bvvjg`au$oevbvvjg`au dc thj fpbkj―v `ddg! od kdtzkadfi dp pjgdsj |ekv zkajvv vjftedkv bpj `adfijo bkovjfzpj (vtb`aj%+
\pd|jpau |abk aectekm d|jpbtedkv bko ba}buv vz|jpsevjthjg b||pd|pebtjau+
]btfh cdp dsjphjbo jajftpef |d}jp aekjv bko gbektbek btajbvt b 2<'cddt vbcj }dpiekm fajbpbkfj cpdg thj aekjv+
Ekv|jft baa pemmekm |pedp td zvj9 od kdt }pb| hdevt aekjvbpdzko thj adbo+
@j vzpj td zvj thj fdppjft adbo fhbpt cdp thj fpbkj―v fzppjktfdkcemzpbtedk bko vjtz|! thj adbo }jemht bko aect |bth+
Od kdt jxfjjo thj adbo fhbpt fb|bfetu }heaj gbiekm aectv+
Od kdt gbij bku gdoecefbtedkv dp booetedkv thbt bccjftthj fb|bfetu dp vbcj d|jpbtedk dc thj jrze|gjkt }ethdztthj gbkzcbftzpjp―v }pettjk b||pdsba+
Czaau jxtjko dztpemmjpv bko `bppefboj bffjvve`aj bpjbvekveoj thj fpbkj―v v}ekm pboezv+
 Oesevedk dc Dffz|btedkba Vbcjtu bko Hjbath
22<2 Gbea Vjpsefj Fjktjp! Pbajemh! KF 0=355'22<2
_d}jpbko Gd`eaj Fpbkj Vbcjtu
_d}jp fpbkj fdaab|vj ektd bonbfjkt `zeaoekm+ Pjvzat dc dztpemmjpv eg|pd|jpau vjt+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->