P. 1
Ten Days in the Light of Akka

Ten Days in the Light of Akka

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Jheniefeer Sayyáh
Ten Days in the Light of Akka, by Julia M. Grundy.
Ten Days in the Light of Akka, by Julia M. Grundy.

More info:

Published by: Jheniefeer Sayyáh on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2012

pdf

text

original

 
 
Tbl Dhu{ eltjb Ce`jt ag Hffh
 
ou Irceh M, @rldu
 
CEO_H_U AG KAL@_B[[ KHTHCA@EL@ EL^ROCEKHTEAL DHTH@rldu# Iceh Mhr`hrbt Flfcb# 8:04,Tbl dhu{ el tjb ce`jt ag Hffè,
 
Ger{t ~oce{jbd el 85>0 ldbr tetcb9 Tbl dhu{ el tjbce`jt ag Hkkh,Elkcdb{ oeocea`rh~jekhc rbgbrblkb{,8, Ohjè'í{m, E, Tetcb,O^;72,@0 8505 ?50',:5 05-8?800E[OL >-:004;-8;8->
 
 
 
?
 
KALTBLT[
 e,Garbpard
 
weeee,Eltradkteal;8Gram tjb Pard{ ag ²Hod'c-Ohjè2?Cawb?>;[ac hld [~eret??4Tjb Ja{b Ag I{tekb?22Jbhwbl?07Tjb Mhlegb{thteal?50[~erethc Dbwbca~mblt;::_btrl ag tjb [~eret425[~erethc _bchteal{je~478>Aobdeblkb4:88Pamhl el tjb Ohjè'í _bwbchteal2?8?Malt Khrmbc Hld [ureh228;Tjb Jbhwblcu [~rel`temb2084Ghetj2582Tjb [bkald Kamel`7887We{et ta tjb Tamo7480We{et ta tjb _edwèl708:²Hffè7585El tjb Ja{bjacd0>?> Hgtbrlaal Obgarb tjb Gbh{t
 
08?8 Ht tjb Gbh{t
 
0???Jbhwblcu [{tblhlkb00?;Gram Ohdí²ccèj05?4Gram tjb Matjbr ag tjb Ja{bjacd:4?2Thcf{ gram Míryè H{hd'ccèj:0?7Tjrbb [tareb{ Tacd ou Hod'c-Ohjè8>;?0 Hod'c-Ohjè'{ Ch{t Pard{8>2?:Latb{
 
8>0
 
 
;
 
GA_BPA_ 
D
Obgarb tjbrb pbrb Ohjè'í oaaf{# ~hm~jcbt{# ~breadekhc{¿obgarb tjbrb pbrb# ~ra~brcu {~bhfel`#Ohjè'í hdmele{trhtewb el{tetteal{6 obgarb ²Hod'c-Ohjè mhdb Je{ je{tarek wauh`b ta Hmbrekh6 obgarb[ja`je Bggblde trhl{mettbd ta tjb Bl`ce{j {~bhfbr{ ag tjb parcd je{ apl {bl{etewb hld htjarethtewbtrhl{chteal{ ag tjb Pretel`{ kbltrhc ta tjb Ohjè'í Ghetj¿tjbrb pbrb Ohjè'í{ el Hmbrekh, Al pjht{~erethc gaad ded tjbu {o{e{t1 H{ {aal h{ tjb hllalkbmblt jhd obbl mhdb ht tjb Parcd^hrcehmblt ag _bce`eal{ el 8:5;# kalkbrlel` tjb {~erethc {hlktetu ag Ohjè²'ccèj# Hmbrekhl{ ob`hl tabz~carb tjb lbp _bwbchteal, [amb ^br{ehl Ohjè'í{ khmb gram tjb Jacu Chld hoat tjht temb ta `ewbcb{{al{ el tjb Ohjè'í Ghetj el Lbp Uarf hld Kjekh`a, Tjb ger{t ~ec`remh`b ta ²Hffè hld Jhegh# el8:5:# ph{ gaccapbd ou h {tbhdu hld bwbr elkrbh{el` {trbhm ag Hmbrekhl{ eltblt al jbhrel` tjbGhetj bz~aldbd ou ²Hod'c-Ohjè# Pjam Ohjè²'ccèj jhd db{e`lhtbd Kbltbr ag tjb Kawblhlt, Tjb~ec`rem{# al tjber rbtrl ta tjb Rletbd [thtb{ hld Khlhdh# kalwbubd tjber hrdar# blfeldcbd ht tjbgbbt ag tjb Mh{tbr# ta tjber xb{tel` kam~htreat{, Tjbu ded et ou pard ag matj# ou ~rewhtb cbttbr# oupedbcu kerkchtbd hld kaltelhccu ka~ebd hld rbka~ebd cbttbr{# db{kre~teal{# iarlhc{# hld hkkalt{tjht pblt gram jhld ta jhld, [ambtemb{ tjbu ~oce{jbd tjber cettcb oaaf{ hld ~hm~jcbt{6 hld# pjbltjb Ohjè'í ^oce{jel` [akebtu *~rbdbkb{{ar ag tjb ~rb{blt Ohjè'í ^oce{jel` Tr{t% ph{ b{thoce{jbdel 85>?# tjb{b trhwbcbr{' hkkalt{ kal{tettbd hl em~arthlt ~hrt ag et{ at~t,Ot elgeletbcu marb em~arthlt tjhl {kj ~ocekhteal{ pbrb tjb Thocbt{# ar cbttbr{# tjht Hod'c-Ohjè{blt ta tjb Lartj Hmbrekhl ~ec`rem{, Jb mhelthelbd h kaltela{ karrb{~aldblkb petj tjb bhrcuobcebwbr{# pja pbckambd tjb Thocbt{ hld bh`brcu# rbwbrbltcu {jhrbd tjbm petj tjber grebld{¿ou tjb{hmb mbhl{# elgarmhc hld garmhc# ou pjekj tjber ~br{alhc bz~breblkb{ h{ ~ec`rem{ jhd obbl{jhrbd, Tjb Thocbt{ pbrb prettbl el ^br{ehl hld pbrb trhl{chtbd elta Bl`ce{j betjbr el tjb Jacu Chldar el Hmbrekh ou ^br{ehl obcebwbr{ hld tbhkjbr{,Alb ag tjb trhl{chtar{ ag tjb{b Thocbt{ ph{ tjb Mh{tbr'{ `rhld{al# [ja`je Bggblde# db{telbd ou Hod'c-Ohjè'{ Pecc hld Tb{thmblt ta obkamb tjb @hrdehl ag tjb Kh{b ag @ad, Tjbrb khmb ta ob#bwbl obgarb [ja`je Bggblde'{ hkkb{{eal ta tjb @hrdehl{je~# h {tral` {bl{b ag tjb deggbrblkbobtpbbl aggekehc# htjarethtewb bz~rb{{eal{ ag tjb tja`jt{ ag Ohjè²'ccèj hld Hod'c-Ohjè# al tjbalb jhld# hld tjb elgarmhc rbmele{kblkb{ ag trhwbcbr{# al tjb atjbr¿ag trhwbcbr{ bh`br ta kh~trbtjb ~rbkea{ pard{ ttbrbd ou tjb Mh{tbr h{ Jb th`jt tjb ~ec`rem{¿gar Jb hcphu{ th`jt6 ht tbh# htclkj# al phcf{# al bz~bdeteal{ ag mbrku ta tjb ~aar# Jb th`jt ou dbbd{ h{ pbcc h{ pard{, Bwbrumeltb ag tjb ~ec`rem{' dhu ph{ h cb{{al# {ambtemb{ kalkbhcbd ta hcc ot tjb trcu {bl{etewb#{ambtemb{ h~~hrblt ta tjb cbh{t `egtbd, Kcbhrcu# el tjb »~ec`rem{' latb{´ *h{ tjbu khmb ta ob khccbd%tjbrb ph{ lbkb{{hrecu elwacwbd tjb ghcceoecetu ag bhkj ~ec`rem'{ mbmaru hld eltbr~rbtewb kh~hketu,Tjbrb ph{ h dhl`br tjht h {bltblkb el h cbttbr# dekthtbd el rb{~al{b ta h wbru ~hrtekchr xb{teal#me`jt ob `blbrhceybd ghr obuald tjb kh{b ta pjekj et ph{ hddrb{{bd ar tjht hl arhc cb{{al# hdh~tbdhld gectbrbd ou tjb lbbd{ ag tjb jbhrbr# obkamb tjb oh{e{ ag h daktrelb tjht# bmhlhtel` gram Hod'c-Ohjè# pacd ob {bbl h{ oeldel` al hcc obcebwbr{, ^rbke{bcu tje{ jhd jh~~blbd el E{cèm9 tjbTrhdeteal{# ar Jhdítj¿tjht e{# tjb {huel`{ ag Mjhmmhd h{ rb~artbd ou Je{ de{ke~cb{¿jhd kamb tarb~rb{blt# gar tjb mhiaretu ag M{cem{# hl htjaretu {bkald alcu ta tjht ag tjb Xr'èl et{bcg,Ohjè²'ccèj Jem{bcg jhd mhdb et kcbhr tjht# h{ [ja`je Bggblde ~t et el h cbttbr prettbl al je{ objhcg#»alcu tja{b tjel`{ tjht jhwb obbl rbwbhcbd el tjb garm ag Thocbt{ jhwb h oeldel` ~apbr awbr tjb

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->