Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
God of Doubt

God of Doubt

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by John M. Watkins
What if we use what has been written about God to try to divine what his character is? The result is something different than the logic of theology. This story is excerpted from Prayers of the Unbelievers, also published on Scribd, as the script for a propaganda video used to try to persuade the church that rules one planet to accept people of a different faith who are dying on their own. It continues an exploration of God as an imperfect being also explored in my earlier short story, If I Stop Dreaming.
What if we use what has been written about God to try to divine what his character is? The result is something different than the logic of theology. This story is excerpted from Prayers of the Unbelievers, also published on Scribd, as the script for a propaganda video used to try to persuade the church that rules one planet to accept people of a different faith who are dying on their own. It continues an exploration of God as an imperfect being also explored in my earlier short story, If I Stop Dreaming.

More info:

Published by: John M. Watkins on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
Ohl h` Lhqk|
 
Bhcd _i|gjdu99""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""\ca wh{nl eima jd|hpjaw. knqa idl o{aadidl mi{knalwj|c enhqlu$\ca vhjd| h` pjawuwhhval jd|h i viniea. wca{a ini{oa mid wj|c o{iz cij{ idl kai{l k{hhlal jd i |c{hda$ I laav. {auhdid| phjea kaoid |h uvaig$+Ohl wiu jd cju caipad. |{zjdo |h laejla wca|ca{ inn wiu {joc| wj|c |ca wh{nl$ \cju ju kieg wcad |ca wh{nl wiu zhqdo. uiz ;.666 h{ <.666 zai{u hnl. ehmvi{al |h mizka 3.666 dhw$\ca zhqdo vnida|chhl h` |ca wh{nl. dh| j|/u lh|ioa. njga dhw$ @ima ju `naa|jdo. kq| vahvna u|jnn{amamka{al Ohl jd |chua lizu$ J| wiud/| njga ca cil |h v{hpa ca asju|al$ Jd `ie|. cju kjooau|wh{{z kieg |cad wiu wca|ca{ vahvna njgal cjm adhqoc$ Uhma uiz j| u|jnn ju$ Ca ea{|ijdnz jduju|u9
 
Ohl h` Lhqk|
 
Bhcd _i|gjdu vahvna |ann cjm chw jmvh{|id| ca ju inn |ca |jma$++Uh. lqla.+ uijl Ui|id. uwjdojdo jd|h i uai| kz |ca njyqh{ eikjda| idl vhq{jdo cjmuan` ioniuu h` imk{huji$ +Chw/u j| cidojdo8++_chua imk{huji lh zhq uqvvhua |ci| ju8/+ Ohl iugal ehnlnz$Ui|id nhhgal i| |ca oniuu jd mheg uq{v{jua$+Zhq maid j|/u dh| zhq{u8 Lqla. J |chqoc| J wiu kil$ _ch/l zhq vjdec j| `{hm8++_ci| J maid ju. |ca imk{huji ju mjda$ Idl J ljl dh| h``a{ zhq idz$ Uh zhq uchqnld/|cipa |igad idz$++Uh{{z. mid. J/nn vq| j| kieg.+ Ui|id uijl. idl v{hmv|nz phmj|al |ca imk{huji ca/l l{qdg  kieg jd|h |ca oniuu$ +J/nn vhq{ j| kieg jd |ca kh||na dhw$++Dh ―+ |hh ni|a. Ui|id cil uqj|al ie|jhd |h wh{lu$ +Hc. cann. zhq miz iu wann |iga j|$++\cidgu. lqla.+ Ui|id uijl. vniejdo |ca kh||na jd cju ui|ecan$ +Idl cann/u mz ill{auu. dh|mz |j|na$++Cipa zhq idz jlai chw jdu|id|nz li|al |ca unido zhq qua uhqdlu8+ Ohl uviga. jdj{{j|i|jhd$+Zaic. {joc|. {ain nhdocij{ u|q``$ Va{uhdinnz. J |cjdg unido ju uwann dh mi||a{ chw hnl j|uhqdlu$ J| ohau uh wann wj|c |amv|i|jhd. z/gdhw8 Idl J/ m inn |ci|. z/gdhw8++Dh| apa{zhda ju |amv|al kz zhq{ |j{al |{jegu. Ui|id$++\iga |ca k{hhmu|jeg hq| h` zhq{ kq||. zi o{ai| vjnnheg$ Zhq{ `hnnhwa{u hdnz gjuu zhq{ iuu kaeiqua zhq ojpa |cam ohhljau$ \iga Bhk$ Oqz/u oh| ch| idl ehnl {qddjdo ehwu. nidl |ho{ira |cam hd. djea chma nj`a$ \ann zhq wci|. miga i ka| wj|c zhq. j` Bhk lhaud/| oa| |ca djea;
 
Ohl h` Lhqk|
 
Bhcd _i|gjdunj`a ca asvae|u. J uiz ca |c{hwu zhq hpa{$ Laejlau ca/u dh| |ci| wiz ikhq| zhq i| inn$ Vq| cjm hd|ca w{hdo ujla h` Nilz Nqeg. uaa chw mqec ca njgau zhq |cad$++\ca{a/u dh uqec |cjdo iu nqeg.+ Ohl |hnl cjm$+Lh zhq gdhw chw |ca Nilz `aanu wcad zhq uiz |ci|8+ Ui|id jdyqj{al$ +Idl uca eid ka{ain uwaa|. |hh$ \ann zhq wci|. miga j| hq{ quqin ka|$ J| ijd/| njga zhq eid/| i``h{l j|. kjo lillz$++Bhk ju i ka||a{ mid |cid zhq gdhw$ Zhq ucinn ai| zhq{ wh{lu. Ui|id++J/l {i|ca{ l{jdg zhq{ njyqh{.+ Ui|id uijl$\ca ueada ucj`|al uqlladnz. idl Ui|id wiu vizjdo h`` cju ka| wj|c Ohl$+Bhk wiu u|ail`iu|. J ilmj| j|.+ ca uijl$ +J ojpa zhq |ca kh||na J hwa zhq$+Ohl |hhg |ca kh||na idl asimjdal j| wj|c i nhhg h` lju|iu|a$+Oh hd. cipa i djv.+ |ca V{jdea h` Li{gdauu q{oal$+Oa| |caa kacjdl ma. Ui|id+ Ohl {avnjal$ Ca |q{dal idl wingal iwiz. mq||a{jdo.+Limdal kh||na nhhgu i kj| `imjnji{$+ ; """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ui|id‚u pa{ujhd2+J wiud/| idz|cjdo njga iu vhwa{`qn iu Ohl. wcjec mila mz uminn pje|h{jau inn |cauwaa|a{$ Ohl/u vhwa{ juhni|al cjm. idl cju jduaeq{j|jau o{aw iu |jma wad| hd$ \cjdg h` inn zhqgdhw ikhq| Ohl$ Ca lamidlu |ci| vahvna wh{ucjv cjm. ca ju uqkbae| |h uqllad {ioau. idl wcadca ehd|ie|u cqmidj|z. |cjdou uanlhm oh wann `h{ cqmidj|z$ Jd uch{|. dh| i oqz zhq wid| |h wh{g 5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->