Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dhatupatha

Dhatupatha

Ratings: (0)|Views: 1,998|Likes:
Published by Arya Veer
Sanskrit is the most scientific language. Every thing is logical and meaningful in it. Dhatupath is the list of basic words in which we can made unllimited words by adding prefixes and suffixes. To understand Vedas we need to Learn Dhatupath along with Ashtadhyayi.
Sanskrit is the most scientific language. Every thing is logical and meaningful in it. Dhatupath is the list of basic words in which we can made unllimited words by adding prefixes and suffixes. To understand Vedas we need to Learn Dhatupath along with Ashtadhyayi.

More info:

Published by: Arya Veer on Nov 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
ººÔÆÒÁÝØÙÔÌÀÛØÓÙØÎÒØ׺º 
¹ÚÖ     ØÔÒÝØ       Ôϸ   
ÌÔÒÝØ       Ôϸ  ÌÚݸº  ½ 
º 
½    ¡ ×ÝÑ    ºÙ¸ÔÖ¹ÑßÕ¸  ÌØÚ-ݦظº  ½ 
º 
¾Ú    ¢ Çº  ½ 
º 
¿¹ÔûÕ    £-º  ½ 
º 
    ¢ ØÐ×ÝÓ-¦Ì£º  ½ 
º 
     ¢ ÐÓÒ    £ÚÐÓÒ    £º  ½ 
º 
Ò    ¢  ½ 
º 
ÒÌ    ¢ ÝÉÓÔØÔ    ßèÝ-©Õ      º  ½ 
º 
 Ö£º  ½ 
º 
¹       Ú£º  ½ 
º 
½¼èèß´Ý£º  ½ 
º 
½½ÚÚҹؠ      ´ÝÓ¸º  ½ 
º 
½¾ËÝ£×       Ã£º  ½ 
º 
½¿Ñ¹Ø       ØÑÓѹÚÒ¦ØØÕ      º  ½ 
º 
½¹ÔÉÐÒ    £º  ½ 
º 
½ÐÔÖ    £ÚÒ    £º  ½ 
º 
½Ñ       Õ    £-º  ½ 
º 
½Ò    £º  ½ 
º 
½©Ú  ½ 
º 
½¹Ú-¹ÚÒ    £º  ½ 
º 
¾¼Ù-ÑÒ    £Ý     º  ½ 
º 
¾½       -  ½ 
º 
¾¾Ã       -  ½ 
º 
¾¿       -       ÝÑ£Úº  ½ 
º 
¾       ÝÑ£Úº  ½ 
º 
¾Õ    ¡ Ö£º  ½ 
 
½ 
º 
¾²ÝØ    £Æ    £º  ½ 
º 
¾î×       Ã£º  ½ 
º 
¾¹Ú¹ÚÒ    £º  ½ 
º 
¾Ô-       ´×Ø    £Æ    £º  ½ 
º 
¿¼ÝØÝ´Ò    £º  ½ 
º 
¿½Ý       Ø    ¢  ½ 
º 
¿¾       Ø    ¢ ×£º  ½ 
º 
¿¿ÚÌ    ¢  ½ 
º 
¿Ú    £Ì    ¢ ÝÒ    £º  ½ 
º 
¿ÌßÌËÝ£º  ½ 
º 
¿ÌÇÎËÝ£º  ½ 
º 
¿´ÌÐÝÑ    º´Ý£ÝÙÒ       £Ø¸  ½ 
º 
¿Ø×Ø´ÝÑÒ    £º  ½ 
º 
¿Ø×·Ò    £º  ½ 
º 
¼ÉÝ       ØÖ×£Ò    £º  ½ 
º 
½æ       ØÖ´Ý£    £º  ½ 
º 
¾Ý       ØÖÖ£º  ½ 
º 
¿Ý       ØÖ×Ò    £º  ½ 
º 
ѦÌÚÐÓÒ    £º  ½ 
º 
       Ì  ½ 
º 
Ô       Ì  ½ 
º 
Р      Ì  ½ 
º 
ÑÌ      ××     Ð£ÒÝÓ¸º  ½ 
º 
Õ´ÝÑ    º  ½ 
º 
 ¼Õ    ¡ ¹»    £ÑùËÝ£º  ½ 
º 
 ½Ã    ¢ £º  ½ 
º 
 ¾Ã¹ÌßÝ£-      ×Ý     º  ½ 
º 
 ¿¹ÌßÝ£-º  ½ 
º 
 ²ÝØÝ     Úº  ½ 
º 
 ÖÚУÃÒ    £º  ½ 
º 
 ²ÝØ    £Æ    £º  ½ 
º 
 -ØÇÝÒ    £º  ½ 
º 
 Ò-  ½ 
º 
 -Æ    £º  ½ 
º 
¼Ø-      ×ÝÑ    º  ¾  
 
½ 
º 
½-       ´×Ø    £Æ    £º  ½ 
º 
¾Ã-¦    ¡     £º  ½ 
º 
¿Ø  ½ 
º 
¦Ò    £º  ½ 
º 
ÔÖÑßèÝ£-º  ½ 
º 
ÚÝÚ    £º  ½ 
º 
´Ý£    £º  ½ 
º 
ÚÒ    ß    ££º  ½ 
º 
       ´×ÝÑ    º  ½ 
º 
¼Î       Ò×Ñ    ¢ Çº  ½ 
º 
½î    £ØǺ  ½ 
º 
¾»£ÝÑ    º  ½ 
º 
¿  ½ 
º 
  ½ 
º 
иÚÒ    £ÖÓÒ    £º  ½ 
º 
ÐÔÖ    £ÚÒ    £º  ½ 
º 
       ¦       Çº´ÝØÝÙÙ£Ø¸  ÌÚ-ݦظº  ½ 
º 
    ¢ ×£Ò    £º  ½ 
º 
  
 
 ×    ¢ ´Ý£    £º  
 
½ 
º 
 ¼ÐÓ    ¢ -Ò    £º  ½ 
º 
 ½ÐÓ    ¢ ×ûØ    £º  ½ 
º 
 ¾Ó    ¢ ØÔϦØÖÑ    º  ½ 
º 
 ¿ £    ¢  ½ 
º 
   £    ¢ ÆӴ׸ÝÓ¸º  ½ 
º 
 Ö    £    ¢ ÝÑ    º  ½ 
º 
 ×£    ¢  ½ 
º 
 £    ¢  ½ 
º 
   ½ 
º 
   ½ 
º 
¼ÐØÇ´ÝÌ-¸º  ½ 
º 
½ÝÑ    º  ½ 
º 
¾Ð£º  ½ 
º 
¿ÚÇÎËÝ£º  ¿  

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristian Andrei liked this
Purana Vedin liked this
sweelinck liked this
Vlad Sovarel liked this
Varun Palacharla liked this
Chris Solomi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->