Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Final Draft

Final Draft

Ratings: (0)|Views: 351 |Likes:
Published by Al Lim

More info:

Published by: Al Lim on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
Page| 1
KABANATA IANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO1.Introduksyon
Maraming tao ang nag-hahangad makapunta ng ibang bansa, isa sa mga paraan upangmakamit ang masaganang buhay ayon sa ibang mga Piliino, at mamuhay ng masagana atmatiwasay.Likas na sa mga Pilipino ang pagiging ma-aruga sa pamilya at pati na rin sa kapwa. Kayanang mag-simula ang kursong narsing sa Pilipinas, dali-dali naman itong sinunggaban ng atingmga kababayan. Sa una ay sapat lamang ang mga nars na nailalabas ng Pilipinas taon-taon,ngunit ng lumaon ay masyado ng naging sobrang dami ng mga nars na nagtatapos, naka-papasaat nag nanais na maka-punta sa ibang bansa. At sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit- kumulangna walumpung- libong nars na rehistrado sa Pilipinas at walang trabaho.Kaya naman nilalaman ng napapanahong papel na ito ang ilan sa mga bagay nakinahaharap na problema ngayon ng mga bagong henerasyong nars. Hindi lamang suliranin angnais ipag-bigay alam ng mga mananaliksik kundi pati na rin ang ilang mga kaalaman upangmatulungan ang mga mag-aaral sa kolehiyo na kumukuha nito pati na rin ang ilang mga hayskulna nag-babalak kumuha ng kursong ito.
 
Page| 2
2.Layunin ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay may layuning maglahad at talakayin ang mga karanasan, problema at mga nasasangkot na isyu ukol sa mga nars sa ating henerasyon. Nais nitong bigyangsilip ang tunay na sitwasyon ng mga nars sa panahong ito; ang mga problemang kanilanghinaharap at kung papaano ito makaaapekto sa kanilang kinabukasan. Tinatalakay rito ang mgaisyu ukol sa kakulangan ng mga nars sa bansa at sa iba pang panig ng mundo, ang kakulangan satrabahong ninanais at ang mga problemang kaugnay nito. Hangad din nitong masuportahan angmga impormasyong nalikom sa pananaliksik at mapataas ang antas ng kaalaman ng masa ukol sakanilang tunay na estado. Ang lahat ng ito ay upang mabigyang linaw, mas pahalagahan, at masmaintindihan ng karamihan ang tunay na kalagayan ng mga nars sa ating panahong.
3.Kahalagahan ng Pag- aaral
Binuo ang pamanahong papel o pananaliksik na ito upang magbigayimpormasyon sa mga tao o mambabasa kung anu- ano ang mga hinaharap na problema osuliranin ng mga nars at ng mga magiging nars pa lamang. Isama narin natin dito ang pagbibigaykaalaman sa mga mambabasa kung anu-ano ang kailangang nilang paghandaan sa kurso na ito.
 
Page| 3
4.Saklaw at Limitasyon ng Pag- aaral
Saklaw ng pag- aaral na ito ang lahat ng isyu at problema na konektado sa kursongnarsing at paanong nakaaapekto sa mga kumukuha nito ang bawat suliranin. Isa na rito ang mgaisyu na lumalabas sa telebisyon, radio at dyaryo na sobra- sobra na ang mga nars sa mundo, namaari naming patunayan sa aming pananaliksik na wala itong katotohanan. Nais iparating ng grupo sa mga mambabasa kung anu- ano ang mga ito upangmaiwasan at hindi para i-diskrimina ang kursong narsing.
5.Definisyon ng mga Terminolohiya
Upang mapdali ang pag-basa at pag-intindi sa pamanahong papel na ito, narito ang ilangmga kahulugan ng mga piling salita:Ang
narsing
ay larangan ng pag-aaral at paglilingkod bilang isang nars o dalubhasangtagapag- alaga (o tagapangalaga) ng maysakit. Isa itong trabaho at propesyong nakatuon sa pagtulong sa mga indibidwal, mga mag-anak, at mga pamayanan upang makamit, mapanatili, atmapanumbalik ang mataas na antas ng kalusugan.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->