Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
102Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stpm Pp1 (Perlis)

Stpm Pp1 (Perlis)

Ratings:

4.86

(7)
|Views: 6,064|Likes:
Published by SimPor

More info:

Published by: SimPor on Nov 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
SULIT*
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS 
 
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS 
 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008
 
ANJURAN BERSAMAPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS)DAN JABATAN PELAJARAN PERLISArahan kepada calon:JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKANBERBUAT DEMIKIAN.
 Jawab
empat
soalan sahaja:
 semua
soalan dalam Bahagian A dan
 dua
soalan dalam Bahagian BSemua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda
[ ].
 
_________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak.
 © Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2008*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
 
946/1
PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 1
(Tiga jam)
STPM 2008
 
SULIT2
Bahagian A
[50 soalan]
 Jawab
 semua
soalan
1 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)Jelaskan kepentingan persekitaran ekonomi di dalam sesebuah perniagaan.Jelaskan perbezaan di antara tahap primer dan sekunder.Apakah yang dimaksudkan dengan pengurus yang berkesan dan cekapBerikan ciri-ciri konsep pengorganisasian berikut:i.
 
autoriti liniii.
 
autoriti staf Jelaskan penyelesaian yang digunakan dalam pendekatan penjualansekiranya bekalan inventori berlebihan dan berlaku masalah pasaran.Apakah yang dapat dilihat di dalam peringkat matang sesuatu produk.Jelaskan alasan mengapa Encik Azmi seorang kontraktor pembinaanmemilih susun atur kedudukan tetap apabila memulakan projek membina jambatan di Kampung Permai.Nyatakan
tiga
kelebihan pembiayaan hutang jangka pendek.Jelaskan
tiga
kaedah yang digunakan unuk mendapatkan calon pekerjamelalui sumber dalaman.Huraikan punca ketegangan individu yang melibatkan personaliti .[2][2][3][2][2][3][3][3][3][2]2(a)(b)(c)Perniagaan Mesra Berabad adalah sebuah organisasi perniagaan yangmengeluarkan produk makanan dalam tin di Jejawi, Perlis. Perniagaan iniberkembang maju ekoran daripada permintaan para pelanggan yangsemakin meningkat. Pemiliknya Encik Rosli bercadang untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran. Selaras dengan itu, beliau telahmeminta Puan Mazni sebagai Pengurus Sumber Manusia perniagaanberkenaan untuk meneliti analisis kerja dan mengadakan temuduga untuk mengambil pekerja baru.Jelaskan
lima
kepentingan maklumat yang diperolehi daripada analisiskerja kepada Perniagaan Mesra Berabad.Huraikan langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan satutemuduga yang efektif.Terangkan definisi dan objektif utama kawalan inventori dalam prosespengeluaran.
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
[
Lihat sebelah
 [10][12][3]
 
SULIT3 
Bahagian B
[50 markah]
 Jawab
 dua
soalan sahaja
.3(a)(b)(c)Syarikat Firegarment telah memulakan perusahaan tekstil yangmengeluarkan pelbagai jenis pakaian. Pada peringkat awal, produknyahanya dipasarkan di sekitar selatan tanah air. Selepas tujuh tahun, syarikattersebut telah memasarkan produknya ke seluruh negara di Asia Tenggara.Terangkan
empat
persekitaran umum yang dapat mempengaruhiperniagaan Syarikat Firegarment.Huraikan proses perniagaan yang terlibat di dalam perusahaan ini.Berikan alasan mengapa syarikat tersebut menceburi bidang perniagaanantarabangsa.[12][9][4]4 (a)(b)(c)Encik Sizuki menjalankan perniagaan menjual sejenis kapsul herbatradisional Melayu Perlis untuk kecantikan tubuh badan atau lebih dikenalisebagai kapsul cekang Al Hikmah. Huraikan langkah pengawalan dalamproses perniagaan kapsul herba tradisional Melayu Perlis tersebut.Jelaskan kaedah kawalan yang boleh digunakan dalam perniagaan Encik Sizuki.Huraikan
enam
ciri bagi sistem kawalan berkesan.[8][6][11]5 (a)(b)(c)Jelaskan proses pengorganisasian bagi sebuah universiti awam yang baruditubuhkan seperti Universiti Malaysia Perlis(UniMAP)”Kecemerlangan sesebuah universiti awam seperti UniMAP banyak bergantung kepada peranan Naib Canselornya sebagai pemimpin formalyang berkesan” Bincangkan.Jelaskan perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti.[9][12][4]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
[
Lihat sebelah
 

Activity (102)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Miko Chan added this note
Sorry for disturb , may i have the skema jawapan please , thank you very much^^
Jean Chooi liked this
Noor Aziela liked this
idaamira liked this
sarinah_sar liked this
Melvin Wong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->