Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matematika 11. Išplėstinis kursas. 1 Dalis (2004) by Cloud Dancing

Matematika 11. Išplėstinis kursas. 1 Dalis (2004) by Cloud Dancing

Ratings: (0)|Views: 8,295 |Likes:
Published by Martynas.S.
Šis vadovėlis skirtas vienuoliktokams, pasirinkusiems išplėstinį matematikos kursą. Jį parengė Kornelija Intienė, Antanas Skūpas, Vilius Stakėnas, Eugenijus Stankus ir Vladas Vitkus, su eksperimentiniu jo variantu dirbo per 20 mokytojų. Šioje vadovėlio dalyje nagrinėjami reiškiniai, lygtys, nelygybės, plokštumos vektoriai ir funkcijos. Kiekviename skyriuje pateikiama teorinė medžiaga, sprendimų pavyzdžiai, įvairūs pratimai ir užduotys, padedančios geriau suprasti ir įsiminti teoriją. Skyriaus pabaigoje pateikiami kartojimo uždaviniai. Nepamiršti ir patys gudriausi mokiniai: sunkesnių uždavinių numeriai nuspalvinti mėlynai.

„Matematika 11. Išplėstinis kursas“ visą komplektą sudaro: vadovėlis (I ir II dalys), uždavinynas, savarankiški ir kontroliniai darbai, mokytojo knyga.
Vadovėlis buvo verčiamas į lenkų kalbą (I ir II dalys).
Šis vadovėlis skirtas vienuoliktokams, pasirinkusiems išplėstinį matematikos kursą. Jį parengė Kornelija Intienė, Antanas Skūpas, Vilius Stakėnas, Eugenijus Stankus ir Vladas Vitkus, su eksperimentiniu jo variantu dirbo per 20 mokytojų. Šioje vadovėlio dalyje nagrinėjami reiškiniai, lygtys, nelygybės, plokštumos vektoriai ir funkcijos. Kiekviename skyriuje pateikiama teorinė medžiaga, sprendimų pavyzdžiai, įvairūs pratimai ir užduotys, padedančios geriau suprasti ir įsiminti teoriją. Skyriaus pabaigoje pateikiami kartojimo uždaviniai. Nepamiršti ir patys gudriausi mokiniai: sunkesnių uždavinių numeriai nuspalvinti mėlynai.

„Matematika 11. Išplėstinis kursas“ visą komplektą sudaro: vadovėlis (I ir II dalys), uždavinynas, savarankiški ir kontroliniai darbai, mokytojo knyga.
Vadovėlis buvo verčiamas į lenkų kalbą (I ir II dalys).

More info:

Published by: Martynas.S. on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

 
MATEMATIKA
 
LEIDĖJŲ ŽODIS
Mieli vienuoliktokai,šis vadovėlis skirtas pasirinkusiems išplėstinį matematikos kursą. Vadovėlio pirmą dalį sudaro1 ir 2 skyriai bei dalis 3 skyriaus, antrą — 3 skyriaus tęsinys ir 4 bei 5 skyriai. Pirmuosiuoseketuriuose skyriuose dėstoma nauja medžiaga, o penktame skyriuje „Plokštumos geometrija"daugiausia kartojami žinomi planimetrijos kurso dalykai. Kiekvienas skyrius sudarytas iš sky-relių, kuriuose dėstoma teorija, pateikiami išspręsti pavyzdžiai ir duodamos užduotys, kuriasturėtumėte atlikti savarankiškai. Beveik kiekvieno skyrelio pabaigoje yra pratimų ir uždavi-nių, susijusių su prieš tai nagrinėta teorine medžiaga. Spręsdami uždavinius geriau įsiminsiteteoriją, giliau suvoksite dalyką. Kaip paprastai, sunkesniųjų uždavinių numeriai nuspalvinti.Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra kartojimo uždavinių. Spręsdami šiuos uždavinius prisiminsiteskyriaus medžiagą. Tarp jų rasite ir geometrijos uždavinių, kuriuos spręsti mokėtės pagrindinė-je mokykloje. Geometriją geriausia po truputį kartoti per visus mokslo metus, o ne tik artėjantegzaminui. Kartojimo uždavinių skyrelyje su atskiru pavadinimu „Įvairūs uždaviniai" pateiktauždavinių, kurie nėra tiesiogiai susiję su išnagrinėtu skyriumi. Siame skirsnyje rasite ir leng-vesnių, ir sunkesnių uždavinių. Kai kurių uždavinių sprendimo būdai nėra aptarti teorijoje,taigi juos sprendžiant gali tekti kai ką sugalvoti patiems, galbūt patarimo paklausti mokytojo.Kam uždavinių pasirodys per mažai, galės pasinaudoti atskira knygele išleistu uždavinynu.Šį vadovėlį kūrė ne vien autorių kolektyvas, bet ir leidyklos specialistai, konsultantai, ekspe-rimentuojantys mokytojai. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant vadovėlį.Prašome savo pastabas, pageidavimus ir pasiūlymus siųsti adresu:Leidykla TEV, Akademijos g. 4, LT-2021 Vilnius.Vadovėlį rengė autorių kolektyvas:
Kornelija Intienė, Antanas Skūpas, Vilius Stakėnas, Eugenijus Stankus, Vladas Vitkus.
Su eksperimentiniu vadovėliu dirbo mokytojai:
R. Biekšienė, V Bartkuvienė, K. Intienė,M. Jakutienė, V. Jankevičienė, R. Jonaitienė, O. Juodienė, A. Karmanova, S. Kavaliūnienė,R. Klasauskienė, I. Knyzelienė, R. Kučiauskienė, A. Kukučionienė, R. Kuliešienė,D. Matienė, G. Mikalauskienė, L. Papuškienė, R Puzinaitė, V. Sičiūnienė, S. Staknienė,V. Stoškuvienė, D. Šileikienė, A. Sverienė, A. Ūsienė, V. Viniautienė, R. Želvienė, R. Žeimienė.
 
MATEMATIKA 11
I DALIS
T
E
V
VILNIUS 2004

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Martynas.S. liked this
Vilo Spice liked this
Dovydas Putrius liked this
Aiste Titaite liked this
Martynas.S. liked this
bigboy_701222 liked this
Arthur Kakareko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->