Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Endtell Julian Palacz

Endtell Julian Palacz

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Jodok Gross
full details http://traumawien.at/nnnochneuer/boendtell.php
full details http://traumawien.at/nnnochneuer/boendtell.php

More info:

Published by: Jodok Gross on Jan 18, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2012

 
626=
s
 
 
 
 
 
m
 
,
 
)
 
, Lèbap `axpjfbxax `maxax vma dahmgf
 
 
gfbamll
al kaj
ljqal Aml`imfb
 
e {g Cabiap kaojfbx {qphal) {gHmlka amlcjfb lmfbx vg tq cqlexmglmapal vfbamlxal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{g tq
ùkmk qlh {g t{jkbjv
cx
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s
sgpjlkaegooal {qpha,
Hj vxa
 
 
V
 
 
 
Hma
 
j hmaVxaqp
aptamfbal
 
 
 
 
 
 
 
l
 
 
l kiamq
fb`apafbxmkx ml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mfb hma{
 
 
a
 
 
 
ml hal Xarxomxjqckalgm
g
ooal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omx@qfbvxj`al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
moXarx v
vmlh) alxvxabx amla vabp
 
Jx
px ap{amxapxav J~bj`axb
 
 
 
ab
x
 
 
 
 
 
 
 
Cgpo sgl
 
 
 
o
 
 
 
,Mo Kakalvjxt tqamlao bapeóooimfbal
 
 
f
 
 
 
hap Xarx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lgfb jo abavxal
 
 
j
s
 
ka{gblxal) ghap hap OMxvfbpmcx
 
 
 
 
m
Sapóccalximfbqlk sgl ax{j amlao Djbp Ea}igkkap
 
 
f
 
 
 
s
 
 
 
 
 
 
 
 
^pg`iaoa4
/ Hma Jp`amx apvfbamlx omx
p tq {almk mlxap~paxmap`jx
p) av mvx eamlCpampjqo qo omx hao Eqvlxs
{ape vq`daexmsa
 
 
 
 
 
a
amla
 
 
ApcjbpqlkAlxahafeqlk
 
 
 
 
 
 
 
tq ca
 
kacavxmkx ml Oamlqlk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
 
{mpeimfb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 `maxax tq {almk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) amla @apùbpqlk vxjxxcmlhal tq ijvvl
al,
/ Eijvva hm
 
Hmkmxjia Eqlvx qlh
 
 
 
 
 
 
 
Tq a
{almk
 
 
 
Amltmkap Amlkpmcc 
 
 
 
eùlvxiapmvfba Kavxjixqlkvcgpo
 
 
 
 
oókimfbaex
 
 
eamx vmlh
 
Kpjcme qlh ^pèvalxjxmgl,
 
 
 
 
 
 
 
Havmkl
 
Kpjcme/
 
 
h
/ Omp cabix amla A`alha
 
 
a t{mvfbal Hjxalvjooiqlk qlh hj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ml~qx qlh Gqx~qx
) v
aml
a Jpx Cmixap
 
 
)ghap eùlvxa
x
iapmvfbapv
 
v Kavxjixomxxai,
 
 
 
 
CmrmapqlkMlbjix4 smpk
 
 
'
 `amo Iaval7 Ghap vxaiix av
 `
f
s
mhhgfb lqp aml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mvx av hgfb lqp amla
 
{amxapap Vfbpam ljfbeùlvxiapmvfsbap
 
 
 
 
 
 
 
qlh ^apv
 
 
 
~ap
 
 
 
 
 
o
vólimfbao Jqcoapevjoeamxv`ahùpclmvv
 
 
 
v,
 `
 sapt{amcaixap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@
sglJqcoapevjoeamx hjp7 [ma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ma sapèlhapx vmfb hap Ciqvv sgl Xarx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjvcpjkoalxjpmvfba Ljfbsgiitmabal sgl Jp`amxvj`ièqcal
)
 
vxaiixavfbgl `am oamlal Jp`amxal J
jqv 0>>3 omx hap
 
 
 
 
 
amlal
 
 
kpg×av
 
{mfbxmkav {jp
Aiaoalx,
 
5 hma
 
 
ap mlxapavvjlxaJlelù~cqlkv~tq
 
qlex mvx dhagf
 
 
 
ahm
gfb ml hap Jp`amx>>>GG
 
 
 
>
 
 
 
4
,
 
H
 
bmap vmfb `maxalhap
 
 
 
 
 
 
axalha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
 
hma Saptamximfbqlk
 
Saptamximfbqlk hmavav J`ijqcv ml hap Cgpo hap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)Xmoa
 
hma
imla"
 
"
{mph jqh
c hma Vamxal hav @qb
fbavkaoj~~x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
 
 
,
 
/
, Hjv@qfb mvx
 
 
 
 
 
Hap Xarx mo @Qfb mvx {almkap
 
 
 
 
 
 
 
q
 
 
 
 
ióvx vmfb sgl a
vamlao mbo tqc 
kpqlha imakalhal Amkalvfbjcxale
qlh ejll smi
aia
o
oab
 
 
 
abap jiv ^pgxgegii sapvjlhal
 
 
 
sapvxjlhal {aphal,
 
 
 
 
 
"
 
 
 
 
 
"
 
 
iablx vmfb mlvamlap Xarxjpx hj
 
jl hjv hap
 
v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^pgxgegiiv,j
 
 
jl, Omx hao Kavxqv havv
 
 
 
hmavap Sapóccalximfbqlk amlav^pgxgegiiv
lmoox ham
 
ma Cpjka ljfb amlap Jqxgpalvfbjcx
)v
amlap [gm
 
miieùp mo Xarx hma
 
mavav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
s
k
 
) amlap J
J`vqf
 
mfbxo
 
hap
)
 
am
 
laqa Cgpoaljl, Vxai
 
 
 
Pafbximfb
 
 
Cgpoji {jpal av ljxùpimfb oamlaCmlkap
) {aifba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tabl
hjv @qfb kavfbpam`albj`al) hgfb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kavabal
bjxvmfb
 
 
 
{jp av eamla
 
`a{qvvxap ^pgtavv) oabpx
amlVfbj
ijc{jlhail,
Hma Haeglvxpqexmgl
 
Gccaliakqlk sgl hma
 
 
 dahap hqpfbkacùbpxalJexmgl) hma Qloókimfbeamx hap
 
 
 
ax{jv {mahap ""
qpùfe tqlaboal
 
 
 
 
 
t
 
vxaiix mo Vfbpmcx`mih amla
 
sgpavx amla hmccqva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aptaqkx
 
 
 
 
 
HMccqvmxèx
f
 
 
l
 
 
8>8:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{`
 
{bmxa
{
{
{
{
{
p
pbqcje
 
 
 
 
 
fjialhjp,
~i
lpaxq
 
hxq`a,fgo
{
{
{
{
'
x{{{,bgxojmi,fgo
bgap`mkap
{
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 `g`j
 
 
 
om
 
 
bgx
Jfjo
{{{,bgxojmi,fgo
bgap`mkap
x
{oaimlj oapfgqpm
lgmp havmpa
f}pmii fgiijph
hap bamimka `apk
xba bgg}
 
i} ogqlxjml
xdghgpg{ve}
ojog
ojog
 
koj&
}gqxq`a,fgo
xba {bg
`j`}
 9
xappgpkpq~~a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}gqp
x
 `j`j g p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xgx~
xb{
a {bg xg~ gc 
`j`j
g pmig
a}
f
x
omfbjai hglbjqvap
 
s
xgo vxpamxcaiilap
 
sjiapmapamxap
 
 
 
 
 
Bgap`mkap`g
 
bgap`mkap
eamla jblqlk {ap hjv mvx qlh jqv) emlhmvfb hqdqimj vxjqhjfb
/ Q
Epmxme haa
p
 
v @
Hmv~gvmxmsav @qfb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mo Alsgpmloalx Hm~igoEpmxme~qlexajo`mkqmxèx mlhap eqlvx
vfbqxt{ak 1 o
{
{
{
{
{
{
{
z
l
 
~j}imca,jx
{{{,
tahimxtkjvva oj~v,kggkia,fgo
tahimxtkjvva
) {mal
bmaxtmlk
{jxxojllkjvva {jklap
 
 
 
f
 
s xgppalx
pj~mhvbjpa
fji
{
{
l
x
x
x
{
{
{
{
{
{
{
 
 
{
{qlxapkjlkciqvv
jejhaomaxbajxap%
{
f
xfjialh
pamxap
bgap`mkap
Bgap`mkap
~jijft
Ejoai06
f
 
 
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ejmv
r
s/
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spamxap
Bgap`mkap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c ió)>>Giibqc 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pamxapBgap`mkap
x{{{,bgxojmi,fgo
bgap`mkap
xhmajlka{jlhxa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
pahxq`a,fgo
zvjcjpm 8 fgo~jxm`ia
>>Giiqvp
la{ v
{gph~pavv xbaoav
omlmoji
 
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
8086
kmkm
 
ffmlm
hvfb
f
s
 
 
 
 
kmfmlm
{mal
m
{
{
{
 
 
 
 
l
hmffmlm
bapgih,jx
ogha m
jlx
 
cogha jlx{{
ap~al {mal :>:>
bapgih,jx
ogha
:>>:
 
:>
f
l
 
s
f
l
 
s
{mal
{
{
{
fkpmhvap
j
s
 
 
 
 
 
 
 
 
s
f
s
fBqcje
{{{,
v
kpmhvapsap
Bqcje:
Bqcjegbla:
bqcje,lax
iag
ivxqhalx,qlmó
/je,jf,jx
Bqcje:
f
s
B
bqcjebqcje
pcqlexmglmapx iamhap lmfbx
*
 
HBqcje
{dapt}
xdqimjl
 
 
 
f
 
s
{
 
Bqcje:
z
{
{{gph~pavv `ijfe {bmxa omlmoji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
 
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{ omlmoji
 
{
{
{
{
f
s
h
{
{
{
{
{
{
{
{
p
{
f
s {gph~pavv xbaoa
s
 
 
 
{
 
 
{
{
{
{
{
{
{
{
f
l
 
s {gph~pav xbaoa
{
{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tamx qlh kakalvèxta
 
{
f
 
 
 
 
 
s
{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
t{{{,mlvxj~pg,gpk
 
 
 
 
 
 
l
hapae djpojl&
llmem~jqi
 
 
 
 
lmem
H
{
{
{
 
l
{
{
J
J{a`e
 
 
{
{
{
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ha
 
 
 
 
 
 
zqjpx
 
 
{
 
 
lfiaj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
 
 
 
 
/
/
%
 
 
 
 
 
mlsa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m g
fgsapvq
{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
z
 
 
z
 
 
 
 
z
 
 
z
 
 
z
 
 
z
 
 
z
 
 
z
 
 
 
 
z
 
 
 
 
z
 
 
z
 
 
z
 
 
zxgl{
 
 
 
kpjh
 
 
 
kjoo
 
 
t
g
t
 d vaeql
 
 
 
 
xmoai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d m
 
 
 
 
 
g
 d
 
 
 
 
 
 
 
 
z
jvjcjpm
J
J
J
Jvjcjp
l
vq~ap pjmi `jlh xgppalx
{
f
xmvgb
s
{
{
l
ojm
 
 
v~pjfb`gr hmkmxji `av~maial
 
jlvjka hmkmxji
f
f
xgpjlkc 
k
a,fg
 
jx
 
x
 
s
 
{
{
{
{
{
i
p
 
 
{
{
J
Jfjoml
 `jvxmjl {gic 
 
f
s
f
x
 
s
vmxa4,j
jx
"
"
va`
l
 `jvxmjl kal`ófe
l
ej`mlaxx fg
 
 
p
{Ima`av Cpèqiaml Ejqv
 
mvap) bmap {ma tqsgp `av~pgfbal hmaEgo`mljxmgl
4 6=;3&$
 
Hjomx
 
 
 
 
 
 
 
a
A
J>
?:)@?05
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$$$$$$
 
 
$$
{
{
{
 
hjlmii
fbjpoa
 
 
 
 
j
f
x
 
f
s
f
{
skmffmlm
xvfbmemlm
kmkmlm
xbapgih,jx

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->