Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
II Parcijala Poslovne Finansije

II Parcijala Poslovne Finansije

Ratings: (0)|Views: 236|Likes:
Published by Amer

More info:

Published by: Amer on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
BITNA SKRIPTA DOBRAAAA
)Poglavlje 6
 
Metode fin. analize su: (dopuni)a) ______ 
metoda raščlanjivanja________________ 
  b) ______ 
metoda standardizacije
 ________________ c) metoda uporedjivanjaMaterijalne pretpostavke finansijske analize (esej)Uspjesšnost finansijske analize uslovljena je materijalnom I formalnom ispravnošću bilansa.Materijalne pretpostavke finansijske analize odnose se na obezbjeđenje istinitih Iobjektivnih bilansnih podataka.Formalne pretpostavke analize vezane su za pravilnu klasifikaciju bilansnih pozicija.Materijalne pretpostavke finansijske analize predstavljene su kroz:upotrebljivost bilansnih podataka, (postivanje principa uzročnosti, postivanje principasigurnosti, postivanje prinsipa opreznosti)eliminasanje uticaja monetarnih poremećaja na bilans i periodične rezultatekonsolidovanje bilansa (predstavlja računsko-tehnički postupak sažimanja bilansnih pozicijasa ciljem da obezbjedi pregled finansijskog poslovanja složenog preduzeća.Formalne pretpostavke finansijske analizeobezbjedjuju pravilno grupisanje pozicija active, passive, rashoda i prihoda.Pri grupisanju pozicija bilansa stanja, pozicije active treba klasifikovati po principu rastuće iliopadajuće likvidnosti , odnosno prema brzini pretvaranja u novac. Pozicije passive seorganizuju po principu rastuće ili opadajuće dospjelosti, odnosno prema brzini dospjelostiobaveza za plaćanje.Izvjestaj o gotovinskom toku pokazuje
 ____prilive
 ______ i ____ 
odlive
 ________  ___ 
gotovine
 _________ kao rezultat __ 
poslovnih
 ______ , ____ 
ulagačkih
 ______ , __ 
finansijskih
 __________ aktivnosti preduzeca.2 toka novcanih sredstava (dopuni) (cash flow i funds flow)Finansijski pokazatelji!!! (svaki ima neke podjela, treba znati u koji šta spada)
Pokazatelji likvidnosti I solventnosti
, koji mjeri sposobnost preduzeca da izmiri svojedospjele kratkorocne obaveze
Pokazatelj zaduzenosti
, koji mjere koliko se preduzece finansira iz tudjih izvora sredstava
Pokazatelji aktivnosti
, koji mjere efikasnost koristenja resursa preduzeca
Pokazatelji profitabilnosti
, koji mjere povrat ulozenog kapitala, sto je posebno znacajno zaefiksano upravljanje preduzecem
Pokazatelji efikasnosti investiranja
, koji mjere uspjesnost ulaganja u obicne dionice.
 
 Navedi pokazatelje utemeljene na odnosu izmedju tekuce aktive i tekuce pasive:a) ______ 
tekuća likvidnost
 ____________  b) ______ 
radno raspolozivi kapital
 ___________ c) ______ 
ubrzana likvidnost
 ____________.Pokazatelji aktivnosti preduzeca su: (dopuni)a) __ 
prosjecan vremenski period naplate
 ____________________  b) __ 
koeficijent obrta zaliha
 ___________________ c) koef. obrta fixnih sredstava
 
d) koef. obrta ukupne aktivePokazatelji rentabilnosti?Rentabilnost se moze pokazati u slijedecim pokazateljima:koeficijent marze bruto profitakoeficijent marze prinosakoeficijent prinosa ukupnih sredstavakoeficijent prinosa vlastitog kapitala
 
Pokazatelji zasnivani na novčanim tokovima! (isto šta spada u koji od ova četiri – znači samonabrojati
Pokazatelji solventnosti i likvidnosti
(novcano pokrice kamata,novcano pokriceobaveza, novcano pokrice tekućih obaveza, novcano pokrice dividendi)
Pokazatelji kvaliteta dobiti
(kvalitet prodaje, kvalitet dobiti)
Pokazatelji kapitalnih izdataka
(pokazatelj nabavke kapitalne imovine, pokazateljfinansiranja, pokazatelj investiranja)
Pokazatelji povrata novcanog toka
(novcani tok po dionici, povrat novca na ulozenuimovinu, povrat novca na obaveze I dionocki kapital, povrat novca na dionicki kapital)Altmanov Zeta modelJedan od prvih uspjesnih pokusaja primjene metode eliminacije u finansijskoj analizi jemodel Edwarda Altmana, koji je razvijen da predvidi finansijski bankrot preduzeca.Izraz “Z” ili “Zeta Score” sastoji se od pet pokazatelja, koji se mnoze s kojeficijentom, a potom zbrajaju:Z= 0,012X
1
+0,014X
2
+0,033X
3
+0,006X
4
+0,01X
5
Ako je Z>3,10, preduzece posluje veoma dobro i ima blistavu buducnost.Ako je Z<1,8, poslovanje je slabo i ocekuje se neuspjeh u roku od dvijeAko je 1,8<Z<3,10, prduzece mora hitno ispitati svoje poslovanjePeriod predvidjanja, za koji model pruza najbolje rezultate, su prve dvije godine.
 
Poglavlje 7. 
 
 Nacela izrade finansijskih planova: (zaokruzi)
a) nacelo realnosti
  b) nacelo kompenziranja
c) nacelo masovnosti
 
d) nacelo elasticnosti
 Prednosti i nedostatci statističke i dinamičke metode?Metode ocjene finansijske efikasnosti ulaganja predstavljaju odredjene kriterije na osnovukojih se prihvata ili odbacuje investicioni projekat. Koriste se staticke i dinamicke metodeocjene.
Staticke metode
se najcesce koriste za ocjenu efikasnosti investicije.Prednosti: jednostavna i brža primjenanije potrebno odlucivanje o diskontnoj stopi Nedostatci:ne uzima se u obzir uticaj vremenskog faktora na ekonomske efekte investicije,ne uzima u obzir dogadjaje poslije vremena povrata/naplate investicija.
Dinamicke metode
ocjene se razlikuju od statickih, jer se temelje na uticaju vremenskogfaktora koji izrazava zavisnost vrijednosti ocekivanih ekonomskih efekata investicije odvremena koje ce proteci do njihovog priliva.Prednosti:uzima se u obzir uticaj vremenskog faktora pri ocjeni efikasnosti investicije,rezlutati dinamickih metoda ocjene su korektniji i pouzdaniji Nedostatci:slozenije su u odnosu na staticke metode, te je potrebno vise vremena za primjenu ovihmetoda, problem izbora diskontne stope.Rok povrataRok povrata predstavlja najednostavniji staticki metod ocjene efikasnosti investicionog projekta. Rok povrata je u stvari, vrijeme u kome ce novac ulozen u odredjeni projekat bitivracen.Rok povrata ulozenih sredstava se moze izraziti na slijedeci nacin.tp = ΣVt-I
0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->