Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1. ĠLGĠLĠ MEVZUAT
2. GENEL AÇIKLAMALAR
3. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ġARTLAR
4. BAġVURU ÇEġĠTLERĠ
4.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama;
4.3. Açıktan Ġlk Atama, Kurum Ġçi Ġlk Atama ve Kurumlar Arası Ġlk Atama;
4.4. Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması;
5. ÖĞRETMENLĠĞE KAYNAK PROGRAMLAR
5.1. Yurt Ġçi Programlar
5.2. Yurt DıĢı Programlar
6. PEDAGOJĠK FORMASYON
7. BAġVURU, TERCĠHLER VE ONAY ĠġLEMLERĠ
7.2.1. BaĢvuru Esnasında Ġstenecek Belgeler:
7.3. SözleĢmeli Öğretmenlerin BaĢvuruları
7.4. Tercihler
7.5. BaĢvuru Formu’nun Doldurulması
7.6.1. BaĢvuru Bürolarında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler
7.6.2. Onay Sürecine ĠliĢkin Uyarılar
7.6.3. BaĢvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
8. ATAMA
8.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama
8.3. Açıktan, Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama
8.4. Millî Sporcuların Atamaları
9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLĠGAT VE GÖREVE BAġLAMA
9.1. Göreve BaĢlamada Ġstenecek Belgeler:
9.2. Göreve BaĢlamayanlar Hakkında Yapılacak ĠĢlemler
EK-3
EK- 4
EK-5/a
EK-5/b
EK-8
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

Ratings: (0)|Views: 201 |Likes:
Published by Ahmet Hamdi Can

More info:

Published by: Ahmet Hamdi Can on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 55 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->