Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STPM Eco1 (Perlis)

STPM Eco1 (Perlis)

Ratings:

5.0

(7)
|Views: 2,338|Likes:
Published by SimPor

More info:

Published by: SimPor on Nov 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS 
 
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS 
 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008
ANJURAN BERSAMAPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS)DAN JABATAN PELAJARAN PERLISArahan kepada calon:
 Jawab
 
semua
 
dalam Bahagian A
,
lima
 
soalan daripada Bahagian B
,
dua
 
soalan daripada Bahagian C, dan
 
dua
 
soalan daripada Bahagian D Ada
tiga puluh
 
soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soalan diikuti oleh
 
empat
 
 pilihan jawapan: anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan AnekaPilihan itu dengan teliti. Anda dinasihati supaya menjawab Bahagian A dalam masa satu jam yang pertama.Gunakan lembaran kertas yang berasingan bagi tiap-tiap bahagian B, C dan D.Tunjukkan semua perhitungan dan berikan jawapan anda betul sehingga dua tempat  perpuluhan. Markah untuk tiap-tiap soalan dalam bahagian B, C dan D diberikan dalam tanda kurung
[ ]
NOTA
 Bersama dengan kertas soalan ini anda harus menerima kertas graf. Jika tidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan
 _________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 15 halaman bercetak.
 © Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2008
 
944/1
EKONOMI
KERTAS 1
(Tiga jam)
(MIKROEKONOMI – ANEKA PILIHAN DAN ESEI )
STPM 2008
SULIT*
 
SULIT
*944/1
SULIT
**Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat2
Bahagian A
 Jawab
 
semua
 
soalan dalam bahagian ini
.
1 Rajah di bawah menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran bagi sebuah negara yangmengeluarkan barang perkilangan dan barang pertanian.Barangperkilangan
A
 
E0 B
Barang pertanianBagaimanakah negara ini boleh mencapai titik E?A menaikkan harga barangB pemberian subsidi oleh kerajaanC meningkatkan teknologi pengeluaran dalam semua sektorD pengurangan tarif ke atas barang import oleh kerajaan2 Dalam sistem ekonomi pasaran, agihan pendapatan dalam ekonomi telah mempengaruhipenyelesaian masalah asas ekonomi…………….A Apakah barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan?B Bagaimanakah barang dan perkhidmatan itu hendak dikeluarkan?C Berapa banyakkah barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan?D Untuk siapakah barang dan perkhidmatan itu dikeluarkan?3 Di antara berikut, yang manakah akan menyebabkan keluk permintaan sesuatu barangberalih ke kanan?A berlaku kejatuhan harga barang penggantiB jangkaan pengguna berlakunya kenaikan harga pada masa depanC harga barang itu sendiri jatuhD berlaku penurunan dalam tingkat pendapatan pengguna4 Hubungan barang X dan barang Y ialah barang pengganti. Kenaikan harga dalambarang X akan mengalihkan ……………………A keluk penawaran barang X ke kiriB keluk permintaan barang X ke kananC keluk permintaan barang Y ke kananD keluk permintaan barang Y ke kiri
 
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS 
 
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS 
 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008
ANJURAN BERSAMAPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS)DAN JABATAN PELAJARAN PERLISArahan kepada calon:
 Jawab
 
semua
 
dalam Bahagian A
,
lima
 
soalan daripada Bahagian B
,
dua
 
soalan daripada Bahagian C, dan
 
dua
 
soalan daripada Bahagian D Ada
tiga puluh
 
soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soalan diikuti oleh
 
empat
 
 pilihan jawapan: anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan AnekaPilihan itu dengan teliti. Anda dinasihati supaya menjawab Bahagian A dalam masa satu jam yang pertama.Gunakan lembaran kertas yang berasingan bagi tiap-tiap bahagian B, C dan D.Tunjukkan semua perhitungan dan berikan jawapan anda betul sehingga dua tempat  perpuluhan. Markah untuk tiap-tiap soalan dalam bahagian B, C dan D diberikan dalam tanda kurung
[ ]
NOTA
 Bersama dengan kertas soalan ini anda harus menerima kertas graf. Jika tidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan
 _________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 15 halaman bercetak.
 © Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2008
 
944/1
EKONOMI
KERTAS 1
(Tiga jam)
(MIKROEKONOMI – ANEKA PILIHAN DAN ESEI )
STPM 2008
SULIT*

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nor Anis liked this
Nor Anis liked this
WoonJiahui liked this
Zhen Yao liked this
Che Bell liked this
Choh Bt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->