Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stefan Kosiewski: Gdzie Rzym, gdzie Krym. O przywrocenie utraconej godnosci najwyzszych urzedow

Stefan Kosiewski: Gdzie Rzym, gdzie Krym. O przywrocenie utraconej godnosci najwyzszych urzedow

Ratings: (0)|Views: 478|Likes:
Prokuratura Generalna
Biuro Prokuratora Generalnego
ul. Barska 28/ 30 02-315 Warszawa
Frankfurt nad Menem, 12 stycznia 2012 r.
Pani mgr Elżbieta Szawurska
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie
delegowana do Prokuratury Generalnej

Szanowna Pani Prokurator,
dziękuję uprzejmie za oba pisma przysłane z datami: 3 i 4 stycznia 2012 r. do wiadomości magazynu europejskiego sowa, które wysłane zostały przez Panią Prokurator do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w sprawach mających związek z postępowaniem po katastrofie w Smoleńsku i innymi.
W uzupełnieniu dotychczasowej korespondencji pragnę dodać, co nast.:
1 . O uznanie za stronę czynną procesową w zw. z katastrofą pod Smoleńskiem zwracałem się w pismach z 13 sierpnia 2010 r. i 10 września 2010 r. do Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie Pana płka mgra Ryszarda Filipowicza; pismem z 3 listopada 2011 r. przypominałem o wniosku w tej sprawie organizacji Polnisches Kulturzentrum e.V., którą reprezentuję. Wniosek mój wysłany był do wiadomości Kancelarii Prezydenta i Premiera RP; http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/1578
2. O niszczeniu w Polsce przez służby specjalne RP dowodów z katastrofy pod Smoleńskiem oraz o utrudnianiu śledztwa przez Prokuratora Andrzeja Seremeta mówiłem w wypowiedzi opublikowanej w magazynie sowa 21 lipca 2010 r.
3. O odwołanie prokuratora Seremeta z zajmowanego stanowiska i przekazanie sprawy z Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wnioskowałem w piśmie wysłanym do Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Pani Prokurator Zofii Łukasik-Pusch z datą 13. sierpnia 2010 r.
Nie można pozostawić politykom zajmującym najwyższe stanowiska w państwie polskim kwestii zgodności z prawdą zarzutów, na których oparte zostało uzasadnienie wniosku o odwołanie Prokuratora Andrzeja Seremeta, albowiem czynami swoimi oraz wypowiedziami nie dowiedli oni dotychczas, że potrafią zadbać o przywrócenie utraconej godności najwyższych urzędów RP.
Natomiast ponieważ gazeta Rzeczpospolita zapowiedziała dzisiaj na poniedziałek kolejną odsłonę nieudanej chucpy, czyli kpin z pogrzebu Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, z udziałem prokuratorów wojskowych a także tzw. rzeczoznawców z Krakowa, którzy tak podkręcili swojego czasu przed kamerami Telewizji Polskiej potencjometr z głosem Ministrowi Sprawiedliwości Kwiatkowskiemu, że musiał w następstwie tego odejść ze stanowiska, bo jak dziecko uwierzył tym kpiarzom, że tak głośne zakłócenia mają cały czas w uszach piloci samolotów wożący po całym świecie prezydentów wszystkich państw, gdyż nie pomyślał człowiek, że to mu gałkę wzmacniacza tak podkręcili, żeby zabałamucić hałasem.
Tak teraz może się też zdarzyć w poniedziałek, że będą chcieli powiązać odejście Prokuratora Seremeta z kolejnym przekrętem, bo czy można zapowiadać publicznie (czy może to robić polskojęzyczna gazeta) dalsze ogłupianie mojego Narodu Polskiego?
Czy może wojskowy prokurator po wszystkim zgodnie z tym, co zapowiada ta gazeta po wszystkim, co już jest powszechnie znane, przekabacać jeszcze fakty i potwierdzać nieprawdę, że to nie gen. Błasik wszedł do kabiny pilotów i nie kryjąc osobistej próżności, z której był powszechnie w wojsku znany, zwierzać się swoim podwładnym z awansu zawodowego obiecanego mu przed chwilą w salonce przez Lecha Kaczyńskiego, awansu połączonego z wyjazdem "za Wielką Wodę", tzn. za Atlantycki Ocean, ...
http://sowa.quicksnake.es/Servire-Veritati/Stefan-Kosiewski-Gdzie-Rzym-gdzie-Krym-O-przywrocenie-utraconej-godnosci-najwyzszych-urzedow
Prokuratura Generalna
Biuro Prokuratora Generalnego
ul. Barska 28/ 30 02-315 Warszawa
Frankfurt nad Menem, 12 stycznia 2012 r.
Pani mgr Elżbieta Szawurska
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie
delegowana do Prokuratury Generalnej

Szanowna Pani Prokurator,
dziękuję uprzejmie za oba pisma przysłane z datami: 3 i 4 stycznia 2012 r. do wiadomości magazynu europejskiego sowa, które wysłane zostały przez Panią Prokurator do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w sprawach mających związek z postępowaniem po katastrofie w Smoleńsku i innymi.
W uzupełnieniu dotychczasowej korespondencji pragnę dodać, co nast.:
1 . O uznanie za stronę czynną procesową w zw. z katastrofą pod Smoleńskiem zwracałem się w pismach z 13 sierpnia 2010 r. i 10 września 2010 r. do Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie Pana płka mgra Ryszarda Filipowicza; pismem z 3 listopada 2011 r. przypominałem o wniosku w tej sprawie organizacji Polnisches Kulturzentrum e.V., którą reprezentuję. Wniosek mój wysłany był do wiadomości Kancelarii Prezydenta i Premiera RP; http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/1578
2. O niszczeniu w Polsce przez służby specjalne RP dowodów z katastrofy pod Smoleńskiem oraz o utrudnianiu śledztwa przez Prokuratora Andrzeja Seremeta mówiłem w wypowiedzi opublikowanej w magazynie sowa 21 lipca 2010 r.
3. O odwołanie prokuratora Seremeta z zajmowanego stanowiska i przekazanie sprawy z Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wnioskowałem w piśmie wysłanym do Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Pani Prokurator Zofii Łukasik-Pusch z datą 13. sierpnia 2010 r.
Nie można pozostawić politykom zajmującym najwyższe stanowiska w państwie polskim kwestii zgodności z prawdą zarzutów, na których oparte zostało uzasadnienie wniosku o odwołanie Prokuratora Andrzeja Seremeta, albowiem czynami swoimi oraz wypowiedziami nie dowiedli oni dotychczas, że potrafią zadbać o przywrócenie utraconej godności najwyższych urzędów RP.
Natomiast ponieważ gazeta Rzeczpospolita zapowiedziała dzisiaj na poniedziałek kolejną odsłonę nieudanej chucpy, czyli kpin z pogrzebu Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, z udziałem prokuratorów wojskowych a także tzw. rzeczoznawców z Krakowa, którzy tak podkręcili swojego czasu przed kamerami Telewizji Polskiej potencjometr z głosem Ministrowi Sprawiedliwości Kwiatkowskiemu, że musiał w następstwie tego odejść ze stanowiska, bo jak dziecko uwierzył tym kpiarzom, że tak głośne zakłócenia mają cały czas w uszach piloci samolotów wożący po całym świecie prezydentów wszystkich państw, gdyż nie pomyślał człowiek, że to mu gałkę wzmacniacza tak podkręcili, żeby zabałamucić hałasem.
Tak teraz może się też zdarzyć w poniedziałek, że będą chcieli powiązać odejście Prokuratora Seremeta z kolejnym przekrętem, bo czy można zapowiadać publicznie (czy może to robić polskojęzyczna gazeta) dalsze ogłupianie mojego Narodu Polskiego?
Czy może wojskowy prokurator po wszystkim zgodnie z tym, co zapowiada ta gazeta po wszystkim, co już jest powszechnie znane, przekabacać jeszcze fakty i potwierdzać nieprawdę, że to nie gen. Błasik wszedł do kabiny pilotów i nie kryjąc osobistej próżności, z której był powszechnie w wojsku znany, zwierzać się swoim podwładnym z awansu zawodowego obiecanego mu przed chwilą w salonce przez Lecha Kaczyńskiego, awansu połączonego z wyjazdem "za Wielką Wodę", tzn. za Atlantycki Ocean, ...
http://sowa.quicksnake.es/Servire-Veritati/Stefan-Kosiewski-Gdzie-Rzym-gdzie-Krym-O-przywrocenie-utraconej-godnosci-najwyzszych-urzedow

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: SOWA magazyn europejski on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
 
sowa
 
« O odwolanie Prokuratora Andrzeja Seremeta i przekazanie sledztwa doinnej Prokuratury 
 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
 
Stefan Kosiewski: Gdzie Rzym, gdzie Krym. Oprzywrocenie utraconej godnosci najwyzszych urzedow 
 vongazeta1@ 2012-01-13
Escrito porsowa (»)hoy en categoríaServire  Veritati,Stefan Kosiewski 20120112 Gdzei Rzym, gdzie Krym. O przywrocenieutraconej godnosci najwyzszych urze Prokuratura GeneralnaBiuro Prokuratora Generalnegoul. Barska 28/ 30 02-315 WarszawaFrankfurt nad Menem, 12 stycznia 2012 r.Pani mgr El
¿
 bieta SzawurskaProkurator Prokuratury Okr
ê
gowej w Warszawiedelegowana do Prokuratury GeneralnejSzanowna Pani Prokurator,dzi
ê
kuj
ê
uprzejmie za oba pisma przys
ù
ane z datami: 3 i 4 stycznia 2012 r. do wiadomo
œ
ci magazynu europejskiego sowa, które wys
ù
ane zosta
ù
 y przez Pani
¹
 Prokurator do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w sprawachmaj
¹
cych zwi
¹
zek z post
ê
powaniem po katastrofie w Smole
ñ
sku i innymi. W uzupe
ù
nieniu dotychczasowej korespondencji pragn
ê
doda
ã
, co nast.:1 . O uznanie za stron
ê
czynn
¹
procesow 
¹
w zw. z katastrof 
¹
pod Smole
ñ
skiemzwraca
ù
em si
ê
w pismach z 13 sierpnia 2010 r. i 10 wrze
œ
nia 2010 r. doZast
ê
pcy Wojskowego Prokuratora Okr
ê
gowego w Warszawie Pana p
ù
ka mgraRyszarda Filipowicza
;
pismem z 3 listopada 2011 r. przypomina
ù
em o wniosku w tej sprawie organizacji Polnisches Kulturzentrum e.V., któr
¹
reprezentuj
ê
. Wniosek mój wys
ù
any by 
ù
do wiadomo
œ
ci Kancelarii Prezydenta i PremieraRP;http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/1578 2. O niszczeniu w Polsce przez s
ù
u
¿
 by specjalne RP dowodów z katastrofy podSmole
ñ
skiem oraz o utrudnianiu
œ
ledztwa przez Prokuratora AndrzejaSeremeta mówi
ù
em w wypowiedzi opublikowanej w magazynie sowa 21 lipca2010 r.3. O odwo
ù
anie prokuratora Seremeta z zajmowanego stanowiska i przekazaniesprawy z Wojskowej Prokuratury Okr
ê
gowej w Warszawie do WojskowejProkuratury Okr
ê
gowej w Poznaniu wnioskowa
ù
em w pi
œ
mie wys
ù
anym doNaczelnik Wydzia
ù
u Nadzoru nad Post
ê
powaniem PrzygotowawczymProkuratury Apelacyjnej w Warszawie Pani Prokurator Zofii
£
ukasik-Pusch zdat
¹
13. sierpnia 2010 r.
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Nie mo
¿
na pozostawi
ã
politykom zajmuj
¹
cym najwy 
¿
sze stanowiska w pa
ñ
stwie polskim kwestii zgodno
œ
ci z prawd
¹
zarzutów, na których opartezosta
ù
o uzasadnienie wniosku o odwo
ù
anie Prokuratora Andrzeja Seremeta,albowiem czynami swoimi oraz wypowiedziami nie dowiedli oni dotychczas,
¿
epotrafi
¹
zadba
ã
o przywrócenie utraconej godno
œ
ci najwy 
¿
szych urz
ê
dów RP.Natomiast poniewa
¿
 gazeta Rzeczpospolita zapowiedzia
ù
a dzisiaj naponiedzia
ù
ek kolejn
¹
ods
ù
on
ê
 nieudanej chucpy , czyli kpin z pogrzebu LechaKaczy 
ñ
skiego na Wawelu, z udzia
ù
em prokuratorów wojskowych a tak 
¿
e tzw.rzeczoznawców z Krakowa, którzy tak podkr
ê
cili swojego czasu przedkamerami Telewizji Polskiej potencjometr z g
ù
osem MinistrowiSprawiedliwo
œ
ci Kwiatkowskiemu,
¿
e musia
ù
w nast
ê
pstwie tego odej
œ
ã
zestanowiska, bo jak dziecko uwierzy 
ù
tym kpiarzom,
¿
e tak g
ù
o
œ
ne zak 
ù
óceniamaj
¹
ca
ù
 y czas w uszach piloci samolotów wo
¿¹
cy po ca
ù
 ym
œ
 wiecieprezydentów wszystkich pa
ñ
stw, gdy 
¿
nie pomy 
œ
la
ù
cz
ù
owiek,
¿
e to mu ga
ù
ê
  wzmacniacza tak podkr
ê
cili,
¿
eby zaba
ù
amuci
ã
ha
ù
asem.Tak teraz mo
¿
e si
ê
te
¿
zdarzy 
ã
w poniedzia
ù
ek,
¿
e b
ê
d
¹
chcieli powi
¹
za
ã
 odej
œ
cie Prokuratora Seremeta z kolejnym przekr
ê
tem, bo czy mo
¿
nazapowiada
ã
publicznie (czy mo
¿
e to robi
ã
polskoj
ê
zyczna gazeta) dalszeog
ù
upianie mojego Narodu Polskiego?Czy mo
¿
e wojskowy prokurator po wszystkim zgodnie z tym, co zapowiada tagazeta po wszystkim, co ju
¿
jest powszechnie znane, przekabaca
ã
jeszcze fakty ipotwierdza
ã
nieprawd
ê
,
¿
e to nie gen. B
ù
asik wszed
ù
do kabiny pilotów i niekryj
¹
c osobistej pró
¿
no
œ
ci, z której by 
ù
powszechnie w wojsku znany, zwierza
ã
 si
ê
swoim podw 
ù
adnym z awansu zawodowego obiecanego mu przed chwil
¹
salonce przez Lecha Kaczy 
ñ
skiego, awansu po
ù
¹
czonego z wyjazdem "za Wielk 
¹
  Wod
ê
", tzn. za Atlantycki Ocean, gdzie czeka
ã
na B
ù
asika mia
ù
a pensjamiesi
ê
czna wyp
ù
acana w dolarach ameryka
ñ
skich.Uprzejmie prosz
ê
przekaza
ã
Panu Prokuratorowi Generalnemu,
¿
e drugi pilotmjr Robert Grzywna umar
ù
jednak siedz
¹
c na swoim fotelu zgodnie zprocedurami zapi
ê
ty pasami i tak zw 
ù
oki jego znaleziono, a stali za plecamipilotów: B
ù
asik i Kazana. Jest na to wszystko
œ
 wiadek, z którym nie wygra
¿
aden fa
ù
szywy samobójca. Na stojaka ujrza
ù
chojractwo w 
ù
odzi Charon, za
œ
  Wielka Woda, o której B
ù
asik marzy 
ù
, naiwnie do mikrofonów te
¿
si
ê
wygada
ù
-to nie Styks, lecz Jezioro Achero
ñ
skie si
ê
nazywa ta Wielka Woda, jak mówi w  bajce przewrotno
œ
ã
diabelska, któr
¹
Poeta odmalowa
ù
obrazkiem w nim
ù
¹
cz
¹
cdla potrzeb odbiorcy dzieci
ê
cego
¿
 ydowsk 
¹
karczm
ê
z prawdziwym Polakiem,Panem Twardowskim.Z szacunkiem.Stefan KosiewskiPolnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 D-65906 Frankfurt am Mainhttp://www.blog.de/media/audio/stefan_kosiewski_20120112_gdzei_rzym_gdzie_krym_o_przywrocenie_utraconej_godnosci_najwyzszych_urze/6121772 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->