Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Albanian London 15th of January 2012

The Albanian London 15th of January 2012

Ratings: (0)|Views: 631|Likes:
Published by shefdomi
The Albanian is a newspaper in London, United Kingdom covering race & ethnic society and culture.

The Albanian is published twice every month.

The web site is presented in English and Albanian language, if some of the content is not in one of the languages please do feel free to email us on info@thealbanian.co.uk or admin@shefdomi.com and we will be happy to translate it for you, or assist you in anyway that we can.

THE STAFF OF
The Albanian

Drejtor: PETRIT KUÇANA
email: p.kucana@thealbanian.co.uk

Kryeredaktor: BASHKIM METALIA
email: b.metalia@thealbanian.co. uk


REDAKSIA

Akil Koci
email: a.koci@thealbanian.co.uk

Daut Dauti
Email: d.dauti@thealbanian.co.uk

Brixhilda Ndini
Email: b.ndini@thealbanian.co.uk

Pranvera Smith
Email: p.smith@thealbanian.co.uk
Blerim Ciroka
Email: b.ciroka@thealbanian.co.u k

Emanuel Bajra
Email: e.bajra@thealbanian.co.uk

Majlind Goge
Email: m.goge@thealbanian.co.uk

Naim Hasani
Email: n.hasani@thealbanian.co.u k

Flori Slatina
Email: f.slatina@thealbanian.co. uk

Kastriot Dervishi
Email: k.dervishi@thealbaian.co. uk

Enkeleid Omi
Email: e.omi@thealbanian.co.uk

Jeni Myftari
Email: j.myftari@thealbaian.co.u k

Agim Shabani
Email: a.shabani@thealbanian.co. uk

Anila Hoxha
Email: a.hoxha@thealbanian.co.uk

Shefit Domi
Email: sh.domi@thealbanian.co.uk or admin@thealbanian.co.uk or Admin@shefdomi.com
The Albanian is a newspaper in London, United Kingdom covering race & ethnic society and culture.

The Albanian is published twice every month.

The web site is presented in English and Albanian language, if some of the content is not in one of the languages please do feel free to email us on info@thealbanian.co.uk or admin@shefdomi.com and we will be happy to translate it for you, or assist you in anyway that we can.

THE STAFF OF
The Albanian

Drejtor: PETRIT KUÇANA
email: p.kucana@thealbanian.co.uk

Kryeredaktor: BASHKIM METALIA
email: b.metalia@thealbanian.co. uk


REDAKSIA

Akil Koci
email: a.koci@thealbanian.co.uk

Daut Dauti
Email: d.dauti@thealbanian.co.uk

Brixhilda Ndini
Email: b.ndini@thealbanian.co.uk

Pranvera Smith
Email: p.smith@thealbanian.co.uk
Blerim Ciroka
Email: b.ciroka@thealbanian.co.u k

Emanuel Bajra
Email: e.bajra@thealbanian.co.uk

Majlind Goge
Email: m.goge@thealbanian.co.uk

Naim Hasani
Email: n.hasani@thealbanian.co.u k

Flori Slatina
Email: f.slatina@thealbanian.co. uk

Kastriot Dervishi
Email: k.dervishi@thealbaian.co. uk

Enkeleid Omi
Email: e.omi@thealbanian.co.uk

Jeni Myftari
Email: j.myftari@thealbaian.co.u k

Agim Shabani
Email: a.shabani@thealbanian.co. uk

Anila Hoxha
Email: a.hoxha@thealbanian.co.uk

Shefit Domi
Email: sh.domi@thealbanian.co.uk or admin@thealbanian.co.uk or Admin@shefdomi.com

More info:

Published by: shefdomi on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2012

pdf

text

original

 
NR. 2/9
www.thealbanian.co.uk
info@thealbanian.co.uk 
Tel: 02082169527
LONDON
15 JANAR 
M
etroja e Londrës, e cila frekuentohet nga 3.5 milionë pasagjerë çdo ditë, është Meka e reklamës artistike nëkryeqytetin britanik.Por Opera Mbretërore për herë të parë ka përgatirur foton e njësopranoje shqiptare Ermonela Jahos, për të reklamuar "Traviaten"e Verdit, ku ajo është diva e kësaj opere.Ermonela Jaho luan rolin kryesor te Violetes, ne kryevepren eXhuzepe Verdit, qe po shfaqet ne Operan Mbreterore te Londres,qe nga fillimi i janarit dhe do te jete deri ne fund te muajit.Kritikae pameshirshme e artit britanik ka vleresuar maksimalisht profe-sionalizimin dhe klasin artistik te sopranos...
( vijo e faqe 5)
Transportojmë makina dhe mallrapër në Shqiperi dhe Kosovë
Tel:
07790950960
E.U. FURNITURE LTDOfron mundesi fantastike per biznesme Kinen dhe VietnaminNe kemi zyrat tona ne keto vende dhe ofrojme mundesiper hapjen e bizneseve te reja qe nga tregeti mallerash,konfeksione, elekronike etj.Na kontaktoni dhe ne ju ndihmojme E.U. FURNITURE LTD.Unit 2, The Cromwell Centre, 24-30 Minerva RoadLondon NW10 6HJ Tel: 0208 961 8765
Ermonela Jahoshkëlqen në Londër
DETINAZALLI,
NJË VEND NËHARVARDPËR25-VJEÇAREN SHQIPTARE
MONARKIZIMI IPOLITIKËSNË SHTETINNJËSHEKULLOR
faqe4Dr. Gezim Alpion faqe 6
Albanian Contactsështë drejt përdundimitRezervoni vendin tuajose ...prisni deri vitin tjetër 
Lërmëni pak atdhe...përtejfjalëve dhegjuhës...
faqe10
 
 Aktualitet http://www.facebook.com/thealbanian.co.uk faqe 2
DREJTOR: PETRIT KUÇAnAKryeredaktor: BASHKIM METALIAREDAKSIAAkil Koci, Daut Dauti,Pravera Smith,Brixhilda ndii,Blerim Ciroka, Majlid Goge,Claire Fletcher,Flori Slatia,Kastriot Dervishi,Ekeleid Omi,Arta Zeeli,Jei Myftari,Agim Shabai,Aila Hoxha,Shefit Domi,Web-desig Shefdomi.comwww.thealbaia.co.uk albaia7@gmail.com
Tel/fax:02082169527
M
afia shqiptare ështëshpërngulur drejtSkocisë në tregunfitimprurës të drogës dhe pros-titucionit gjatë vitit të kaluar,mësohet nga vlerësimi i parë iagjensive të inteligjencës për grupet e huaja kriminale qëoperojnë në Skoci.Sipas agjensive të specializuaraskoceze, grupet shqiptare janënë mesin e atyre që përbëjnërrezikun më të madh dhe eveçojnë atë si ultra të dhun-shme shqiptare, e cila operon përkrah 25 grupeve të krimit tëorganizuar. Gazeta skoceze e sëdielës ‘Sunday Herald’ shkruanse nga të dhënat operative policore mafia shqiptare ka lid-hje të forta dhe të drejtpërdrejtame rrugët botërore të trafikut tëheroinës, armëve dhe prostitu-cionit.Për policinë skocezemafia shqiptare përbën njësfidë të re serioze. Një dekadë pasi pushtuan tregëtinë e seksitnë Londër, kjo mafie zyrtarishtështë objektivi kryesor i luftëskundër krimit të organizuar nëSkoci. Superintendent i Ag- jenisë skoceze të Luftës kundër Krimit dhe Drogës, StephenWhitelock, deklaron se “shqip-tarët tashmë kanë mbërritur nëSkoci dhe disa nga pjesëtarët esaj janë të aftë të kryejnë dhunëekstreme”.Pjesëtarë të mafiasshqiptare e bazuar tek lidhjet eforta familjare, i kishin shtrirëedhe më parë tentakulat e sajnë Skoci. Në 2003 një ekspo-nent i saj, Luan Plakici, shqip-tar nga Mali i Zi, është dënuar me dhjetë vjet për trafikimin efemrave nga Moldavia, Ruma-nia dhe vende të tjera për pros-titucion në Londër, duke përfituar 3 milionë sterlina.Mendohet se ai shtriu rrjetin e prostitucionit deri në qytetinskocez të Gllazgout. Por, ‘Sun-day Herald’ shkruan se kon-trolli i drejtpërdrejtë ishqiptarëve në bizneset ekrimit të organizuar ose furniz-imi i heroinës prej saj, do të përbëjë një kërcënim të madh jo vetëm për organet e zbatimittë ligjit, por edhe për interesat egrupeve kriminale vendase.Deputeti skocezGraeme Person, ish-drejtor i përgjithshëm i Agjensisë sëLuftës kundër Krimit dheDrogës thotë se “nuk jam ihabitur se kolegët e mi kanëidentifikuar shqiptarët”.Prania e tyre nëLondër dhe Anglinë qendroreështë e mirënjohur. Shqiptarët janë një lloj sfide për shkak të bekraundit të tyre ushtarak nëvendlindje dhe elementët etyre kriminalë kanë një historishumë të dhunshme.Ato janë grupe shumë tëvështira për tu penetruar nëradhët e tyre, thekson deputetiskocez, ish-drejtues i lartë i policisë.
ARBEn MAnAJTCH
Mafia shqiptarezhvendoset në Skoci
 N
ë shtëpi përsëri. Shqiptarët eGreqisë veriore, të shqetësuar të përgatiten për të shkuar nështëpi …”.Kështu nis një artikull i posaçëm i prestigjiozes “The Econo-mist”, dedikuar problematikës së emi-gracionit shqiptar në Greqi, e cilatashmë është komplikuar akoma meshumë me përkeqësimin e krizës fi-nanciare greke.“Eshtë drekë, dhe nxënësit janë duke dalë nga shkolla e Selanikut.Prindërit e tyre duken të shqetësuuar duke pritur për të biseduar me mësue-sen Valbona Hystuna. Të rriturit flasinshqip, ndërsa fëmijët flasin me njëri-tjetrin në greqisht. Shumë prej tyre nuk kanë dije mbi Shqipërinë. Por kriza nëGreqi është duke i detyruar familjet qëtë kthehen në shtëpitë e tyre”, vijon më pas artikulli në fjalë.Duke shtuar më tej, faktin seregjistrimi i fundit i popullatës nëShqipëri, rezultoi se gjenden vetëm 2.8milion banorë në vend, disa qindramijë më pak se vite më parë.“Deri në 1.4 milion shqip-tarë, besohet të kenë emigruar në 20vitet e fundit, më shumë se gjysma etyre në Greqi. Por shqiptarët e papunëatje, kanë filluar të kthehen. Shumë burra shqiptarë kanë punuar në ndër-tim, i cili në fakt ka një ndalesë nëGreqi. Ka shumë dëshmi anekdotike tëshqiptarëve që duan të shkojnë nështëpi, por ende pak statistika. EdmondHaxhinasto, ministri i Jashtëm iShqipërisë, thotë se vetëm pak emi-grantë janë kthyer. Megjithatë,znj.Hystuna që thotë se “të gjithë poflasin për largimin”, vijon më pas “TheEconomist”.Sipas kësaj medie, në tëkaluarën shumë shqiptarë jetuan dhe punuan në Greqi në mënyrë të paligjshme, por tani shumica e tyrekanë përfituar lejet e qëndrimit.Megjithatë, ata që humbasin punët etyre mund të humbin edhe lejet e tyre,duke i detyruar ata ose të kthehen nështëpi, ose të qëndrojnë në Greqi ile-galisht.”Kryesisht shqiptarët janëintegruar mirë në Greqi. Fëmijët e tyreflasin mirë më mirë greqisht, sesashqip. Shpesh, shumë klasave, gjuha uduhet para se të shkojnë përsëri nëShqipëri”, shton “The Economist”.Duke përfunduar se ashtu si numrat eemigrantëve, edhe remitancat që dër-gohen prej tyre drejt Shqipërisë, janëtë vështira për t’u matur.“Por këto shifra kanë njërënie të ndjeshme. Në vitin 2007, emi-grantët dërgonin në shtëpitë e tyre rreth950 milion Euro. Shifra që u tkurr nëvitin 2010 në 690 milionë, ndërsa për tre tremujorët e parë të vitit 2011, ar-riti në vetëm 475 Euro.Shumë shqiptarë në Greqi ikanë transferuar kursimet e tyre nga bankat në shtëpi, të frikësuar nga çfarëmund të ndodhë nëse Greqia do e lërëzonën Euro.Disa kompani greke kanëhedhur sytë drejt Shqipërisë, të drejtuar nga shqiptarët të cilët kanë punuar për ta në Greqi”, përfundon artikulli i “TheEconomist”.
“THE ECONOMIST”: SHQIPTARËT EGREQISË, KTHIM NË SHTËPI …
 
For yourFREE Lycamobile SIM visit www.lycamobile.co.uk or call020 7132 0322
Call
Landline 
Buy and top up online or in over 115,000 stores
Customers may not be able to use Electronic Top-Up at all locations where the top-up logo appears
 Albania
*Free minutes and texts in the table are valid during the promotional period and only applied to the first 3 top ups in any calendar month. The free minutes and texts are valid for 30 days from the date of top-up. Once the free minutes and the free texts have been used or if all thefree minutes and texts have expired, calls to Lycamobile PLUS will be charged at 7p/min and texts to Lycamobile PLUS will be charged at 9p per SMS. The offer may be withdrawn at any time in full or in part at the absolute discretion of Lycamobile UK Ltd. unless the offer iswithdrawn, it is valid from 31/12/2011 to 31/01/2012. Any changes or withdrawal will be notified at www.lycamobile.co.uk. Prices are correct at the time of going to print 28.12.2011.
   p  p  
£  
 
£ 
£  
 
£ 
£  
 
£ 
£5£20£10£30
2000
Top-upTop-upTop-upTop-up
500250100
FREE minutes & texts
from Lycamobile PLUS to Lycamobile PLUS
Join Lycamobile and keep your number with you
Landline /min/minMobile
  I n  t e r n e  t
  F  R  E  E
 u p  t o  1 0 m b  p e r  d a y
 
Call
 
Call
 Albania
 
 Albania
 
 Albania
 
Call
 
Call
 
Landline
 
 Albania
 
Landline
 Albania
 
Landline
 Albania
 
£30
Join L
 
£20
camon L
 
£10
 
 ycamobile and keep your number with you
 
£10
 ycamobile and keep your number with you
 
 ycamobile and keep your number with you
 
 ycamobile and keep your number with you
 
Customers may not be able to use Electr
e valid during the pree minutes and texts in the table ar*Fred, calls to Lee minutes and texts have expirfrom 31/12/2011 to 31/01/2012. Any changes or withdrawal will be notified at wwwwithdrawn, it is valid fr
 
e the top-up logo appearsp-Up at all locations wheronic TCustomers may not be able to use Electr
omotional period and only applied to the first 3 top ups in any calendar month. The fre valid during the prged at 7p/min and texts to Lycamobile PLUS will be charto Lom 31/12/2011 to 31/01/2012. Any changes or withdrawal will be notified at www
 
e the top-up logo appears
omotional period and only applied to the first 3 top ups in any calendar month. The frged at 9p per SMS. The ofycamobile PLUS will be charged at 7p/min and texts to Lect at the time of going to print 28.12.2011.e corr.lycamobile.co.uk. Prices arom 31/12/2011 to 31/01/2012. Any changes or withdrawal will be notified at www
 
om the date of top-up. Once the fre valid for 30 days free minutes and texts aromotional period and only applied to the first 3 top ups in any calendar month. The fr fer may be withdrawn at an9p per SMS. The offect at the time of going to print 28.12.2011.
 
ee minutes and the from the date of top-up. Once the fretion of Lfer may be withdrawn at any time in full or in part at the absolute discr
 
ee texts have been used or if all theee minutes and the frfer isycamobile UK Ltd. unless the ofetion of L

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Valbona Hushi Gjini added this note
Detina, je krenaria jone, te lumte na bene te ndihemi krenare kudo qe jemi jashte trojeve te Shqiperise, vazhdo keshtu.
shefdomi liked this
shefdomi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->