Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STPM 2011 Pengajian Am Kertas 1

STPM 2011 Pengajian Am Kertas 1

Ratings:
(0)
|Views: 193|Likes:
Published by Jin Ming
I've repeated Page 18 and 19.If you feel that you want to print this document, please take note.
I've repeated Page 18 and 19.If you feel that you want to print this document, please take note.

More info:

Published by: Jin Ming on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2012

pdf

text

original

 
ffi
;ffi
SULIT*
....:-.
::'-:,,.1".r'"r,li.:
-"'
MAJLIS
PEPERIKSAANMALAYSIA
(vnlavsrAN
EXAMTNATToNS
couxcrl)SIJILTINGGI
PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(HaalavsrA
HTcHER
scHoot-
cERTrFrcnrE)
Arahan
kepadacalon:
JANGAN
BUKA
KERTASSOALAN
INI
SEHINGGAANDA
DIBENARKAN
BERBUAT
DEMIKIAN.
Ada
enampuluh
soalan dalam kertas
ini.
Tiap-tiop soalan
diikuti
oleh
empatpilihanjawapan.
Pilih
satu
jawapanyang
betul dan
tandakan
jawapan
itu
pada
BorangJawapan Aneka
Pilihan
yong
berasingan.Baca arahan
padaBorang
JawapanAneka
Pilihan
itu
dengan
teliti.Jqwab
semua
soalan.
Markah tidak
akan
ditolok
bagi
jawqpanyang
salah.
Jumlah
markahanda dalam
peperiksaan
kertas
ini
ialah bilangan
soalan
yangdijawab
dengan
betul.
Kertas
soalan
ini terdiri
daripada
23
halamanbercetak dan
I
halaman
kosonoO
Majlis
Peperiksaan
Malaysia
2011
---
I
-------
STPM
9OO/I
*Kertas
soalan
ini
SULIT
sehinggapeperiksaankertas
ini
tamat.
[Lihat
sebelah
SULIT*
 
SULIT*
I
Yang manakah
objektif
Dasar
PerbandaranNegara?
I
Memantapkan pengurusan
dan
pentadbiran
institusidi
bandar
il
Membangunkan
dan
memperkukuhekonomi
bandaryangberdaya
saing
III
Menambah
baik
dan meningkatkan
kualiti
perkhidmatanbombadan
penyelamat
di
bandar
ry
Mewujudkansistem
pengurusan
sisapepejal
yang
menyeluruhdan
bersepadu
di
bandar
A
IdanII
B
IdanIV
C
II
dan
III
D
III
dan
IV
Sektor awam
dan
sektor
swasta
menggembleng
tenagaagar
sumber-sumberekonomi
negara
digunakandengan
cara
yang
optimum.
Penyataan
di
atas
merujuk
kepada
A
Dasar
Penswastaan
B
DasarPersyarikatan
Malaysia
C
Dasar
Pembangunan
Nasional
D
Dasar
PeningkatanDaya
Pengeluaran
Negara
Objektif
IMenyediakan
asas
sektor
perkilangan
sebagaipenjana
pertumbuhanekonomi
il
Memberikan
tumpuan
kepada
pembangunan
kelompok perindustrian
ru
Mengembangkansektorperkhidmatan
untuk
menj
adik
annyapeneraj
upertumbuhanekonomiYangmanakah
padanan
yang
betul
antaradasar
dengan
objektif
dalam
jadual
di
atas?90011
*Kertas
soalan
ini
SULIT
sehingga
peperiksaankertas
ini
tamat.
SULIT*
DasarP
Pelan
Induk
PerindustrianPertamaOPelan
Induk
PerindustrianKedua
R
Pelan
Induk
Perindustrian
Ketiga
P
a
R
A
I
il
ilI
B
il
I
III
C
IIru
I
D
m
I
II
 
SULIT*
4
Yang manakahmatlamatPerjanjianKawasan
PerdaganganBebas
ASEAN
(AFTA)?
I
Menjadi
pesaingkepada
Komuniti
Eropahdalam menguasai
pasarandagangan
dunia
il
Meningkatkan
daya saing
ASEAN
sebagai hab
pengeluaran
antarabangsa
m
Mengelakkan
persainganpasaran
antara negara
ASEAN
ry
Menggalakkankemasukanpelaburanasing
ke
ASEAN
A
IdanII
B
I
dan
III
C
II
dan
IV
D
III
dan
IV
.
Meningkatkan
daya
saing dan dayatahan
Malaysia
dalam
usaha
menangani
cabaran
globalisasi
.
Mengukuhkan
asas
moral
masyarakat
dan
negaraserta meningkatkan
kesejahteraan
hiduprakyatFaktor
di
atas
mendorong
kepadapelaksanaan
A
DasarSosial Negara
B
Pelan
Integriti
Nasional
C
Dasar
Pembangunan
Nasional
D
PelanTindakan
Perpaduan
Negara
.
Sistempengurusanyangtelusdan sistematik
.
Tenaga
pekerjayang
komited
dan
beretika
Penyataan
di
atas
merupakanmatlamat
A
Sogoshosha
Malaysia
B
Dasar
Pandang
ke
Timur
C
DasarPersyarikatan
Malaysia
D
DasarPeningkatanDayaPengeluaranNegara
7
Yang
manakahpembaharuan
dalamsistempendidikannegarayangmemberikan
autonomi
kepada
pihak
sekolah?
A
Sekolah
Kluster
B
Sekolah Bestari
C
Sekolah
Model
Khas
D
SekolahBerasrama
Penuh900/1
*Kertas
soalan
ini
SULIT
sehingga
peperiksaankertas
ini
tamat.
[Lihat
sebelah
SULIT*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->