Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
КОПАНИЧАР - (Петре Гарката)

КОПАНИЧАР - (Петре Гарката)

Ratings: (0)|Views: 619 |Likes:

More info:

Published by: Александар Дојчинов on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

 
God.
XIV
Broj 14
2009
 
 Nikola Mihajlovski Broj 14, 2009 god.
Carski dveriManastir s. @ur~e,Demirhisarsko17 vek
 
Makedonsko spisanie za kopani~arstvobroj 14 - 2009
3
 Nastani:
- Ekskluzivno- 46 -
ta
izlo`ba vo Sveti Nikole - 47 -
 ma
izlo`ba vo Skopje - Pozdraven govor- Kopani~arska kolonija Sv. Joakim Osogovski
 Hronologija:
- Prilepsko-slep~enski rezbarski centar
 Reporta`a:
- Kopani~arot Qubomir Bisin- Kopani~arot Rade Kostovski- Rezbi od albumot na ZKMAK - Knigi od prof. d-r Dimitar ]ornakov- Kolonija Papradi{te -
 X 
i
 XI 
samostojna izlo`ba na “atelje make” - Ikonostasot od Cvetan Nikoloski- Umetnosta qubov i `ivotna opredelba
Tehniki:
- Geometrija na se~ivo i agol na ostrewe kaj dletata- Represivni merki protiv ksilofagnite insekti
 4,5
8,910,11
15,16 
17 1819,20,21,22 23 24 25 26  27,28,29
 30,31,32 33,34
Sodr`ina
 Nezaboraveni:
-
 In memorium -
Sokol [utinovski-
 In memorium -
 Ajri Doku-
 In memorium -
 Branko Kletni~ki
121314
 
Zanimlivosti:
- Mrakot i svetlinata- Donatelovata Marija Magdalena- Ra|aweto na rezbata- Makaroni na kopani~arski na~in 35 36  37  38

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Eli Smugreska liked this
Vane Aleksov liked this
Dijana Custovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->