Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rad i Trud Na Allahovu Putu 1

Rad i Trud Na Allahovu Putu 1

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by Nazif Subasic
zadnja hutba
zadnja hutba

More info:

Published by: Nazif Subasic on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
 Rad i trud na Allahovu putuHvala Allahu, Gospodaru, svjetova, Vladaru Sudnjega dana, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova
Poslanika, njegovu ča
snu porodicu i plemenite ashabe
Poštovani džema’ate, draga braćo,
 Tema d
anašnje hutbe je Rad, trud, zalaganje na Allahovu putu
- za islam i muslimane.
Uzvišeni Allah, u suri El
-
Hadž, na kraju 40.ajeta, kaže:
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 

 
„...Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu, ta Allah je
 
zaista Močan i Silan.” (El
-
hadž
, 40)
Ove riječi Uzvišenog Allaha istovjetne su, prema Ibn Kesiru r.h., rječima:
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 

 
„O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti...“ (Muhamed, 7.
 
Koga Silni i Močni Allah pomogne
- taj je pomognut. A kome htjedne napakostiti -
taj će biti poražen. Uzvišeni veli:
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
  
 

 
Allah je zapisao: "Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!" – 
 
Allah je, zaista, moćan i silan.
(El-
Mudžadele, 21)
 
U posljednjem aje
tu sure Saff, vjernicima je upućen otvoren poziv riječima:
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
O vjernici, pomozite Allahovu vjeru...“ (Es
-Saff, 14)
To je otvoreni poziv vjernicima ovoga ummeta, da budu prepoznatljivi po pomaganju Allaha, time što će pomoći Njegovu vjeru, Njegov šerijat,
kao i Njegov ummet. Bor
iti se za to zalažući imetke svoje i živote svoje.
 
Postavlja se pitanje; Koliko je od nas onih koji su se u potpunosti spremni žrtvovati na putu ostvarivanja viših islamskih ci
ljeva? Koliko je odnas onih koji su spremni, voljni da odvoje svoga vremena i od svoga komoditeta da bi radili za Allaha, za Njegovu vjeru - islam, da Njegova
riječ bude gornja?
 Koliko je od nas spremno od 24 dnevna shata, odvojiti bar jedan za rad na Allahovu putu, tako odvojiti bar 7-
8 sahata heftično za Allaha, za
islam, za muslimane? Koliko je muslimana spremno da od svojih primanja, ma kolika ona bila, redovno odvajaju jedan dio i udjeljuju naAllahovu putu, za Allahovu vjeru, onima koji su potrebni?
Koliko je onih koji su radi Allaha spremni ostaviti javno i tajno griješenje kao što su izmeĎu ostalog zavist, ogovaranje, prenošenje tuĎih riječi,te se odreći luksuza tzv. „malih“ grijeha koji polahko ali sigurno uništavaju ljudska srca?
 
U istoj suri, pita Uzvišeni Allah:
 
„O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne.“ Pitamo, koje to trgovine? „u Allaha i
Poslanika Njegova
vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite
- to vam je, da znate, bolje
 – 
Ako tako budemo postupali, kakva je
nagrada? „On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u ed
enskim vrtovima; to
će biti uspjeh veliki.“ (Es
-Saff, 10-12)U nastavku 14.ajetu sure Es-
Saff Uzvišeni Allah podsjeća vjernike na riječi Isaa, alejhis
-
selam, koje je uputio svojim učenicima:
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
„Hoćete li me pomoći Allaha radi?“, a tada su učenici rekli: „Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru.“

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->