Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
POLÍTICAS ANTI-CRISIS - ANTI-CRISIS POLICIES (Spanish) - KRISIALDIAREN AURKAKO POLITIKAK (Espainieraz)

POLÍTICAS ANTI-CRISIS - ANTI-CRISIS POLICIES (Spanish) - KRISIALDIAREN AURKAKO POLITIKAK (Espainieraz)

Ratings: (0)|Views: 1,235|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Jan 16, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/13/2014

 
 Ks k ]eqhndm Wkwlq, ny ielsd¹y qlf`lcy kd~ ndsyny|ynedk` wesnyned eq ewndned dlnyjlq ef LHKN Cldylq,deq ef nys swedseqs eq s|wweqyndm ldynynlsLHKN Cldylq sllhs ye ie a|sndlss }nyj cebwkdnls eq mevlqdbldys cevlqli nd nys qlweqys$ Qlkilqs sje|`i al k}kqlyjky }l bk~ jkvl k cedf`ncy ef ndylqlsy yjky ce|`i kfflcy yjl eaolcynvny~ ef yjns qlweqy$ Ndvlsyeqs sje|`i cedsnilqyjns qlweqy ks ed`~ k sndm`l fkcyeq nd bkhndm yjlnq ndvlsybldy ilcnsned$
 
MKQKNK NDDEVKYNED CLDYLQ, MENQ\ ;,K1 BEDIQKMEDYL@? >931<7;79 VNYEQNK"MKSYLN_ 63>69;9<=@LHLNYNE 6=<=7;=:< I\QKDME 6:::;><17 L"BKN@? ndfeGlhkncldylq$l|  fkclaeeh$ceb%LHKNCldyql scqnai$ceb%LHKNCldylq
 
]eqhndm Wkwlq
 
;6 il Ldlqe il 17;1
 
WE@ÂYNCKS KDYN"CQNSNS
 KDYN"CQNSNS WE@NCNLS HQNSNK@INKQLD K\QHKHE WE@NYNHKH 
‐Cjencl ef knb ns c`lkq`~ k bkyylq ef c`kqnfnckyned ef vk`|ls, lswlcnk``~ ed yjl
cjencl aly}lld wessna`l ewyneds
‒ 
$
]$ Li}kqis Ilbndm
;$
 
@k cebw`loniki il `k qlk`niki lcedóbnck "{|l,k` fndk`, de ls eyqk cesk snde `k cebw`loniki il `kqlk`niki secnk`" ls wqeaka`lbldyl `k ck|sk il
{|l ‐snlbwql jk~k bës il |dk ewcnód‒ k `k jeqk
il ldfqldykqsl k `ks cqnsns lcedóbncks$
1$
@k lzwlqnldcnk cedyqksykik ilb|lsyqk ykbanîd{|l lsyk w`|qk`niki il ewcnedls sl jk vlqnfnckiejnsyóqnckbldyl ~ {|l `es wkâsls jkd sk`nie il s|scqnsns lcedóbncks |yn`nkdie insyndyks we`âyncks$
3$
Lvnildylbldyl, lsye de {|nlql ilcnq {|l `ksinsyndyks ewcnedls slkd l{|nvk`ldyls$ Ndc`|seilsil l` w|dye il vnsyk yîcdnce, `es qls|`ykies il`ks insyndyks we`âyncks de ynldld weq {|î slqnm|k`ls$ Il `ks insyndyks cqnsns lcedóbncks slw|lil sk`nq bës wqedye e bës ykqil$ ^ ldcedincnedls secnk`ls e lcedóbncks bloeqls ewleqls$ Wlqe `k lzwlqnldcnk ilb|lsyqk {|l k`bldes lznsyld lzwlqnldcnks k`ylqdkynvks ilbk~eq e bldeq îznye k `k jeqk il jkclq fqldyl k`ks cqnsns lcedóbncks, ced `k s|fncnldyl invlqsniki
 
 
Ks k ]eqhndm Wkwlq, ny ielsd¹y qlf`lcy kd~ ndsyny|ynedk` wesnyned eq ewndned dlnyjlq ef LHKN Cldylq,deq ef nys swedseqs eq s|wweqyndm ldynynlsLHKN Cldylq sllhs ye ie a|sndlss }nyj cebwkdnls eq mevlqdbldys cevlqli nd nys qlweqys$ Qlkilqs sje|`i al k}kql yjky }lbk~ jkvl k cedf`ncy ef ndylqlsy yjky ce|`i kfflcy yjl eaolcynvny~ ef yjns qlweqy$ Ndvlsyeqs sje|`i cedsnilq yjns qlweqy ks ed`~ ksndm`l fkcyeq nd bkhndm yjlnq ndvlsybldy ilcnsned$
 
MKQKNK NDDEVKYNED CLDYLQ, MENQ\ ;,K1 BEDIQKMEDYL@? >931<7;79 VNYEQNK"MKSYLN_ 63>69;9<=@LHLNYNE 6=<=7;=:< I\QKDME 6:::;><17 L"BKN@? ndfeGlhkncldylq$l|  fkclaeeh$ceb%LHKNCldyql scqnai$ceb%LHKNCldylq
 
WE@ÂYNCKS KDYN"CQNSNScebe wkqk w`kdylkq i|iks qkedka`ls kdyls ilewykq il feqbk ilcninik weq k`m|dk il incjkswe`âyncks$
9$
K `k jeqk il vk`eqkq `ks insyndyks ewcnedlswe`âyncks, ls f|dikbldyk` yldlq ld c|ldyk ldwqnblq `|mkq k {|î lsykbes ildebndkdiewe`âyncks kdyn"cqnsns$ Wkqk l``e ls dlclskqne
c`kqnfnckq ykbanîd {|î sl ldynldil weq ‐s|
wlqkq `k
cqnsns‒$ Cebe vkbes k vlq, de sl yqkyk dn b|cje
bldes il eavnlikils ~, k` cedyqkqne, sedcedclwyes lsldcnk`ls wkqk inswedlq il cqnylqnesil qlflqldcnk ld d|lsyqes wesncnedkbnldyeswlqsedk`ls ~ we`âynces$
<$
Weq{|l `e cnlqye ls {|l anld w|lil ilcnqsl
{|l, ilsil |dk wlqswlcynvk jnsyóqnck, ‐snlbwql‒ e‐cksn snlbwql‒ sl sk`l il `ks cqnsns lcedóbncks$
Lsye snmdnfnck {|l, cebe wqnblqk cedc`|snód, l`
jlcje il ‐s|wlqkq |dk cqnsns‒
"{|l snlbwql ls,weq s|w|lsye, beynve il skynsfkccnód" de ynldlweq {|î ``lvkq cedsnme dlclskqnkbldyl |dkvk`eqkcnód wesnynvk il` qls|`ykie fndk` m`eak`, k`bldes ilsil |dk wlqswlcynvk ql`kynvk ecebwkqkynvk$
6$
Ls cnlqye ykbanîd {|l `ks inbldsnedls il `k
cqnsns kcy|k`, s| ckqëcylq ‐snsyîbnce‒, s|s lflcyes
seaql l` cedo|dye il Eccnildyl, s| inbldsnód
c|kdynykynvk, … s|wedld |d k`ye qnlsme il {|l, ld
ckse il de kw`nckqsl `ks we`âyncks kdyn"cqnsnsceqqlcyks, cknmkbes ld |dk sny|kcnód ililslsykan`nkcnód we`âynck
 –
e ld |dk cqnsns ilslm|qniki" b|dink`, e ld |dk ilfndnynvkilckildcnk il Eccnildyl fqldyl k `es wkâslslblqmldyls$
=$
Ls i|iese, weq lolbw`e, {|l `k cqnsns il` 1>
qlk`bldyl ‐sl s|wlqkqk‒$ Cebe cnlqyes lzwlqyes
kivnlqyld, {|nës ls bës `ómnce kfnqbkq {|l `kswe`âyncks eccnildyk`ls f|lqed ndckwkcls il jkclqfqldyl k lsyk cqnsns jksyk {|l `k bnsbk f|l
‐akqqnik‒ weq `k Slm|dik M|lqqk B|dink`$
 Cebe vlbes ld lsyl c|kiqe qlflqldyl k `kLVE@\CNÓD IL @K WQEI\CCNÓD ^ L@ LBW@LE LD\$S$K$ LDYQL ;>1> ^ ;><1, ls bës {|l lvnildyl{|l f|l l` lsf|lqe aî`nce il `k Slm|dik M|lqqkB|dink` l` {|l inswkqó kbaks vkqnka`ls$
*F|ldyl? \$S$ Ilwkqybldy ef Cebblqcl, Ilwkqybldy ef @kaeq, kdi Ce|dcn` ef Lcedebnc Kivnslqs.
:$
Ls lvnildyl, ld ilfndnynvk, {|l `k s|wlqkcnód il|dk cqnsns ~ `k niedlniki il `ks we`âynckskiewykiks wkqk jkclq fqldyl k `k bnsbk sedc|lsynedls lsldcnk`bldyl insyndyks$
 
 
Ks k ]eqhndm Wkwlq, ny ielsd¹y qlf`lcy kd~ ndsyny|ynedk` wesnyned eq ewndned dlnyjlq ef LHKN Cldylq,deq ef nys swedseqs eq s|wweqyndm ldynynlsLHKN Cldylq sllhs ye ie a|sndlss }nyj cebwkdnls eq mevlqdbldys cevlqli nd nys qlweqys$ Qlkilqs sje|`i al k}kql yjky }lbk~ jkvl k cedf`ncy ef ndylqlsy yjky ce|`i kfflcy yjl eaolcynvny~ ef yjns qlweqy$ Ndvlsyeqs sje|`i cedsnilq yjns qlweqy ks ed`~ ksndm`l fkcyeq nd bkhndm yjlnq ndvlsybldy ilcnsned$
 
MKQKNK NDDEVKYNED CLDYLQ, MENQ\ ;,K1 BEDIQKMEDYL@? >931<7;79 VNYEQNK"MKSYLN_ 63>69;9<=@LHLNYNE 6=<=7;=:< I\QKDME 6:::;><17 L"BKN@? ndfeGlhkncldylq$l|  fkclaeeh$ceb%LHKNCldyql scqnai$ceb%LHKNCldylq
 
WE@ÂYNCKS KDYN"CQNSNS
>$
Ld wqnblq `|mkq, ls lsldcnk` c`kqnfnckq ld {|îblinik `ks we`âyncks w|lsyks ld bkqcjk kslm|qkde de {|l sl kiewykd `ks bliniks dlclskqnks wkqk?k. lvnykq {|l `ks ck|sks il` lsyk``nie il `kcqnsns v|l`vkd k wqei|cnqsl k bline e `kqmew`kea. dl|yqk`nkq e ceqqlmnq `es wqea`lbks ilfedie {|l jkd ikie eqnmld k `k cqnsns, ld`|mkq il kykckq blqkbldyl `es sâdyebks e`ks cedslc|ldcnks il `es bnsbes$c. kaeqikq `es lvnildyls wqea`lbksndsyny|cnedk`ls
 –
e il lcedebâk we`âynck"{|l lsyëd ld `k qkâ il lsyk cqnsns ~ {|l slbkdynldld cebe |d cedincnedkdylwlqbkdldyl il `ks bliniks kiewykiks
 –
e{|l ilanlqkd kiewykqsl" wkqk s|qlse`|cnód$i. `nbnykq `es cesyls secnk`ls il `ks blinikskiewykiks, cesyls ced fqlc|ldcnk k`yâsnbes,``lmkdie ndc`|se
 –
cebe jlbes vnsye" ks|wedlq l` s|qmnbnldye il mqkvls cqnsns ilslm|qniki ndylqdkcnedk`ls e cedf`ncyesaî`nces$
;7$
\anckq ilsil |dk wlqswlcynvk vk`eqkynvk `ksinsyndyks we`âyncks kdyn"cqnsns ql{|nlql, ld wqnblq`|mkq, slq cedscnldyls il `ks ckqkcylqâsyncksaësncks il `k kcy|k` cqnsns lcedóbnck$
;;$
Ld wqnblq `|mkq, weq{|l l` ckqëcylq
‐fndkdcnlqe‒ il `k cqnsns
;
lznml, ld wkqync|`kq,
;
^k inonbes ld s| bebldye {|l, wkqk deseyqes, l`
ckqëcylq il ‐cqnsns fndkdcnlqk‒ ~ il ‐cqnsns ilseaqlwqei|ccnód‒ sed ies ckqks il `k bnsbk bedlik,
vlqnfnckq sn `ks we`âyncks kiewykiks sed e decedscnldyls il` wqea`lbk il fedie ilseaqlldil|ikbnldye {|l kflcyk k` cedo|dye il`ks lcedebâks eccnildyk`ls ~ kiewykd `ksbliniks dlclskqnks wkqk ceqqlmnq`e$Ld lflcye, ced lzclsnvk ~ seqwqldildylfqlc|ldcnk, k`m|des il d|lsyqes qlswedska`lswe`âynces lsyëd kiewykdie bliniks kdyn"cqnsns ilceqye w`ke {|l, e`vnikdie l` wqea`lbk il fedieil` seaqlldil|ikbnldye, de jkcld sndekmqkvkq`e ~, weq `e ykdye, lbwleqkqs|sykdcnk`bldyl `ks vkqnka`ls il fedie il`snsylbk lcedóbnce k bline w`ke$ K bld|ie, slyqkyk il we`âyncks {|l ynldld lflcyes wesnynves ld|d ceqyâsnbe w`ke, ndc`|se il blsls, wlqe {|l,cebe cedslc|ldcnk il` dnvl` il kwk`kdckbnldyeil d|lsyqks lcedebâks, kckakd bkdnflsykdie s|slflcyes dlmkynves jksyk ld w`kes il slns blsls e|d kûe$
;1$
L` ckqëcylq fndkdcnlqe il `k cqnsns wlqbnylinflqldcnkq, weq |d `kie, ldyql `ks we`âyncks {|lkaeqikd l` wqea`lbk lsyq|cy|qk` il` slcyeqfndkdcnlqe ~ `ks {|l kaeqikd s|s lflcyes seaql `klcedebâk qlk` *fkbn`nks, lbwqlsks ~ meanlqdes.$Weq s|w|lsye, kbaks w|lild slq dlclskqnks ~cebw`lbldykqnks wlqe ld {|î blinik l` kcldye ~`k wqneqniki we`âynck e ylbweqk` sl cldyqk ld |de| eyqe ëbanye w|lil slq |d l`lbldye c`kqkbldylndinckynve il `es eaolynves ÿ`ynbes il `ks we`âynckswÿa`ncks w|lsyks ld bkqcjk$
ld c|kdye {|l ls `k seaqlfndkdcnkcnód l` fldóblde{|l, k `k vl, ec|`yk ~ k`nbldyk `k ilswqeweqcnód ldyql
`k ckwkcniki il wqei|ccnód ~ `k ckwkcniki ‐qlk`‒ il
ilbkdikq anldls ~ slqvncnes ld aksl k sk`kqnes ~qldyks ld mldlqk`$

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
EKAI Center liked this
EKAI Center liked this
EKAI Center liked this
EKAI Center liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->