Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Victor Caslaru

More info:

Published by: Victor Caslaru on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
CORNELIU NEGULESCUB A S C H E T.BAZE TEORETICE Ş I METODICE ÎNPRACTICA JOCULUI DE PERFORMANŢĂDescrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiNEGULESCU CORNELIUBaschet. Baze teoretice şi metodice în practicajocului de performan ţă / Corneliu Negulescu – Bucure şti:Editura Funda ţiei „România de Mâine”, 2002.232p.; 20,5cmBibliogr.Index.ISBN 973-582-539-2796.323.2(075.8)© Editura Funda ţiei România de Mâine, 2002ISBN 973-582-539-2Redactor: Adela DEACTehnoredactor: Florentina STEMATECoperta: Stan BARONBun de tipar: 7.06.2002; Coli tipar:7,25Format: 16/61 × 86Editura şi Tipografia Funda ţiei România de MâineSplaiul Independenţei nr.313, Bucure şti, sector 6, O. P 78Telefon: 410 43 80; Fax. 411 33 84; www.SpiruHaret.roUNIVERSITATEA SPIRU HARETFACULTATEA DE EDUCA Ţ IE FIZIC Ă Ş I SPORT
 
 CORNELIU NEGULESCUBASCHET.BAZE TEORETICE ŞI METODICE ÎNPRACTICA JOCULUI DE PERFORMANŢĂEDITURA FUNDA ŢIEI ROMÂNIA DE MÂINEBucure şti, 20025 CUPRINS1. Probleme generale cu privire la jocul de baschetBaschetul – mijloc de educa ţie. Evolu ţia formelor de atac înjocul de baschet. Evolu ţia formelor de apărare în jocul debaschet. Date istorice cu referire la jocul de baschet ………72. Caracteristici şi tendin ţe în con ţinutul şi structurajocului de baschet competiţional de mare performan ţă253. Atacul în jocul de baschetNote introductive. Concep te generale cu privire la atac.Cum trebuie gândit ă construc ţ ia unui atac .…………….414. Formarea şi perfec ţionarea tehnico-tactic ă a juc ă to-rului de baschet jucă toratacantUnele aspecte privitoare la formarea jucătorilor de baschet.705. Apă rarea în jocul de baschetFactori favorizan ţ i în jocul defensiv. Concepte generalecu privire la apărare. Aspecte ce caracterizează calităţ ilede bun ap ărător. Formele de ap ărare ……………………..1076. Preg ătirea tehnico-tactic ă a ap ărătorului ………………… 1457. Un model complex de gândire tactică privindconstruc ţia unui sistem colectiv de echipăCaracteristicile atacului „turbion”. Dispozitivul ini ţ ial.Circula ţ ia extremelor şi a pivotului. Circula ţ ia funda şilor.
 
Atacul „turbion”. Op ţ iunile de finalizare ale jucătorilor.Recuperarea ofensivă şi echilibrul defensiv. Modul deorganizare a structurilor în cadrul atacului „turbion”.Atacul zonei ……………………………………………..16868. Mijloace şi ac ţiuni tehnico-tactice folosite în preg ătireasistemului de atac 2-3 în continuitate şi cu reversibilitateTehnica fundamental ă specific ă. Rela ţ ia 1 contra 1.Rela ţ ia 2 contra 2. Rela ţ ia 3 contra 3 ……………………1969. Exerci ţii de baz ă şi pretactice specifice pregătiriisecven ţelor sistemului ofensiv preconizat ………………217Bibliografie ……………………………………….……. 2317 1. PROBLEME GENERALE CU PRIVIRELA JOCUL DE BASCHETBASCHETUL – MIJLOC DE EDUCAŢIEBaschetul îşi datoreaz ă crearea lui, profesorului american JamesNaismith în 1891. Naismith, profesor la International Training School dinSpringfield – statul Massachusetts (SUA), l-a pus la punct cu pre ţul unornumeroase căut ări făcute pentru a înlocui în timpul perioadei de iarn ă,anostele lec ţii de educaţie fizic ă şi de gimnastic ă cu o activitate distractiv ăşi, totodat ă, dinamic ă care s ă se poată desf ăş ura în sal ă. Ca urmare, el aelaborat cele cinci principii fundamentale ale jocului pe care l-a inventat.Astfel a luat na ştere BASCHETUL !Un nou joc, sport de interior care r ăspundea necesit ăţ ilor şiaspiraţiilor sportive ale studenţilor între un sezon de fotbal american şi celde baschet. Principiile pe care acesta a fost clădit au fost:„Mingea va fi sferic ă, mare şi u şoară ... Ea va fi jucată cu mâinile.”„Orice jucător va putea s ă se deplaseze şi ocupe un loc înorice parte a terenului, unde, în orice moment s ă poată primimingea”.„Va fi interzis ă alergarea cu mingea” (ulterior a fost inventat driblin-gul ca mijloc ofensiv de deplasare în teren a jucătorului cu minge).”„Echipele î şi dispută jocul una împotriva celeilalte condi ţionatînsă de interzicerea oric ărui contact între juc ători” (acesta repre-zint ă principiul cumai accentuat caracter educativ prin cares-a urmărit limitarea accentelor de violen ţă ce pot ap ărea îndecursul jocului).”„Ţinta (coşul) va fi suspendat ă, aşezat ă orizontal şi de mic ădimensiune pentru a solicita mai mult calit ăţ i ca îndemânarea şiprecizia şi mai pu ţin puterea” (principiu de unic ă specificitate a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->