Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Saqifah - Awal Perselisihan Umat Oleh O.hashem

Saqifah - Awal Perselisihan Umat Oleh O.hashem

Ratings:

4.55

(11)
|Views: 2,392 |Likes:
Published by wiribi
Kajian dan analisa sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw tentang kepemimpinan (penerus imamah) selanjutnya.
Kajian dan analisa sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw tentang kepemimpinan (penerus imamah) selanjutnya.

More info:

Published by: wiribi on Nov 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Wafatnya Rasulullah saw, Suksesi Sepeninggal Beliau di Saqifah
1
Daftar Isi
PRAKATA PENULIS
II
 PETA MADINAH
IV
 DENAH MASJID NABI
V
Bab 1PENGANTAR
7Hadis Sebagai Sumber Sejarah; Hadis Shahih Belum Tentu Shahih 9Hati-hati Terhadap 700 Pembuat Hadis Aspal 11Hati-hati Terhadap 150 Sahabat Fiktif 14Bukhari Tidak Suka Imam Az-Zaki Al-Askari 14Hati-hati Terhadap Sejarah yang Telah Baku; ‘Ali dan ZubairMenyembelih Ratusan Orang Tak Berdaya; Rasul Menggali KuburMereka di Madinah? 15Menjatuhkan Khalifah ‘Utsman; Sifat Jahiliyah di Kalangan Para Sahabat 16‘Umar Buka Jalan Bagi Banu Umayyah 19Khalifah ‘Utsman yang Dituduh Nepotis 21Cerita Demonstran 24Kelompok Keluarga yang Dizhalimi Khalifah 24Kelompok Penduduk Bashrah 24Kelompok Kufah 25Kelompok Mesir 25Kelompok Madinah 25‘Aisyah: “Bunuh Na’tsal!” 25Perang Jamal; ‘Aisyah Memerangi Imam ‘Ali, Dua Puluh Ribu Muslim Mati 31Ummu Salamah Menasihati Aisyah 31Pembunuhan Berdarah Dingin; Mencabuti Rambut Gubernur 34Mengapa ‘Aisyah Benci Fatimah dan ‘Ali 38Terror Terhadap Kaum Syi’i 43Membunuh, Sembelih Bayi, Perbudak Muslimah 43Meracuni Hasan, Cucu Nabi Berkali-kali 45Membunuh Muhammad bin Abu Bakar; Mempermainkan Jenazah 47Siapa yang Menikam Utsman? 49Membunuh Husain, Cucu Rasul; Membunuh Muhajirin dan Anshar; 51Memperkosa Seribu Wanita; Gubernur Pembunuh 120.000 Orang 51Melaknat ‘Ali Dalam Khotbah 54Mughirah bin Syu’bah Melaknat ‘Ali 55‘Umar Selamatkan Mughirah; Mughirah Berzina, Empat Sahabat Jadi Saksi 55Sa’d Berdebat Dengan Mu’awiyah 59Membunuh Hujur dan Kawan-kawan; Membunuh Shaifi bin Fasil 61Khalifah ‘Abdul’Aziz: “Melaknat ‘Ali Demi Kekuasaan” 63Membuat Hadis Palsu; Mu’awiyah Mengorganisasi Hadis Palsu 64‘Urwah bin Zubair Buat Hadis Palsu: “Ali Masuk Neraka” 65‘Amr bin ‘Ash Buat Hadis; ‘Ali Dengan Fathimah: Perkawinan Politik 66Abu Hurairah Buat Hadis: “Agama Diamanatkan Pada Muawiyah.” 66
 
Wafatnya Rasulullah saw, Suksesi Sepeninggal Beliau di Saqifah
2‘Ali Buat Bid’ah 66Samurah bin Jundab Jual Hadis Pada Mu’awiyah 67Ibnu ‘Umar: ‘Ali Tidak Masuk Khalifah Rasyidun 68Hadis Sepuluh Masuk Surga 70Hadis-hadis Keutamaan 75Riwayat dan Hadis Abu Hurairah. 76Asal-usul Abu Hurairah; Hanya 1 Tahun 9 Bulan di Shuffah 76Kepribadian Abu Hurairah 78Banyaknya Hadis Abu Hurairah 79Tidak Hadir, Bilang Hadir 79Abu Thalib, Mu’min Atau Kafir? 81Hadis Isra’ilyiat dan Khurafat Abu Hurairah 87Bentuk Adam Seperti Allah 87Musa as Menampar Malaikat 88Nabi Musa as Telanjang Mengejar Batu yang Lari 88Allah Mencipta Adam Hari Jum’at Sesudah Ashar 88Keutamaan Sahabat; Neraka Berdebat Dengan Surga; Abu Bakar 88Penghias Surga; Tulisan di Langit: “Muhammad Rasul Allah, AbuBakar Shiddiq” 88Sapi dan Serigala Berbahasa Arab 89Hadis Syair Atau Sajak Abu Hurairah 90Allah SWT Turun ke Langit Dunia (?) 90Sungai Nil dan Efrat Adalah Sungai Dari Surga 91Hadis “Tiada Penyakit Menular” dari Abu Hurairah 91Hadis Abu Hurairah Tentang Lalat, Perang Lalat 91Hadis Pundi-pundi Abu Hurairah 92Hadis Membentangkan Baju 93Tuduhan Para Sahabat 94‘Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah 95‘Aisyah dan Abu Hurairah 95Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah 96Zubair bin ‘Awwam dan Abu Hurairah 96‘Umar bin Khaththab dan Abu Hurairah 96Tabiin Menolak Hadis Abu Hurairah; Ibrahim Nakha’i dan Kawan-kawan 97Sikap Imam Abu Hanifah dan Kawan-kawan 98Kaum Mu’tazilah dan Abu Hurairah 99Abu Hurairah “Pemerdaya” 99Abu Hurairah Berbeda Dengan Sahabat Lain; Kedudukannya Khusus 100Abu Hurairah dan Ka’b Al-Ahbar 102Hadis-hadis Ramalan Politik 105
Bab 2SUMBER
108
 
Catatan Ibnu Ishaq 108Catatan Ibnu Sa’d 108Catatan Baladzuri 110
 
Wafatnya Rasulullah saw, Suksesi Sepeninggal Beliau di Saqifah
3Catatan Ya’qubi 111Catatan Thabari 111Catatan Ibn Abil-Hadid 111Catatan Tentang Beberapa Penulis 112Ibnu Ishaq 112Al-Waqidi 113Ibn Sa’d 113Thabari 113Baladzuri 114Ibn Qutaibah 115Ibn ‘Abdil Barr 116Abu Nu’aim Al-Isbahani 116Mas’udi 116Ibnu ‘Abd Rabbih 116Suyuthi 116Muttaqi Al-Hindi 117Muhibbuddin Thabari 117Ibnu ‘Atsir 117Ibnu Katsir 117Ibnu Hazm 118Ibnu Taimiyah 118Samhudi 118
Bab 3MADINAH AL-MUNAWWARAH
119
 
Akhir Hayat Rasul 119Madinah Al-Munawwarah 119Masjid Nabi 120Kamar Rasul yang Disucikan 121Jurf 124Sunh 124Saqifah Bani Sa’idah 125Rumah Fathimah 125Kamar Rasul 125Aus dan Khazraj 128
Bab 4PERISTIWA SAQIFAH
130
 
Tiga Kelompok 132Usaha Rasul Hadapi Ketiga Kelompok Ini 135
Bab 5PERTEMUAN KAUM ANSHAR DI SAQIFAH
139
 Bab 6PERTEMUAN KELOMPOK ‘UMAR
141
 

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lia Noor Fajar liked this
Lia Noor Fajar liked this
Lia Noor Fajar liked this
Lia Noor Fajar liked this
Lia Noor Fajar liked this
Abu Nu'man liked this
As RafsanJani liked this
As RafsanJani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->