Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wikipedia Sejarah Penubuhan

Wikipedia Sejarah Penubuhan

Ratings: (0)|Views: 463|Likes:
Published by Salahuddin Kakashi

More info:

Published by: Salahuddin Kakashi on Nov 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
Parti Islam Se-Malaysia - Wikipediahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Islam_SeMalaysi1 of 510/7/2006 7:50 AM
Parti Islam Se-Malaysia
From Wikipedia
(Dialihkan dari Parti Islam SeMalaysia)
Parti Islam Se-Malaysia
(juga
PAS
) adalah sebuah parti pergerakan Islam di Malaysia yangdipimpin oleh Presiden parti, Datuk Seri Hj Abdul Hadi bin Awang. PAS mengimbangiperjuangan nasionalisme UMNO sebagai sebuah parti yang mendokong Islam. Dengan tidak menafikan bahawa semangat perjuangan yang berteraskan kepada Islam di negara ini telahpunwujud semenjak tahun 1906 lagi, yang telah dibawa dan diperjuangkan oleh golonganpembaharuan atau reformasi Islam yang mendapat pendidikan di Timur Tengah (antaranyatermasuklah Syed Sheikh al-Hadi, Sheikh Tahir Jalaluddin dan Haji Abbas Mohd. Taha) yangberpusat di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang, PAS yang muncul pada tahun 1951 adalah atas kesedaranmasyarakat Melayu (pada waktu itu) untuk melihat Islam dapat ditegak dan didaulatkan di negara ini.
Jadual isi kandungan
1 Sejarah penubuhan2 Presiden-Presiden PAS3 Lihat juga4 Pautan luar
Sejarah penubuhan
MENGIKUT satu fakta sejarah, PAS telah ditubuhkan secara rasmi pada tanggal 23 Ogos 1951. Bagaimanapun, adafakta lain yang menyebut bahawa PAS ditubuhkan pada 24 November 1951 (Warta Negara, 26 November 1951 danUtusan Melayu 25 November 1951).Walaupun di sini terdapat dua tarikh yang berbeza, namun bagi ahli-ahli sejarah dan tokoh-tokoh lama dalam PAS,fakta kedua (24 November 1951) adalah tarikh kepastian PAS ditubuhkan.Parti Islam Se-Malaysia kemudiannya telah didaftarkan sebagai sebuah organisasi pada 31hb. Mei 1955 denganNombor Pendaftaran. 733 (Pulau Pinang).PAS atau Persatuan Islam Se-Malaya (nama asalnya) adalah satu-satunya pertubuhan atau parti politik Melayu yangberteraskan kepada Islam yang ditubuhkan sebelum merdeka sesudah Hizbul Muslimin diharamkan oleh penjajahpada tahun 1948.Golongan reformasi ini bukan sahaja berjaya menyedarkan masyarakat Melayu tentang betapa pentingnyamenghapuskan penjajah barat bagi mewujudkan sebuah negara Islam, tetapi turut menyuarakan pendapat bahawakelemahan umat Islam sebenarnya adalah berpunca daripada masyarakat Islam yang tidak mahu mengikut ajaranIslam dengan betul sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran dan Sunnah.Dalam usaha mereka menyedarkan masyarakat tentang betapa pentingnya kembali semula kepada Islam, pada tahun1906 mereka telah berjaya menerbitkan sebuah majalah di Singapura yang diberi nama al-lmam. Selanjutnya padatahun 1925 terbit pula akhbar Edaran Zaman di Pulau Pinang, majalah al-Ikhwan pada tahun 1926 dan Suara padatahun 1928.Dengan terbitnya akhbar dan majalah tersebut, golongan ini telah berjaya mencetuskan Revolusi lntelektual dikalangan masyarakat Melayu dan akhirnya bibit-bibit kesedaran yang ditanamkan itu telah mendorong masyarakatMelayu untuk menubuhkan beberapa kesatuan atau pertubuhan bagi memajukan bangsa Melayu dan umat Islam padatahun-tahun berikutnya.
Lambang PAS
 
Parti Islam Se-Malaysia - Wikipediahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Islam_SeMalaysi2 of 510/7/2006 7:50 AM
Persatuan Melayu pertama bercorak politik secara nyata ditubuhkan di negara ini ialah Kesatuan Melayu Muda(KMM) pimpinan lbrahim Haji Yaakob. la ditubuhkan pada Mei 1937. Kesatuan ini ditubuhkan atas kesedaran mahumemperjuangkan kemerdekaan negara serta membebaskan Tanah Melayu daripada terus ditindas dan dijajah olehpenjajah British.Malangnya, kesatuan ini tidak dapat bertahan lama kerana ia telah diharamkan oleh Jepun semasa Jepun menguasaiTanah Melayu pada tahun 1941 - 1945.Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, sebuah parti politik baru Melayu dibentuk, iaitu Parti Kebangsaan MelayuMalaya (PKMM). la ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Ipoh, Perak. Pemimpin awalnya ialah Mokhtaruddin Lasso,yang kemudiannya berpindah tangan kepada Dr. Burhanuddin al-Helmi - iaitu seorang tokoh agama yang mampumenguasai bahasa Arab dan lnggeris disamping bahasa Melayu. PKMM telah mengisytiharkan matlamatnya untuk mencapai kemerdekaan negara secara penuh.Dr. Burhanuddin banyak berkorban untuk PKMM dan beliau mendapat kepercayaan golongan agama untuk menyertai gerakan politik bagi menentang penjajah.PKMM telah berjaya memperluaskan pengaruhnya dalam masyarakat Melayu sehingga ia berjaya menubuhkan pulabeberapa sayap atau bahagian dalam struktur organisasinya.Selain Angkatan Pemuda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan Barisan Tani Se-Malaya (BATAS),Majlis Agama Tertingga Se-Malaya (MATA) juga merupakan antara sayap atau bahagian dalam struktur organisasiPKMM.MATA merupakan bahagian agama parti berkenaan. Melalui MATA dalam satu mesyuarat agung tahunannya telahberjaya melahirkan Hizbul Muslimin pada 14 Mac 1948. Tujuan PKMM melahirkan Hizbul Muslimin sebagaisayapnya adalah bagi mengumpulkan tenaga para ulama.Sebagai sebuah parti Islam pertama di negara ini, Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar al-Baqirmempunyai matlamat untuk mencapai kemerdekaan negara yang berdaulat bagi membentuk sebuah masyarakat yangberasaskan kepada kefahaman Islam serta mewujudkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dalam pendiriannya, iamenyokong PKMM tetapi sekeras-kerasnya menolak perjuangan UMNO.Bagaimanapun, riwayat hidup Hizbul Muslimin berakhir pada Ogos 1948 apabila British bertindak mengharamkannya disamping menahan seramai tujuh orang pucuk pimpinannya, termasuklah Ustaz Abu Bakaral-Baqir sendiri di bawah Undang-undang Darurat atau Emergency Regulations.Sungguhpun aktiviti Hizbul Muslimin terhenti, namun keghairahan sokongan rakyat khususnya dari alim ulamaterhadap perjuangan politiknya amatlah memberangsangkan. Semangat dan sokongan kental inilah yang akhirnyamerintis jalan mudah ke arah penubuhan PAS pada tahun 1951.Dalam hal ini, ramai ahli sejarah berpendapat penghargaan dan pengiktirafan perlulah dihulurkan kepada Ustaz AbuBakar al-Baqir, pemimpin MATA dan seterusnya Hizbul Muslimin yang telah menggarap sebahagian besar dariground work bagi melebarkan persekitaran untuk memudahkan penubuhan PAS.Peranan Hizbul Muslimin dalam penubuhan PAS lebih tertonjol lagi apabila sebahagian besar dari bekas pucuk pimpinan pusatnya turut menyertai PAS dan memainkan peranan secara aktif. Mereka antaranya termasuklah UstazOthman Hamzah, Ustaz Baharuddin Abd. Latiff, Tuan Haji Khaider Khatib dan Ustaz Yunus Haji Yatimi.Besar kemungkinan juga Bahagian Agama UMNO yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Fuad Hassan turut diresapidengan pengaruh Hizbul Muslimin ini. Tambahan lagi ramai pemimpin agama dalam UMNO ketika itu kecewadengan pucuk pimpinan mereka yang bercadang untuk menaja perjudian (loteri).Tidak dapat dinafikan bahawa rancangan awal penubuhan PAS sebenarnya adalah ditimbulkan oleh sebahagian besarahli-ahli agama di dalam UMNO semasa berlangsungnya Muktamar Ulama Ketiga di Bangunan Kelab UMNOBagan, Butterworth dengan penitia penajanya terdiri daripada:Ustaz Haji Ahmad Fuad Hassan - Pengerusi1.Ustaz Haji Ahmad Maliki - Setiausaha2.Tuan Haji Ahmad Badawi Abdullah - Anggota3.
 
Parti Islam Se-Malaysia - Wikipediahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Islam_SeMalaysiof 510/7/2006 7:50 AM
Tuan Haji Ahmad Ghazali Abdullah - Anggota4.Tuan Haji Ahmad Tuan Hussein - Anggota5.Tuan Haji Mansor J.P - Anggota6.Dua tiga orang ulama yang menjadi ahli dari Selangor dan Negeri Sembilan.7.Penitia penaja inilah yang berusaha merangka perlembagaan serta menamakan pertubuhan yang dicita-citakan itu -iaitu dengan nama Pertubuhan Ulama Se-Malaya. Penitia ini telah berusaha mengadakan persidangan denganpersatuan-persatuan kebajikan Melayu atau Islam, Majlis Agama Islam Negeri, ulama perseorangan, para kadhi danuga mufti.Walaupun perhimpunan ulama dan orang perseorangan yang dianjurkan oleh Bahagian Agama UMNO itu padamulanya berjaya menubuhkan Pertubuhan Ulama, tetapi atas inisiatif Ustaz Othman Hamzah, bekas AhliJawatankuasa Hizbul Muslimin yang mewakili Persatuan al-Ehya as-Syariff, Gunong Semanggol berjaya melahirkanPersatuan Islam Se-Malaya (PAS) bagi menggantikan Pertubuhan Ulama Se-Malaya yang dicadangkan pada mulanya.Maka PAS telah ditubuhkan secara rasmi hasil dari perhimpunan atau muktamar tersebut, yang antaranya turutdisertai oleh:Persatuan guru-guru agama dari Perlis.1.Persatuan ulama dari Kedah.2.Persatuan anak-anak Kalimantan Malaya (PERKAM) Perak.3.Kelab Darul Ehsan dari Selangor.4.Kelab Melayu Bagan dari Seberang Perai.5.Persatuan al-Ehya as-Syariff, Gunong Semanggol, Perak.6.Perikatan Melayu Bersatu dari Seberang Perai dan Pulau Pinang.7.Dan lain-lain badan kebajikan, kelab atau jamaah terutamanya dari Seberang Perai dan Pulau Pinang.8.Juga hadir sama beberapa orang Tuan Guru, wartawan, imam dan kadhi atas nama peribadi.Adapun Perlembagaan awal PAS yang digariskan itu mempunyai empat tujuan, iaitu:PERTAMA: Mewujudkan satu perikatan persaudaraan Islam untuk membentuk satu tenaga bersama bagimenyelenggarakan segala tuntutan Islam dan siasah yang berdasarkan demokrasi.KEDUA: Menumpukan segala ikhtiar dan tenaga untuk menyatukan Perlembagaan pentadbiran agama di seluruhnegara.KETIGA: Memelihara dan mempertahankan hak-hak kepentingan dan kehormatan agama dan umat Islam.KEEMPAT: Bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan siasah yang lain di dalam negara ini, yang dasar dantujuannya tidak berlawanan dengan ajaran Islam dalam mencapai demokrasi, keadilan masyarakat dan kemanusiaan.Antara barisan kepimpinan pertama yang dilantik menerajui PAS termasuklah:Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan - Yang Dipertua Agung1.Tuan Haji Ahmad Ghazali Abdullah - Timbalan Yang Dipertua Agung2.Tuan haji Hussin Che Dol - Naib Yang Dipertua Agung (Utara)3.Fakir Muhammad Nor - Naib Yang Dipertua Agung (Tengah)4.Abdul Rahman Jamaluddin al-Jambuli - Naib Yang Dipertua Agung (Selatan)5.Tuan Haji Ahmad Maliki - Setiausaha Agung6.Tuan Haji Ahmad Tuan Hussein - Bendahari Agung7.Ahli Jawatankuasa Agung pula terdiri daripada:Tuan Haji Yahya Joned1.Tuan Haji Uthman Talib2.Tuan Haji Mohammad Nor3.Tuan Haji Zabidi Ali4.Tuan Haji Abdul Wahab5.Tuan Haji Assaiya6.Muhammad Mahzub7.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mamatrock liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->