Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Convertible Note (Part of Note Purchase Agreement w Cap)

Convertible Note (Part of Note Purchase Agreement w Cap)

Ratings: (0)|Views: 576|Likes:
Published by David Jay Mor

More info:

Published by: David Jay Mor on Jan 13, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

 
 PBC\ NKPJ BM\ NKP DJJN TJHC\PJTJ@ ZN@JT PBJ \JLZTCPCJ\ MLP KA =3<<& M\MOJN@J@& KT MUUFCLMDFJ \PMPJ \JLZTCPCJ\ FMX\. PBC\ NKPJ OMS NKP DJ\KF@& UFJ@HJ@ KT KPBJTXC\J PTMN\AJTTJ@ CN PBJ MD\JNLJ KA MNJAAJLPCQJ TJHC\PTMPCKN \PMPJOJNP ZN@JT \MC@ MLP MN@ MUUFCLMDFJ\PMPJ \JLZTCPCJ\ FMX\ KT MN KUCNCKN KA LKZN\JF MLLJUPMDFJ PK [[[[[[[[[[[& CNL.& PBMP \ZLB TJHC\PTMPCKN C\ NKP TJ]ZCTJ@.
 [[[[[[[[[[[[& CNL.ZN\JLZTJ@ LKNQJTPCDFJ UTKOC\\KTS NKPJ
 Nk. [[ $[[[[[[[[[ [[[[[[& 45==Akt qmfzj tjljcqj`& [[[[[[[[[& Cnl. "pbj ¼Lkoumns°#& bjtjds utkoc|j| pk ums pkpbj kt`jt ka [[[[[[[[[[[[[[& kt cp| tjhc|pjtj` m||chn| "bjtjcnmapjt pkhjpbjt xcpb |zllj||kt| cn pcpfjmn` m||chn| tjajttj` pk m| pbj ¼Bkf`jt°#& pbj utcnlcumf |zo ka [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Bzn`tj`Pbkz|mn`
 
@kffmt| "$[55&555.55#& pkhjpbjt xcpb cnpjtj|p atko pbj `mpj bjtjka kn pbj utcnlcumfmokznp kzp|pmn`cnh atko pcoj pk pcoj& m| |ujlcacj` djfkx.Pbc| Zn|jlztj` Lknqjtpcdfj Utkoc||kts Nkpj "pbc| ¼Nkpj°# c| knj cn m |jtcj| ka Zn|jlztj` Lknqjtpcdfj Utkoc||kts Nkpj| "lkffjlpcqjfs& pbj ¼Nkpj|°# c||zj` ds pbj Lkoumns uzt|zmnp pk pbmp ljtpmcn Nkpj Uztlbm|j Mhtjjojnp& `mpj` m| ka [[[[[[& 45==& ds mn` moknh pbjLkoumns& pbj Bkf`jt mn` pbj kpbjt umtpcj| pbjtjpk "pbj ¼Uztlbm|j Mhtjjojnp°#. Pbc| Nkpj mn` pbjkpbjt Nkpj| |bmff tmng umtc um||z m| pk pbj umsojnp ka utcnlcumf mn` cnpjtj|p. Pbj Bkf`jt mhtjj|pbmp mns umsojnp kt utjumsojnp| pk pbj Bkf`jt mn` pbj bkf`jt| ka pbj kpbjt Nkpj|& xbjpbjt  utcnlcumf& cnpjtj|p kt kpbjtxc|j& |bmff dj om`j utk tmpm moknh pbj Bkf`jt mn` pbj bkf`jt| ka pbjkpbjt Nkpj| dm|j` zukn pbj mhhtjhmpj znumc` utcnlcumf mokznp ka pbc| Nkpj mn` pbj kpbjt Nkpj|.Ds mlljupcnh pbc| Nkpj& pbj Bkf`jt mhtjj| pbmp ca pbj Bkf`jt kdpmcn| mns umsojnp| "xbjpbjt qkfznpmts& cnqkfznpmts& ds utjumsojnp& |jp/kaa kt kpbjtxc|j# cn jrlj|| ka pbj Bkf`jt±| utk tmpm|bmtj ka umsojnp| tjljcqj` ds mff ka pbj bkf`jt| ka pbj Nkpj|& pbj Bkf`jt |bmff bkf` cn ptz|p mff |zlbjrlj|| umsojnp| akt pbj djnjacp ka pbj bkf`jt| ka pbj kpbjt Nkpj| mn` |bmff ums |zlb mokznp| bjf`cn ptz|p pk |zlb kpbjt bkf`jt| zukn `jomn` ds |zlb bkf`jt|. Mff umsojnp| ka utcnlcumf mn` cnpjtj|p|bmff dj cn fmxazf oknjs ka pbj Zncpj` \pmpj| ka Mojtclm. Lmucpmfcyj` pjto| z|j` bjtjcn dzpzn`jacnj` |bmff bmqj pbj ojmncnh| m|ltcdj` pk pbjo cn pbj Uztlbm|j Mhtjjojnp.=.
 
Cnpjtj|p. Pbc| Nkpj |bmff djmt cnpjtj|p mp mn mnnzmf tmpj ka [[ ujtljnp "[*#&lkoukzn`j` mnnzmffs. Cnpjtj|p |bmff dj lkouzpj` kn pbj dm|c| ka m <1:/`ms sjmt mn` kn pbj mlpzmfnzodjt ka `ms| jfmu|j`.
 
 4.
 
Lknqjt|ckn ka pbj Nkpj|. Pbc| Nkpj mn` mns mokznp| `zj bjtjzn`jt |bmff djlknqjtpcdfj cnpk Lknqjt|ckn \bmtj| kt Lkookn \pklg& m| pbj lm|j oms dj& cn mllkt`mnlj xcpb pbjpjto| ka \jlpckn =.4 ka pbj Uztlbm|j Mhtjjojnp. M| utkoupfs m| utmlpclmdfj mapjt pbj lknqjt|cknka pbc| Nkpj& pbj Lkoumns mp cp| jrujn|j |bmff c||zj mn` `jfcqjt pk pbj bkf`jt ka pbc| Nkpj& zukn|zttjn`jt ka pbj Nkpj& m ljtpcaclmpj kt ljtpcaclmpj| akt pbj nzodjt ka azff Lknqjt|ckn \bmtj| c||zmdfjzukn |zlb lknqjt|ckn.<.
 
Mokznp @zj7 Ompztcps @mpj. \zdijlp pk pbj lknqjt|ckn utkqc|ckn| tjajtjnlj`mdkqj& pbj utcnlcumf mokznp ka pbc| Nkpj pkhjpbjt xcpb mlltzj` cnpjtj|p "pbj |zo ka |zlb utcnlcumfmn` mlltzj` cnpjtj|p djcnh bjtjcnmapjt tjajttj` pk m| pbj ¼Mokznp @zj°# |bmff dj umsmdfj ds pbjLkoumns "m# [[[[[[[& 45=[ kt "d# zukn mn Jqjnp ka @jamzfp cn mllkt`mnlj xcpb \jlpckn 0 djfkx"cn jmlb lm|j& pbj ¼Ompztcps @mpj°#. Pbj Mokznp @zj oms nkp dj utjumc` cn xbkfj kt cn umtpxcpbkzp pbj utckt xtcppjn lkn|jnp ka pbj Bkf`jt. 0.
 
@jamzfp."m#
 
Pbc| Nkpj |bmff& mp pbj jfjlpckn ka pbj Tj}zc|cpj Nkpj Bkf`jt|& djlkojcooj`cmpjfs `zj mn` umsmdfj& zukn nkpclj mn` `jomn` ds pbj Tj}zc|cpj Nkpj Bkf`jt|& zukn pbjkllzttjnlj ka mns ka pbj akffkxcnh jqjnp| ka `jamzfp "cn`cqc`zmffs& mn ¼Jqjnp ka @jamzfp° mn`lkffjlpcqjfs& ¼Jqjnp| ka @jamzfp°#9"c#
 
amcfztj pk ums pbj utcnlcumf kt cnpjtj|p kn pbj Nkpj xbjn `zj mn`|zlb amcfztj tjomcn| znlztj` akt pbctps "<5# `ms|7 kt "cc#
 
pbj Lkoumns |bmff djlkoj cn|kfqjnp& m`ocp pbmp cp lmnnkp ums mff ka cp| kdfchmpckn|& mn` m| m tj|zfp |bmff dj pbj |zdijlp ka mns dmngtzupls kt kpbjt qkfznpmts kt cnqkfznpmts utkljj`cnh& cn kt kzp ka lkztp& akt pbj m`iz|pojnp ka `jdpkt/ltj`cpkt tjfmpckn|bcu| mn` |zlb utkljj`cnh c| nkp `c|oc||j` xcpbcn ncnjps "35# `ms|7"d#
 
Zukn pbj kllzttjnlj ka mn Jqjnp ka @jamzfp& pbj Bkf`jt |bmff bmqj pbjn& kt mp mns pcoj pbjtjmapjt& mff ka pbj tchbp| mn` tjoj`cj| maakt`j` ds pbj Zncakto Lkoojtlcmf Lk`j m|atko pcoj pk pcoj cn jaajlp cn pbj \pmpj ka Lmfcaktncm kt maakt`j` ds kpbjt muufclmdfj fmx.:.
 
 Nk \jp/Kaa. Mff umsojnp| ds pbj Lkoumns zn`jt pbc| Nkpj |bmff dj om`j xcpbkzp|jp/kaa kt lkznpjtlfmco mn` dj xcpbkzp mns `j`zlpckn kt xcpbbkf`cnh akt mns pmrj| kt ajj| ka mnsnmpztj& znfj|| pbj kdfchmpckn pk omgj |zlb `j`zlpckn kt xcpbbkf`cnh c| couk|j` ds fmx.1.
 
Lkffjlpckn Jrujn|j|. Ca pbc| Nkpj c| nkp umc` cn mllkt`mnlj xcpb cp| pjto|& pbjLkoumns |bmff ums pk pbj Bkf`jt& cn m``cpckn pk utcnlcumf mn` mlltzj` cnpjtj|p pbjtjkn& mff lk|p| ka lkffjlpckn ka pbc| Nkpj& cnlfz`cnh dzp nkp fcocpj` pk tjm|knmdfj mppktnjs|± ajj|& lkztp lk|p| mn`kpbjt lk|p| akt pbj jnaktljojnp ka umsojnp ka pbc| Nkpj.8.
 
Xmcqjt|. Pbj Lkoumns bjtjds jrutj||fs mn` cttjqklmdfs xmcqj| utj|jnpojnp&`jomn`& utkpj|p& nkpclj ka utkpj|p mn` mff kpbjt nkpclj| cn lknnjlpckn xcpb pbc| Nkpj. Nk `jfms kt jrpjn|ckn kn pbj umtp ka pbj Bkf`jt cn jrjtlc|cnh mns tchbp bjtjzn`jt |bmff kujtmpj m| m xmcqjt ka |zlb tchbp kt ka mns kpbjt tchbp zn`jt pbc| Nkpj& mn` m xmcqjt ka mns tchbp kn mns knj kllm|ckn |bmffnkp kujtmpj m| m xmcqjt ka |zlb tchbp kn mns azpztj kllm|ckn.
 
 2.
 
Hjnjtmf."m#
 
Ptmn|ajt|7 \zllj||kt| mn` M||chn|. Pbc| Nkpj& mn` pbj kdfchmpckn| mn`tchbp| ka pbj Lkoumns bjtjzn`jt& |bmff dj dcn`cnh zukn mn` cnztj pk pbj djnjacp ka pbj Lkoumns&pbj bkf`jt ka pbc| Nkpj& mn` pbjct tj|ujlpcqj bjct|& |zllj||kt| mn` m||chn|7 utkqc`j`& bkxjqjt& pbmppbj Lkoumns oms nkp ptmn|ajt kt m||chn cp| kdfchmpckn| bjtjzn`jt& ds kujtmpckn ka fmx kt kpbjtxc|j& xcpbkzp pbj lkn|jnp ka pbj Tj}zc|cpj Nkpj Bkf`jt|. Pbc| Nkpj omsdj dj ptmn|ajttj` knfszukn cp| |zttjn`jt pk pbj Lkoumns akt tjhc|ptmpckn ka ptmn|ajt& `zfs jn`kt|j`& kt mllkoumncj` ds m`zfs jrjlzpj` xtcppjn cn|ptzojnp ka ptmn|ajt cn akto |mpc|amlpkts pk pbj Lkoumns. Pbjtjzukn& pbc| Nkpj |bmff dj tjc||zj` pk& mn` tjhc|pjtj` cn pbj nmoj ka pbj ptmn|ajtjj& kt m njx Nkpj akt fcgj utcnlcumf mokznp mn` cnpjtj|p |bmff dj c||zj` pk& mn` tjhc|pjtj` cn pbj nmoj ka pbj ptmn|ajtjj.Cnpjtj|p mn` utcnlcumf |bmff dj umc` |kfjfs pk pbj tjhc|pjtj` bkf`jt ka pbj Nkpj.
 
"d#
 
Lbmnhj|. Lbmnhj| cn kt m``cpckn| pk pbc| Nkpj oms dj om`j kt lkoufcmnljxcpb mns pjto& lkqjnmnp& mhtjjojnp& lkn`cpckn kt utkqc|ckn |jp aktpb bjtjcn oms dj kocppj` kt xmcqj` "jcpbjt hjnjtmffs kt cn m umtpclzfmt cn|pmnlj mn` jcpbjt tjptkmlpcqjfs kt utk|ujlpcqjfs#& zuknxtcppjn lkn|jnp ka pbj Lkoumns mn` pbj Tj}zc|cpj Nkpj Bkf`jt|."l#
 
 Nkpclj|. Mff nkpclj| mn` kpbjt lkooznclmpckn| hcqjn kt om`j uzt|zmnpbjtjpk |bmff dj cn xtcpcnh mn` |bmff dj `jjoj` jaajlpcqjfs hcqjn9 "c# zukn ujt|knmf `jfcqjts pk pbj umtps pk dj nkpcacj`& "cc# xbjn |jnp ds lknactoj` aml|cocfj kt jomcf ca |jnp `ztcnh nktomf dz|cnj||bkzt| ka pbj tjlcucjnp& ca nkp |k lknactoj`& pbjn kn pbj njrp dz|cnj|| `ms& "ccc# acqj ":# `ms| mapjt bmqcnh djjn |jnp ds tjhc|pjtj` kt ljtpcacj` omcf& tjpztn tjljcup tj}zj|pj`& uk|pmhj utjumc` kt "cq#pbtjj "<# `ms| mapjt `juk|cp xcpb m nmpcknmffs tjlkhncyj` kqjtnchbp lkztcjt& |ujlcascnh njrp `ms`jfcqjts& xcpb xtcppjn qjtcaclmpckn ka tjljcup. Mff lkooznclmpckn| |bmff dj |jnp pk pbj tj|ujlpcqj umtpcj| mp pbj akffkxcnh m``tj||j| "kt mp |zlb kpbjt m``tj||j| m| |bmff dj |ujlcacj` ds nkpclj hcqjncn mllkt`mnlj xcpb pbc| \jlpckn 2"l##9Ca pk pbj Lkoumns9 [[[[[[[[[& Cnl. [[[[[[[[[[ Mppjnpckn9 Utj|c`jnpCa pk Bkf`jt9Mp pbj m``tj|| djfkx pbj Bkf`jt±| nmoj m| |jp aktpb kn pbj \lbj`zfj ka Cnqj|pkt|mppmlbj` pk pbj Uztlbm|j Mhtjjojnp.3.
 
Jnaktljmdcfcps. Cn pbj jqjnp mns knj kt oktj ka pbj utkqc|ckn| ka pbc| Nkpj |bmff akt mns tjm|kn dj bjf` pk dj cnqmfc`& cffjhmf kt znjnaktljmdfj& pbjn |zlb utkqc|ckn"|# knfs |bmff dj`jjoj` nzff mn` qkc` mn` |bmff nkp maajlp mns kpbjt utkqc|ckn ka pbc| Nkpj& mn` pbj tjomcncnh utkqc|ckn| ka pbc| Nkpj |bmff tjomcn kujtmpcqj mn` cn azff aktlj mn` jaajlp mn` cn nk xms |bmff djmaajlpj`& utjiz`clj` kt `c|pztdj` pbjtjds.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->