Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pick Up Lines Ni God, Gets Mo Boy Pick Up

Pick Up Lines Ni God, Gets Mo Boy Pick Up

Ratings: (0)|Views: 6,186|Likes:
Published by Marvin A Marcelino
koleksyon ng pick-up lines mula sa Bibliya
koleksyon ng pick-up lines mula sa Bibliya

More info:

Published by: Marvin A Marcelino on Jan 17, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/01/2013

 
Pick-up Lines ni God, Gets Mo Boy Pick-up?
Ni Marvin A. MarcelinoAng
 pick-up line
ay isang pambungad na pag-uusap na may layunin na imungkahi, ipahiwatig,ipalaam o ipadama ang saloobin sa isang tao. Ang pambukas na pangungusap ay may hangarin natumatawag ng pansin at interest ng kausap, upang ito ay lumahok ng walang pagaatubili. Gamitang patanong o pahayag na pangungusap na may kasamang pagpapatawa o katatawanan. Bagamanito ay nakakaaliw, ito din naman ay tumatawag ng paguusisa at pagmumuni para sa malalim napagintindi sa mensaheng gusting ipahiwatig.Ang pick-up lines ay hindi nagsimula sa kasalukuyang henerasyon, datapuwat ito ay may sinaunangulat na matatagpuan sa pinakamantandang libro ng kasaysayan
 –
ang Bibliya.Nagsimula ang unang
Pick-up Line
” mula sa Panginoong Diyos sa Hardin ng Eden
. Kung ang Bibliyaay salita ng Diyos, maraming
Pick-up Lines
” ang Panginoon na nasusulat sa Bibliya, eto ang ilan.
 
Saan ka naroon?
 
Gen 3:9
Bakit?Kasi hindi lang sa nakakain nabubuhay ang tao.
Kahulugan
:
 
Saan ka ngayon sa iyong espirituwal na pamumuhay? 
Saan naroon si ______ ang iyong kapatid?
 
Gen 4:9Bakit?Kasi
parang dahil sa’yo
hindi sila maniwala na may tunay na Diyos.
Kahulugan
:
 
 Ano ang mga nagawa mo sa mga taong iyong nakilala sa iyong buhay? 
 
Ano ang ginagawa mo dito ____?
 
1King 19:9
 
Bakit?Kasi wala silang kaalam-alam na may tunay at tapat na Kristiyano sa kalagitnaan nila.
Kahulugan
: Ano ang iyong espiritwal na layunin at misyon sa kasalukuyang kinalalagyan? 
 
 
 
Ano ang inyong buhay?
 
James 4:14Bakit?Kasi mukhang napakabisi mo na wala ka nang panahon para sa Diyos.
Kahulugan
: Nakikita ba sa buhay mo ang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos? 
 
Ano iyang nasa iyong mga kamay?
Exodus 4:2Bakit?Kasi ang dami mong plano o programa na wala namang koneksyon sa Banal na Gawain, kungmeron man bakit mahina ang dating nito.
Kahulugan
: Gumamit ka na ba ng lahat ng possibleng paraan upang gawin ang kalooban Diyos? 
 
Anong kanilang nakita sa iyong bahay?
2 Kings 20:15Bakit?Kasi iba iba ang sinasabi ng tao tungkol sa pagkatao mo, alin ba talaga ang totoo?
Kahulugan
: Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyong ispirituwal na pamumuhay? 
 
Saan nandoon ang kawan na ibinigay sa iyo?
 
Jeremiah 13:20Bakit?Kasi may mga nalito, may naligaw, may napab
ayaan, may minahal at may hindi, ba’t ganun?
 
Kahulugan
:
 
Mayroon ka na bang mga tagasunod na naniniwala sa pananampalataya mo? 
 
Ano ang akala mo tungkol kay Kristo?
Matthew 22:42Bakit?Kasi di nila alam kung tapat ka ba talaga o hipokrito kay Cristo Jesus.
Kahulugan
:
 
Sinasabi mo ba sa iba ang tungkol kay Kristo at ang iyong relasyon sa Kanya? 
 

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marvin A Marcelino added this note
Thank you for reading and sharing this article, God bless you.
Marvin A Marcelino added this note
This has been touching and changing lives, reviving, renewing and regenerating spirituality...keep sharing...prepare people for Life.
chelleri liked this
Mitzi Ramos liked this
Ching Ching Loh liked this
jalatiit liked this
lhainep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->