Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zevaco, Michel - Fausta Invinsa

Zevaco, Michel - Fausta Invinsa

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by silvia-2008

More info:

Published by: silvia-2008 on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
MICHEL ZÉVACO
FAUSTA ÎNVINSĂ
LES PARDAILLANS,
Fausta vaincue,
1910
IBICIUIREA LUI ISUS
O mulţime de oameni se adunaseră în piaţa Grève. Aşteptau plecareamarii procesiuni organizate pentru a duce regelui Henric al III-lea plângerilebunului oraş Pa
ris.
Pentru marea majoritate a parizienilor, asta însemna împăcarea regelui, cucapitala sa.Pentru o altă categorie, mai puţin numeroasă şi care avea cunoştinţă deanumite proiecte al monseniorului de Guise; asta însemna să i se vâre frica înoase lui Hen
ric al III-lea
şi să se obţină din partea lui, cu preţul supunerii Parisuluişi al inţei sale pentru ziua Baricadelor, un zboi nemilos împotrivahughenoţilor, adică exterminarea lor.Pentru o a treia categorie, asta însemna să se pună mâna pe rege şi să ise ia tronul, după ce mai înainte i se va tunde părul.
 Î 
n sfârşit, pentru o a patra categorie, care se reducea la o duzină deiniţiaţi, asta însemna uciderea lui Henric al III-lea.Nu numai piaţa Gr
ève era neagr 
ă de lume, dar şi străzile dimprejur gemeaude târgoveţi care, cu un baltag într-o mână şi cu o lumânare în alta, sepregăteau să pornească în procesiune până la Chartres.Călătoria spre Chartres, ţinând seama de încetineala cu care se mişca unasemenea exod, trebuia să dureze patru zile. Ducele de Guise pusese crainicisă strige că pregătise trei popasuri de-a lungul drumului şi că, la fiecare popas,se vor înjunghia cincizeci de boi şi două sute de oi pentru hrana noroduluidrumeţ.În ziua aceasta deci, pe la ora nouă de dimineaţă, clopotele parohiilor dinParis prinseră să bată. În piaţa Gr
ève venir 
ă să se înşiruie, pe rând, delegaţiiprimăriei, reprezentanţii feluritelor biserici, apoi breslele, şirurile de călugări,cum ar fi cistercienii, capucinii şi, în sfârşit, penitenţii albi.
Printre râ
ndurile fără de sfârşit ale lumânărilor şi archebuzelor, în aceastăprocesiune se vedeau lucruri minunate. Mai întâi cei doisprezece apostoli încarne şi oase, îmbrăcaţi cu veşmintele care se purtau pe vremea lui IsusHristos, şi câţiva soldaţi romani duc
ând uneltele patimilor lui Isus. Î 
ntr-adevăr, însuşi Isus Hristos era reprezentat prin Henri de Bouchage,duce de Joyeuse, care îmbrăcase rasa de capucin sub numele de fratele Anghelşi care, mai târziu, avea să-şi lepede anteriul pentru a se război, ca apoi săintre din nou în călugărie.Ducele de Joyeuse, deci, sau fratele Anghel, cum doriţi, purta pe umeri ocruce care, din fericire, era de carton. Pe cap, o cunună de spini tot din cartonzugrăvit şi, în jurul gâtului, printr-un anacronism bizar, mătăniile celor dinSfânta Ligă Catolică.
 Î 
n spatele lui Joyeuse deghizat în Hristos, veneau doi voinici care îl biciuiau
 
sau se prefăceau că îl biciuiesc, ceea ce îndemna norodul să scoată strigăte derevoltă. Şi revolta asta, adevărată sau prefăcută, căpăta proporţii de furiecând, printr-un anacronism încă şi mai bizar (dar nimeni nu lua în seamăasemenea amănunte), cei doi biciuitori strigau din douăzeci în douăzeci depaşi:— Astfel s-au purtat hughenoţii cu Domnul nostru Isus Hristos!— Moarte nelegiuiţilor! răspundea mulţimea.La vreo douăzeci de paşi în urma lui Isus, sau a fratelui Anghel, sau aducelui de Joyeuse, mergeau alături patru penitenţi care, ţinându-se de braţ, cucapul plecat şi gluga trasă peste faţă, băteau la ochi prin mătăniile enorme şiprin smerenia lor nemaipomenită. Puţin câte puţin dezordinea dând iama înndurile procesiunii, cei patru penitei se pomeniîn cele din urînspatele lui Isus în clipa când acesta, cu glas tunător, striga:— Fraţilor! Moarte hughenoţilor care m-au bi
ciuit!...
Ovaţii salutară aceste cuvinte ale lui Hristos care, ştergându-şi sudoareace-i şiroia pe frunte, spuse mai departe:— Întrucât mergem să-l vedem pe Irod...— Pe rege! întrerupse un glas poruncitor. Spune: pe rege, jupâne, fiindcăParisul doreşte împăcăciune cu majestatea-sa!— E-adevărat, domnule de Bussi-Leclerc! zise Isus Hristos. Deci, fraţilor, întrucât mergem să-l vedem pe rege, mai înainte de toate trebuie să-i ceremsă-i trimită la plimbare pe lefegiii lui!...— Bine spus, întări Bussi-Lec
lerc. Moarte celor 
Patruzeci şi cinci!
— La moarte! La moarte! îngână gloata penitenţilor.Procesiunea se întindea pe o lungime de o leghe. Cu mult înaintea acesteiturme, de Guise, Mayenne şi fratele lor, călare şi înconjuraţi de vreo cincizecide gentilomi înarmaţi până în dinţi, vorbeau în şoaptă despre lucruri tainice.În ce-i priveşte pe cei patru penitenţi, despre care am pomenit, vorbeau între ei fără teamă.
— Ia spune, Chalabre, zicea unul dintre ei, l-ai auzit pe fratele Anghel?
— Tare mă mai mănâncă palmele să-i rup puţin coastele jupânului Isus!— Te-ai întremat, dragul meu Loignes?... Şi rana?— Ei! Lovitura a fost bine dată. Ducele, dragul de el, când loveşte n-o facecu mâna moale. Am crezut că mor. Oricum, vreau ca de Guise să, primeascădin mâna mea aceeaşi lovitură pe care mi-a dat-o!...Eşti nerecunoscător, Loignes! zise Monisery. Cum am îi ieşit noi din Parisdacă n-ar fi avut el ideea să meargă în procesiune pentru a-l vedea pe rege?...— Da, bombăni Loignes. Se duce la Chartres să-i ceară regelui capetelenoastre!— Şi să le dăruiască apoi lui Bussi-Leclerc şi lui Joyeuse! continuă Sainte-Maline.— Domnilor, zise Chalabre, Joyeuse a strigat adineauri: "Moarte Lefegiilor!"Bussi-Leclerc a strigat: "Moarte celor Patruzeci şi cinci!"... Joyeuse este unpăcătos nebun şi nu merită nici măcar o împunsătură de pumnal. Insă Leclercnu va apuca să ajungă la Chartres. Ne-am înţeles?— Ne-am înţeles! răspunseră ceilalţi trei.Lăsându-i pe cei patru spadasini — patru dintre Lefegii lui Henric al III-leai urzeasplanurile de zbunare şi de omor, ne întoarcem lafantastica procesiune care se îndrepta spre Chartres şi să ajungem din urmă olitieră închisă, care venea la câteva sute de prăjini în urma coloanei..Litiera era înconjurată de zece călăreţi. Înăuntru se aflau două femei:Fausta şi Marie de Montpensier.
 
— Şi omul? întrebă Fausta în clipa când noi ne apropiem de litieră.— S-a amestecat în mulţimea penitenţilor şi merge în tăcere.ti sigură acest lur se afîn ndurile procesiunii? stăruiFausta.— L-am văzut, răspunse ducesa, l-am văzut cu ochii mei.— Pardaillan nu m-a minţit, suspină Fausta. Jacques Clement, liber, mergespre împlinirea destinului său. Ce
 
mai! Valois este condamnat. Acum nimic nu-lmai poate scăpa...— Ce spuneţi, frumoasa mea suverană? Mi se pare că aţi rostit un nume...numele domnului de Pardaillan...— Da! spuse Fausta, privind-o drept în faţă pe ducesă.— Vedeţi, fratele meu şi gentilomii lui rostesc adesea numele acesta devreo trei sau patru zi
le...
— Ei bine, dacă doreşti ca fratele domniei-tale să nu mai rostească acestnume...— Eu? Puţin îmi pasă! zise Marie râzând.— Da, domniei-tale puţin îi pasă. Dar e nevoie ca ducele de Guise să aibămintea neîmpovărată de gânduri pentru ceea ce se va înfăptui. Şi, pentru a-idespovăra mintea...— Ce-i de făcut? întrebă Marie.— Spune-i, trimite-i veste, de îndată ce vom intra în Chartres, că Pardaillane mort!... Şi, spre a nu avea nici o îndoială, spune-i că eu l-am ucis...
Rostind aceste vorbe, Fausta
plecă fruntea şi închise ochii, dând parcă de înţeles că doreşte să se închidă în gândurile ei. Şi aceste gânduri ale ei erau debună seamă funebre, întrucât chipul neclintit părea că oglindeşte moartea.Personajele noastre sunt deci astfel împărţite: în fruntea acestui şarpelung alcătuit de gloata, care mărşăluia pe drum, un grup de călăreţi: de Guise,frii i, gentilomii săi. Alături de el, Maineville nesător şi Maurevertneliniştit. Bussi-Leclerc supraveghează procesiunea, fără îndoială, deoarece îistrăbate rândurile şi este văzut când într-un loc, când în altul.Apoi, în urma acestei bande de seniori, la o oarecare distanţă. Începeprocesiunea.Apoi, aproape la coada coloanei, un călugăr merge singur, cu gluga trasăpeste faţă, strângând în mâ
ini, la piept, un pumnal lung: este Jacques Clément. Î 
n sfârşit, foarte în urmă, vine litiera Faustei.După a treia zi de mers, procesiunea se odihni în satul Latrape, unul dintrepopasurile organizate de domnul Cruce, însărcinatul cu încartiruirea acestuiexod. Penitenţii ajunseră în sat pe la ora patru şi, de îndată, se aşezară lamasă, adică năvăliră pe o pajişte întinsă unde se lungiră pe iarbă.Fireşte, de Guise şi suita sa se instalaseră în cele mai bune case din sat.Pe pajişte, sătenii din Latrape umblau de colo până colo, străduindu-se săle facă o bună primire penitenţilor. Bravii oameni puseseră la copt nenumăratepâini, dădură cep la vreo treizeci de butoaie de cidru sau de vin şi aprinseră pepajişte, focuri mari la care se frigeau berbeci întregi, hălci de boi şi de porci.După asemenea chiolhan, fiecare se înfăşură in mantie şi-şi căută unlocşor unde să se culce. Orologiul din clopotniţa mică a satului bătu ora zece.
 Î 
n clipa asta, în penultima casă cum mergi spre Chartres, doi bărbaţidormeau alături, întinşi pe snopii de paie din şură.Sau, cel puţin, dacă unul dintre cei doi nu izbutea să adoarmă, oftând şitot răsucindu-se pe paie, celălalt în schimb dormea pentru amândoi.
 Î 
n aceeaşi casă, dar nu în şură şi nici pe paie, ci într-o odaie destul de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->