Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Casio Toán 9 tỉnh trà Vnh: 2011 - 2012

De Thi Casio Toán 9 tỉnh trà Vnh: 2011 - 2012

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 376 |Likes:
Published by Huỳnh Minh Khai

More info:

Published by: Huỳnh Minh Khai on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
S
GIÁO D
C VÀ
ð
ÀO T
O K
THI CH
N H
C SINH GI
I T
NH
TRÀ VINH
GI
I TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
ð
CHÍNH TH
 
C
N
Ă
M2012
 Môn
Toán 9
 Th
 
i gian làm bài: 150 phút
(không k 
 
th
 
i gian giao
ñ 
)
 Ngày thi:05-01-2012 
ð
i
m s
Giám kh
o 1 Giám kh
o 2Chú ý: -
ð
thi g
m 4 trang.- Thí sinh làm bài tr
c ti
p vào b
n
ñ
thi này.- K
t qu
bài thi tính chính xác
ñ
n 4 ch
s
sau d
u ph
y.
Bài 1
: (5
ñ
i
m) Tính giá tr
c
a các bi
u th
c:1)
 
A
=
 
133134:.247375732353..859564
+ +
+ +
 2)
 
B
=
 
2o3o2o3o3o
sin35.cos2015tan40.tan253sin424
 
Cách gi
i K
t qu
 Bài 2
: (5
ñ
i
m) Cho b
n s
A
=
[(2
3
)
2
]
3
; B
=
[(3
2
)
3
]
2
; C
=
 
32
3
2; D
=
 
23
2
3 Hãy so sánh s
A v
 
i s
B, so sánh s
C v
 
i s
D, r
i
ñ
i
n d
u thích h
 
p (>,
=
, <) vào ôk
t qu
.
Cách gi
i K
t qu
 
D:\THI CASIO TRA VINH 2012.doc
 
 
Bài 3
: (5
ñ
i
m) Cho ph
ươ 
ng trình: x
4
– 2x
3
 
+
2x
2
 
+
2x – 3
=
0 (1)Tìm nghi
m nguyên c
a ph
ươ 
ng trình (1)
Cách gi
i K
t qu
 Bài 4
: (5
ñ
i
m) Cho bi
t
ñ
a th
c P(x)
=
x
4
 
+
mx
3
– 55x
2
 
+
nx – 156 chia h
t cho (x – 2)và chia h
t cho (x – 3). Hãy tìm giá tr
c
a m, n và các nghi
m c
a
ñ
a th
c P(x).
Cách gi
i K
t qu
 Bài 5
: (5
ñ
i
m) Cho bi
u th
c:A
=
 
2xxxxxxx1x.x1xx12xx12x1
+ +
+
+
 1)
 
Tìm
ñ
i
u ki
n c
a x
ñ
A có ngh
 ĩ 
a. Rút g
n bi
u th
c A.2)
 
V
 
i giá tr
nào c
a x thì bi
u th
c A
ñ
t giá tr
nh
nh
t ?
Cách gi
i K
t qu
 
 
Bài 6
: (5
ñ
i
m) Gi
i ph
ươ 
ng trình:4x
3
1x 
+
 
3
1xx 
=
5
Cách gi
i K
t qu
 Bài 7
: (5
ñ
i
m) Tính giá tr
c
a bi
u th
c:M
=
x
3
– 3x
+
1997 v
 
i x
=
 
3
16255
+
3
116255
 
Cách gi
i K
t qu
 Bài 8
: (5
ñ
i
m) Cho hình thang vuông ABCD. Bi
t AB
=
2,25cm,
ABD
 
=
50
o
, di
ntích hình thang vuông ABCD là S
=
9,92cm
2
. Tính
ñ
dài CD và các góc
ABC
,
BCD
.
Cách gi
i K
t qu
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hai Cao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->