Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
"Presencias Invisibles"

"Presencias Invisibles"

Ratings:
(0)
|Views: 75|Likes:
Published by Sergio Mura Rossi
Quien haya visto el famoso film "The others", quizás recuerde una escena que es un clásico del género terrorífico: alguien intenta abrir la puerta de una habitación: con un gran esfuerzo la entreabre pero algo o alguien desde el interior, con fuerza incontrarrestable la vuelve a cerrar de golpe. Soñé una escena muy similar y antes de haber visto esa película. Pues bien: ¿qué es aquello que más o menos "invisible" protagoniza las escenas de "terror", ¿es "algo", "alguien" o un algo-alguien ajeno a nuestro mundo, a nuestra realidad, a nuestra normalidad, a nuestra condición y ley existencial?... Como sea y sea lo que sea, "eso" causa temor, inquieta, asusta, atemoriza, nos cautiva con un miedo interno-interior que puede llegar al pánico. "Algo" que aterroriza. Y desde ya anticipo que los hay de clase "subjetiva-interna" y "objetiva-externa", aunque los primeros pueden llegar a manifestarse externa-objetivamente, y los segundos -además de lo anterior- suelen operar utilizando la "imaginación" humana en general y la del sujeto en estado pasivo o sujeto a las restricciones de la dormición.
A "eso" denomino "presencias invisibles" y/o "fuerzas invisibles", limitándome a intentar entender/explicar cual es la génesis de su equivalente onírico o endo-onírico.
Quien haya visto el famoso film "The others", quizás recuerde una escena que es un clásico del género terrorífico: alguien intenta abrir la puerta de una habitación: con un gran esfuerzo la entreabre pero algo o alguien desde el interior, con fuerza incontrarrestable la vuelve a cerrar de golpe. Soñé una escena muy similar y antes de haber visto esa película. Pues bien: ¿qué es aquello que más o menos "invisible" protagoniza las escenas de "terror", ¿es "algo", "alguien" o un algo-alguien ajeno a nuestro mundo, a nuestra realidad, a nuestra normalidad, a nuestra condición y ley existencial?... Como sea y sea lo que sea, "eso" causa temor, inquieta, asusta, atemoriza, nos cautiva con un miedo interno-interior que puede llegar al pánico. "Algo" que aterroriza. Y desde ya anticipo que los hay de clase "subjetiva-interna" y "objetiva-externa", aunque los primeros pueden llegar a manifestarse externa-objetivamente, y los segundos -además de lo anterior- suelen operar utilizando la "imaginación" humana en general y la del sujeto en estado pasivo o sujeto a las restricciones de la dormición.
A "eso" denomino "presencias invisibles" y/o "fuerzas invisibles", limitándome a intentar entender/explicar cual es la génesis de su equivalente onírico o endo-onírico.

More info:

Published by: Sergio Mura Rossi on Jan 14, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2013

pdf

 
 
''RRLLOOLLBBBBKKNN@@LLRRSSLLFFÄÄSSKKBBDDRR``¸¸::'' 
zlwrkò`
884
|xondc9 43847847dbs|dokydbkn`lr9
LUSWDBSNR9
'''XXXWWWLLLRRRLLL@@@BBBKKKDDDRRRKKK@@@ZZZKKKRRRKKKGGGOOOLLLRRR''' 
RLWMKN F\WD WNRRK
LUSWDBSNR CL OD ZLWRKÒ@ BNFXOLSD &XWKFLWD LCKBKÒ@& CLO L@RD[N 'R\LÔNR/ RKM@KJKBDCN/ XDWDCNID'.ONR CKJLWL@SLR BNFL@SDWKNR/ @NSDR N XÄWWDJNR RL XWLRL@SD@ BN@ R\ @\FLWDBKÒ@ NWKMK@DO/ SDO BNFN DXDWLBL@ L@ OD XWKFLWD LCKBKÒ@SNSDO CLO L@RD[N/ [D X\GOKBDCD L@ K@SLW@LS.
 
RR\\LLÔÔNNRR//RRKKMM@@KKJJKKBBDDCCNN//XXDDWWDDCCNNIIDD
 
LLLUUUSSSWWWDDDBBBSSSNNN```¸¸¸:::999 
'''XXXWWWLLLRRRLLL@@@BBBKKKDDDRRRKKK@@@ZZZKKKRRRKKKGGGOOOLLLRRR''' 
7888 & 7844
d|snw9
RLWMKN F\WD WNRRK
rf|wdw444H{denn.bnfXWKFLWD LCKBKÒ@ clo L@RD[N BNFXOLSN9 778;7844
DBS\DOKYDBKN@LR9 72;7844 & 73;7844 & 7<;7844 & 75;7844 & =487844 & 4<447844
XWKFLWD LCKBKÒ@ cl LRSL LUSWDBSN9 8:847847
 
Wlmkrswn cl Xwnxklcdc K`slolbs|do K`rbwkxbkò` @¸9 785:5<
BN@CKBKN@LR9
RL X\GOKBD LRSDR RLOLBBKN@LR LUSWDÆCDR CLO L@RD[N 'R\LÔNR/ RKM@KJKBDCN/ XDWDCNID'/ XLWFKSKË@CNRL R\ OKGWL [ MWDS\KSD CLRBDWMD %lublxsn j|s|wd k`ckbdbkò` l` rl`skcnbn`swdwkn+/ Ù@KBD [ LUBO\RKZDFL@SL XDWD OLBS\WD XLWRN@DO. B\DOT\KLW LZL@S\DO [ XNRKGOL \SKOKYDBKÒ@ BN@ JK@LR BNFLWBKDOLR/ FLWBD@SKOLR N BNFLWBKDOKYDGOLR ED CLBN@SDW BN@ OD D\SNWKYDBKÒ@ JNWFDO/ LUXWLRD [ LUXOÆBKSD CLO D\SNW1 BNFN SDFGKË@ B\DOT\KLW \RN D JK@LR BK@LFDSNMWÄJKBNR/ SLOLZKRKZNR N 'F\OSKFLCKÄSKBNR' L@ML@LWDO. DRKFKRFN/ SNCN XNRKGOL DXWNZLBEDFKL@SN N \SKOKYDBKÒ@ CL LRSL SWDGDIN BN@ JK@LR DBDCËFKBNR/ LC\BDBKN@DOLR/ JNWFDSKZNR/ K@ZLRSKMDSKZNR [N BKL@SÆJKBNR CLSKXN K@RSKS\BKN@DO [ RKRSËFKBN T\L @N RLD MWDS\KSN/ ED CL BN@SDW BN@ OD D\SNWKYDBKÒ@ LUXWLRD/ LUXOÆBKSD [ JNWFDO CLO D\SNW. RL XLWFKSL BKSDW n WLXWNC\BKW XDWSLR CLLRSL L@RD[N/ K@CKBD@CN BODWDFL@SL LO NWKML@ %Sæs|on cl od Ngwd/ D|snw/ Zlwrkò`&Lckbkò`+.@NSD 49 EL RNOKBKSDCN XNW L&FDKO D ODR XWK@BKXDOLR J\L@SLR CL K@JNWFDBKÒ@ \SKOKYDCDR/ DRÆ BNFN D NSWNR D\SNWLR N J\L@SLR CL D\SNWÆD BKSDCDR/ OD D\SNWKYDBKÒ@XLWSK@L@SL. @N EDGKL@CN WLBKGKCN WLRX\LRSD DOM\@D/ XKCN D B\DOT\KLWD T\L SL@MD XWNGOLFDR DO WLRXLBSN/ FL ON EDMD RDGLW D FK BNWWLN LOLBSWÒ@KBN DWWKGDLRXLBKJKBDCN/ [ XWNBLCLWË D FNCKJKBDW &RK XWNBLCL& N WLSKWDW CL K@FLCKDSN LO FDSLWKDO BKSDCN R\RSKS\[L@CN OD XWLRL@SL LCKBKÒ@ BN@ R\ ZLWRKÒ@ DRÆ FNCKJKBDCD.MWDBKDR.@NSD 79 EL Z\LOSN D G\RBDW L@ K@SLW@LS ONR DWSÆB\ONR N SLUSNR BNFL@SDCNR/ NWKMK@DOFL@SL DOOÆ L@BN@SWDCNR/ XDWD XWLBKRDW LO 'ok`a' BNWWLRXN@CKL@SL. L@ DOM\@NRBDRNR SDO GÙRT\LCD ED RKCN K@JW\BS\NRD. RK LO N ONR D\SNWLR SKL@L@ OD ML@SKOLYD CL L@ZKDWFL R\R CDSNR/ ONR K@BO\KWË DBS\DOKYD@CN OD K@JNWFDBKÒ@ XLWSK@L@SL.
OD ZLWRKÒ@ BNFXOLSD CLO L@RD[N J\L X\GOKBDCD L@9
LO XWKFLW LUSWDBSN SLFÄSKBN &clckbdcn d od 'OKGLWSDC'& j|l x|gokbdcn l`9
LO RLM\@CN LUSWDBSN SLFÄSKBN &clckbdcn d od wlodbkò` 'K@SLWKNWKCDC * LUSLWKNWKCDC'& j|l x|gokbdcn l`9
LO SLWBLW LUSWDBSN SLFÄSKBN &clckbdcn d onr 'LZL@SNR l` NWKML@'& j|l x|gokbdcn l`9
LO B\DWSN LUSWDBSN SLFÄSKBN &clckbdcn do 'K@BN@RBKL@SL'& j|l x|gokbdcn l`9
 
 
clrsdbdcnr rngwl 'Xwlrl`bkdr K`zkrkgolr'+9
4.&
XWLJDBKN
 4.4
 
Dbodwdbkò` rngwl lo
 x|`sn cl zkrsd
 4.4.4
 
'Kclnonmæd'4.4.7
 
Fncn4.4.2
 
C|dokrfn4.4.3
 
'X|`sn cl Zkrsd'4.7
 
@nfl`bods|wd n znbdg|odwkn lolfl`sdo %oëukbn+4.2
 
Lrskon `dwwdskzn4.3
 
Xwljdbkn4.3.4
 
Xwòonmn4.3.7
 
R|lôn & Rnôdw4.3.2
 
Od ekrsnwkd cl lrsl l`rd{n4.<
 
Ngilskzn clo l`rd{n7.&
D@SLBLCL@SLR
%dwsæb|onr { d|snwlr bnfl`sdcnr+7.4
 
Xwlrl`sdbkò`7.7
 
Jwl|c { od k`slwxwlsdbkò` cl onr r|lônr7.7.4
 
Xwòonmn bwæskbn7.7.7
 
D`slblcl`sl9 'Lo clrln lrsä l` onr r|lônr'7.7.2
 
'@kzlolr cl olbs|wd'7.7.3
 
Jwl|c { r| zkcd7.7.<
 
Bnfl`sdwknr bwæskbnr rngwl od 'Xrkbnonmæd clo [n'7.2
 
Lo lrs|ckn bkl`sæjkbn cl onr r|lônr7.3
 
Lrb|lodr xrkbnoòmkbdr n xrkbnslwdxë|skbdr7.3.4
 
Xwòonmn7.3.7
 
D`slblcl`sl9 k`slmwdbkò` cl odr xrkbnslwdxkdr7.<
 
D`äokrkr bn`bkokdsnwkn swd`rdbbkn`do7.:
 
L` g|rbd cl on ckzk`n7.=
 
Lo mwd` okgwn cl onr r|lônr7.5
 
Sncn K`bo|kcn9 'Lo f|`cn G|oalol{'7.5.4
 
Xwòonmn7.5.7
 
R|lônr t|l swd`rjnwfd`9 olbbkn`lr lrxkwks|dolr7.5.2
 
Nswnr b|wrnr7.5.3
 
R|lônr t|l swd`rjnwfd`7.5.<
 
Swd|fdr { r|lônr7.5.:
 
Fdxdr clo bklon { lo k`jklw`n7.5.=
 
R|lônr l` od bk`lfdsnmwdjæd7.5.5
 
Nswnr okgwnr wlrlôdcnr7.5.;
 
Onr xlokmwnr cl od k`slwxwlsdbkò`7.5.48
 
Xnw od snolwd`bkd do l`mdôn7.5.44
 
Nswnr slusnr7.5.47
 
Slfd9 'Od rlwxkl`sl'7.5.42
 
Odr zdwklcdclr cl od luxlwkl`bkd clo kcldo wlokmknrn7.;
 
Xrkbnonmæd bnm`kskzd { onr r|lônr7.;.4
 
Wljolukn`lr `nbs|w`dr7.;.7
 
Swdgdid`cn onr r|lônr. k`slwxwlsdbkn`lr l` xrkbnslwdxkd %I|d` Inrë O|kr Rä`bely+7.;.7.4
 
Onr fksnr cl od fnclw`kcdc7.;.7.7
 
Odr xrkbnslwdxkdr bn`rsw|bskzkrsdr7.;.7.2
 
Lo xnrs wdbkn`dokrfn l` Zkssnwkn M|kcd`n7.;.7.3
 
Lo 'fnzkfkl`sn `dwwdskzn' l` xrkbnslwdxkd7.;.7.<
 
Lo k`bn`rbkl`sl bnm`kskzn { bn`rsw|bskzkrsd7.;.7.:
 
Onr r|lônr bnfn fncdokcdc `dwwdskzd7.;.7.=
 
Bòfn od flsäjnwd lrsw|bs|wd onr r|lônr7.;.7.5
 
Od xrkbnslwdxkd bnm`kskzd `dwwdskzd cl Nrbdw Mn`rdozlr7.;.7.;
 
Lo fësncn cl kfxonrkn`dw od flsäjnwd n`æwkbd7.;.7.48
 
\` lilfxon7.;.2
 
Od kfdml`9 swdgdid`cn onr r|lônr KK. Xrkbnslwdxkdr kfdmk`dskzdr { r|lônr7.;.2.4
 
Xwòonmn7.;.2.7
 
Slnwæd7.;.2.2
 
Fësncn7.;.3
 
Xrkbnslwdxkd { rdo|c fl`sdo7.;.<
 
Bn`rsw|bskzkrfn doslw`dskzn7.48
 
R|lônr { lrnslwkrfn7.48.4
 
Xwlrl`sdbkò`7.48.7
 
'Zkdilr drswdolr' 7.48.7.4 'F|`cnr drswdolr'7.48.7.7
 
'Zkdilr drswdolr.bnf'7.48.7.7.4 Ml`lwdokcdclr drswdolr7.48.7.7.7
 
Lo f|`cn l` bodzl drswdo7.48.7.7.2
 
Ckrb|skl`cn lo drswdokrfn7.48.7.7.3
 
Skxnr cl xwlr|`sdr luxlwkl`bkdr 'drswdolr'7.48.7.7.3.4 Zkdilr drswdolr k`bn`rbkl`slr7.48.7.7.3.7
 
Luxlwkl`bkdr cl gkonbdbkò`7.48.7.7.3.2
 
Lo 'f|`cn k`zkrkgol'9 odr xrkbnjn`ædr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->