Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
158Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kahlil Gibran - Profetul (the Messiah)

Kahlil Gibran - Profetul (the Messiah)

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 60,179 |Likes:
Published by boemu
Kahlil Gibran - Profetul (the Messiah) in romanian
Kahlil Gibran - Profetul (the Messiah) in romanian

More info:

Published by: boemu on Nov 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

 
PROFETUL
KAHLIL GIBRAN
ALMUSTAFA, cel ales
ş
i mult iubit, care era aurora propriei sale zile, a
ş
teptase timp dedoisprezece ani în cetatea Orphales revenirea corabiei ce urma s
ă
-l readuc
ă
în insula-i natal
ă
.
Ş
i, în al doisprezecelea an, în a
ş
aptea zi de Ielool, în luna recoltelor, el se sui pe colina dinafara zidurilor ora
ş
ului
ş
i privi peste mare;
ş
i z
ă
ri sosind cu cea
Ń
a, corabia lui.Atunci por
Ń
ile inimii brusc I se deschiseser
ă
 
ş
i bucuria-i zburd
ă
departe pe mare.
Ş
i închiseochii
ş
i în t
ă
cerea sufletului se rug
ă
adânc.Apoi, coborând colina, fu cuprins de triste
Ń
e
ş
i gândi în inima sa:„Cum a
ş
putea s
ă
plec lini
ş
tit
ş
i
ă
r
ă
p
ă
rere de r
ă
u? Nu. Nicicum nu se poate s
ă
p
ă
r
ă
sescaceast
ă
cetate f 
ă
r
ă
ca sufletu-mi s
ă
sângereze.Lungi au fost zilele de am
ă
r
ă
ciune pe care le-am tr
ă
it între zidurile-i, lungi nop
Ń
ilesingur
ă
t
ăŃ
ii; dar cine poate s
ă
-
ş
i abandoneze am
ă
r
ă
ciunea
ş
i singur
ă
tatea f 
ă
r
ă
p
ă
rere de r
ă
u?Pe aceste str
ă
zi am risipit prea mult din spiritul meu
ş
i prea numero
ş
i sunt copiii a
ş
tept
ă
riimele care merg goi printre aceste coline
ş
i deci nu m
ă
pot desprinde de ei f 
ă
r
ă
o dureroas
ă
 ap
ă
sare.Fiindc
ă
toate acestea nu-s doar ve
ş
mântul pe care acum s
ă
-l arunc, ci-i îns
ăş
i pielea pe caremi-o smulg cu mâinile-mi proprii.
Ş
i nu-i doar un gând pe care s
ă
-l uit în urma mea, ci-i o inim
ă
îmblânzit
ă
de foame
ş
i desete.O, dar nu pot r
ă
mâne mai mult.Marea, care cheam
ă
la sine toate lucrurile, iat
ă
, m
ă
cere
ş
i trebuie s
ă
plec.Fiindc
ă
a r
ă
mâne, acum, când orele ard în noapte, înseamn
ă
s
ă
m
ă
las prins în cristalulgerului
ş
i s
ă
r
ă
mân încremenit ca într-o scoic
ă
.Bucuros a
ş
i lua cu mine totul de-aici. Dar cum a
ş
i putea?O voce nu poate lua cu sine limba, nici buzele care i-au dat aripi.Ea trebuie s
ă
se înal
Ń
e singur
ă
în ether.Numai singur, f 
ă
r
ă
cuibul s
ă
u, vulturul va zbura spre Soare.”Apoi, când ajunse la poalele colinei, se întoarse iar
ăş
i spre mare, î 
ş
i v
ă
zu corabiaapropiindu-se de port, iar la prova, marinarii, oamenii p
ă
mânturilor natale.
Ş
i sufletul s
ă
u striga spre el, iar el zise:„Fii ai mamei mele str
ă
vechi, voi, c
ă
l
ă
re
Ń
i ai valurilor,De câte ori a
Ń
i navigat în visurile mele!
Ş
i acum, iat
ă
-v
ă
sosind la trezirea mea, care-i visulmeu cel mai scump.Iat
ă
-m
ă
-s gata de plecare, cu ner
ă
bdarea în aripile desf 
ă
cute, a
ş
teptând vântul.Mai vreau, doar, s
ă
respir o ultim
ă
adiere din acest aer calm, s
ă
mai arunc o ultim
ă
privire îndr
ă
gostit
ă
în urm
ă
,Apoi voi fi în mijlocul vostru, n
ă
ier între n
ă
ieri,
Ş
i tu, mare amar
ă
, mam
ă
ve
ş
nic neadormit
ă
,Care singur
ă
aduci pace
ş
i libertate
Ńă
rmului
ş
i fluviului,Acest fluviu care doar o cotitur
ă
mai are de f 
ă
cut, o clip
ă
doar spre a mai murmura înaceast
ă
lumin
ă
,Iar apoi voi sosi la tine, asemenea pic
ă
turii f 
ă
r
ă
de margini în oceanul f 
ă
r
ă
de hotare…”
 
2
Ş
i, în timp ce mergea, el v
ă
zu în dep
ă
rtare b
ă
rba
Ń
i
ş
i femei p
ă
r
ă
sindu-
ş
i ogoarele
ş
i viile,gr
ă
bindu-se spre por
Ń
ile cet
ăŃ
ii,Le auzi vocile rostindu-i numele, strigându-se de la un ogor la altul, vestindu-se despresosirea corabiei sale.
Ş
i el î 
ş
i spuse :„Ziua plec
ă
rii mele trebuie s
ă
fie cea a culesului roadelor?Oare nu se va spune c
ă
înserarea nu-i, în fapt, decât r
ă
s
ă
ritul meu?
Ş
i ce îi voi d
ă
rui celui ce
ş
i-a l
ă
sat plugul în mijlocul ogorului, sau celui care a oprit roatateascului s
ă
u?N-ar trebui, oare, ca inima mea s
ă
devin
ă
pomul greu de fructele pe care s
ă
le culeg spre ale împ
ă
r
Ń
i acestora?
Ş
i n-ar trebui, deci, ca dorin
Ń
ele-mi s
ă
 
Ń
â
ş
neasc
ă
asemenea izvorului, spre a le putea umplecupele?Sunt eu o harp
ă
pe care mâna celui Puternic s
ă
o poat
ă
atinge, ori un fluier prin caresuflarea-i s
ă
cânte?Or, eu nu sunt decât un c
ă
ut
ă
tor de t
ă
ceri
ş
i ce comoar
ă
am g
ă
sit în t
ă
cerile mele, pe care s
ă
 o împart cu încredere?Dac
ă
ast
ă
zi este ziua culesului roadelor, în care câmpuri mi-am aruncat s
ă
mân
Ń
a
ş
i în ceanotimpuri uitate?
Ş
i dac
ă
, într-adev
ă
r, a sosit vremea s
ă
-mi ridic lampa, nu flac
ă
ra mea va arde aici.Goal
ă
 
ş
i întunecoas
ă
voi în
ă
l
Ń
a lampa mea,Iar paznicul nop
Ń
ii o va umple cu ulei
ş
i tot el o va aprinde…”Acestor gânduri le d
ă
du glas. Îns
ă
multe îi r
ă
m
ă
seser
ă
în inim
ă
, nerostite. Fiindc
ă
lui însu
ş
inu-
ş
i putea revela taina cea mai adânc
ă
.
Ş
i când intra în cetate, mul
Ń
imea îl întâmpin
ă
strigându-i numele ca într-un glas,Iar b
ă
trânii cet
ăŃ
ii înaintar
ă
 
ş
i spuseser
ă
:„Nu te îndep
ă
rta de la noi,Tu, care ai fost splendoarea amiezii luminându-ne amurgul, tu, care cu tinere
Ń
ea ta, ai d
ă
ruitvisuri visului nostru,Tu nu e
ş
ti, printre noi, nici str
ă
in, nici oaspete, ci fiul nostru cel preaiubit;O, fie ca ochii no
ş
tri s
ă
nu fie lipsi
Ń
i de chipul t
ă
u.”Iar preo
Ń
ii
ş
i preotesele îi ziseser
ă
:„Nu l
ă
sa valurile m
ă
rii s
ă
ne mai despart
ă
de aici înainte, iar anii pe care i-am petrecut împreun
ă
s
ă
r
ă
mân
ă
doar amintire.Fiindc
ă
tu ai umblat printre noi asemenea unui spirit
ş
i umbra ta a rev
ă
rsat lumin
ă
pestechipurile noastre.Ce mult te-am iubit! Ci dragostea noastr
ă
era mut
ă
 
ş
i ascuns
ă
.Dar acum iubirea noastr
ă
cu glas puternic te cheam
ă
 
ş
i ar vrea s
ă
 
Ń
i se arate întreag
ă
.Deoarece a
ş
a se întâmpl
ă
întotdeauna cu o astfel de dragoste: nu-i cunoa
ş
tem adev
ă
rataadâncime decât în clipa desp
ă
r
Ń
irii.”Apoi venir
ă
 
ş
i al
Ń
ii
ş
i îl implorar
ă
. Ci el nu le r
ă
spunsese nimic. Înclin
ă
doar capul; iar ceice erau în preajma lui v
ă
zur
ă
cum lacrimile îi c
ă
deau pe piept.
Ş
i împreun
ă
cu mul
Ń
imea, el se întoarse în marea pia
Ńă
din fa
Ń
a templului.Atunci ie
ş
i din sanctuar o femeie pe numele s
ă
u Almitra.
Ş
i era o prezic
ă
toare.Iar el o privi cu adânc
ă
duio
ş
ie, fiindc
ă
ea fusese cea care, prima, îl urmase
ş
i care crezuse în el din prima zi în cetatea aceea.
Ş
i ea I se înclin
ă
, zicându-i:„Profet al Domnului, în c
ă
utarea celor necuprinse, îndelung I scrutat orizonturile, pentrua-
Ń
i descoperi corabia.
 
3
Ş
i acum, iat
ă
, corabia ta a sosit
ş
i trebuie s
ă
pleci.Adânc
ă
este a
ş
teptarea spre
Ń
ara amintirilor tale, spre raiul arz
ă
toarelor dorin
Ń
e, iardragostea noastr
ă
nu ar vrea s
ă
te lege, nici nevoile noastre s
ă
te re
Ń
in
ă
aici.Totu
ş
i, înainte de a ne p
ă
r
ă
si, am dori s
ă
ne vorbe
ş
ti
ş
i s
ă
ne dezv
ă
lui câte ceva dinadev
ă
rurile tale.Iar noi le vom d
ă
rui copiilor, iar ace
ş
tia nepo
Ń
ilor no
ş
tri
ş
i ele nu vor pieri niciodat
ă
.Fiindc
ă
, în singur
ă
tatea ta, vegheat-ai zilelor noastre
ş
i, în veghea ta, ai ascultat suspinele
ş
irâsetele somnului nostru.Acum, arat
ă
-te, dar, nou
ă
 
ş
i vorbe
ş
te-ne despre tot ce ai descoperit, despre ceea ce se afl
ă
  între na
ş
tere
ş
i moarte.”
Ş
i el r
ă
spunse:„Omeni din Orphales, despre ce v-a
ş
putea vorbi dac
ă
nu despre ceea ce v
ă
învolbureaz
ă
 acum sufletele?”Atunci Almitra zise: „Vorbe
ş
te-ne despre
Iubire
.”Iar el î 
ş
i în
ă
l
Ńă
capul privind mul
Ń
imea
ş
i o t
ă
cere adânc
ă
pogorî peste to
Ń
i. Apoi, cu o vocemare, începu:„Când Iubirea v
ă
face semn, urma
Ń
i-i îndemnul,Chiar dac
ă
drumurile-i sunt grele
ş
i pr
ă
p
ă
stioase,
Ş
i când aripile-i v
ă
cuprind, supune
Ń
i-v
ă
ei,Chiar dac
ă
sabia ascuns
ă
-n penaju-i v-ar putea r
ă
ni,Iar dac
ă
vocea-i v
ă
vorbe
ş
te, da
Ń
i-i crezare,Chiar dac
ă
vocea-i ar putea s
ă
v
ă
sfarme visurile, asemenea vântului din miaz
ă
noapte carev
ă
pustie
ş
te gr
ă
dinile.Fiindc
ă
, precum iubirea v
ă
încunun
ă
, ea trebuie s
ă
v
ă
 
ş
i crucifice. Precum v
ă
face s
ă
 cre
ş
te
Ń
i, ea trebuie s
ă
v
ă
 
ş
i reteze usc
ă
ciunile.Precum ea se ridic
ă
pân
ă
la în
ă
l
Ń
imea voastr
ă
, alintându-v
ă
ramurile cele mai fragile carefream
ă
t
ă
în lumina Soarelui,Tot la fel va r
ă
zbate pân
ă
în adâncul r
ă
d
ă
cinilor voastre, zdruncinând încle
ş
tarea lor cup
ă
mântul.Asemeni snopilor de grâu, ea v
ă
secer
ă
.V
ă
treier
ă
pentru a v
ă
descoji.V
ă
vântur
ă
spre a v
ă
cur
ăŃ
a de pleav
ă
.V
ă
macin
ă
pân
ă
la în
ă
lbirea f 
ă
inii.V
ă
fr
ă
mânt
ă
pân
ă
ajunge
Ń
i foarte supu
ş
i,Ca apoi s
ă
v
ă
h
ă
r
ă
zeasc
ă
focului s
ă
u
ş
i s
ă
pute
Ń
i deveni pâinea sfânt
ă
la osp
ăŃ
ul divin.Toate acestea vi le va da Iubirea, pentru ca, astfel, s
ă
v
ă
pute
Ń
i cunoa
ş
te tainele inimii
ş
iastfel s
ă
deveni
Ń
i o parte din inima Vie
Ń
ii.Dar dac
ă
, st
ă
pâni
Ń
i de team
ă
, ve
Ń
i c
ă
uta doar tihna
ş
i pl
ă
cerea dragostei,Atunci e mai bine s
ă
v
ă
acoperi
Ń
i goliciunea
ş
i s
ă
ie
ş
i
Ń
i din treieri
ş
ul Iubirii,Spre a v
ă
întoarce în lumea f 
ă
r
ă
de anotimpuri, unde ve
Ń
i râde, dar nu cu întreaga voastr
ă
 bucurie
ş
i unde ve
Ń
i plânge, dar nu în toate lacrimile voastre.Iubirea nu se d
ă
ruie decât pe sine
ş
i nu ia decât de la sine.Iubirea nu st
ă
pâne
ş
te
ş
i nu vrea s
ă
fie st
ă
pânit
ă
,Fiindc
ă
Iubirii îi este de ajuns Iubirea.

Activity (158)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ghenof Cristina liked this
Raileanu Elena liked this
gabbrielovna added this note
despre iubie
1 thousand reads
1 hundred reads
ovidelut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->