Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta- Obrada Materijala 1 Dio

Skripta- Obrada Materijala 1 Dio

Ratings: (0)|Views: 309 |Likes:
Published by Martin Markov

More info:

Published by: Martin Markov on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

pdf

text

original

 
OBRADA MATERIJALA
2 . 4 . 18 .
zanimanje 010104 - strojarski tehni
č
ar
II. polugodište
dipl. ing. strojarstva
Ivo Slade
 
 
Obrada materijala 1.I.tehni
č
ka škola TESLA Slade Ivo 2
SADRŽAJ
7. Obrada deformacijom
.............................................................................................. 3
 
7.1
Karakteristike obrade deformacijom ................................................................... 3
7.2
Podjela obrade materijala bez odvajanja
č
estica ............................................... 5
7.3
Kovanje .............................................................................................................. 57.3.1 Slobodno kovanje ....................................................................................... 67.3.2 Kovanje u ukovnjima ................................................................................... 87.3.3 Strojevi za kovanje ...................................................................................... 97.3.4 Pitanja ......................................................................................................... 10
7.4
Valjanje7.4.1 Valjanje ....................................................................................................... 117.4.2 Valjaoni
č
ki proizvodi ................................................................................... 137.4.3 Valjaoni
č
ki stanovi ....................................................................................... 147.4.4 Valjanje cijevi ............................................................................................... 177.4.5 Pitanja ......................................................................................................... 20
7.5
Savijanje
7.6
Provla
č
enje
7.7
Izvla
č
enje
7.8
Prešanje
7.9
Istiskivanje
7.10
Sabijanje
8. Zavarivanje, lemljenje, lijepljenje
8.1
Lemljenje
8.2
Zavarivanje
8.2.1 Plinsko zavarivanje8.2.2 Elektrolu
č
no zavarivanjeRELEPPMIGMAGTIG8.2.3 Elektootporno zavarivanjeTo
č
kastoTupo8.2.4 Specijalna zavarivanja
8.3
Lijepljenje
9. Organizacija proizvodnje
9.1
Pregled organizacije proizvodnje
9.2
Tehni
č
ko tehnološka dokumentacija
9.3
Održavanje alata i strojeva
10. Literatura
 
Obrada materijala 1.I.tehni
č
ka škola TESLA Slade Ivo 3
Hookov dijagram za razli
č
itemetaleJa
č
a plasti
č
na deformacijarezultira produljenjem zrna uzdužsmjera djelovanja primjenjenognaprezanjaPromjene u mikrostrukturi nakonplasti
č
ne obrade
7. Obrada deformacijom
Obrada je promjena oblika, dimenzija koja se može obavitina dva na
č
ina:-
Obrada odvajanjem
č
estica
– pri kojoj se otkidaju sitne
č
estice materijala kako bi se dobio novi proizvod drugihdimenzija, manjeg volumena i smanjene težine.-
Obrada bez odvajanja
č
estica
- gdje se posrednim ilineposrednim djelovanjem vanjske sile sirovac preraduje uproizvod željena oblika i dimenzija. Može biti u toplom ilihladnom stanju. Volumen i težina novog proizvoda je istakao i volumen i težina sirovca.
 
Tehni
č
ki postupci oblikovanja proizvoda obradom bezodvajanja
č
estica su zasnovani na svojstvu plasti
č
nostimaterijala.
 7.1 Karakteristike obrade deformacijomPlasti
č
na svojstva materijala
Vanjske sile koje djeluju na neko tijelo mijenjau dimenzije ioblik tog tijela. Promjena oblika može biti elasti
č
na iliplasti
č
na tj. promjene se sastoje od povratnih ili elasti
č
nihdeformacija i nepovratnih ili plasti
č
nih deformacija
 
Kod elasti
č
ne promjene oblika, po prestanku djalovanjavanjske sile, obradak se vra
ć
a u prvobitan oblik – u tijelu suse pojavile elasti
č
ne deformacije koje nestaju prestankomuzroka deformiranja.Plasti
č
ne deformacije uzrokuju promjenu izgleda obratka.Sile su tako velike da prelaze izdržljivost materijala i sirovacse po
č
inje mijenjati. Materijal pod djelovanjem velike silepo
č
inje „te
ć
i“ i dolazi do promjene oblika. Promjene oblika idimenzija povezane su u mikrostrukturi materijala sapromjenom kristalita i kristalnih rešetaka, te zbog toga ipromjena mehani
č
ko fizi
č
kih svojstava materijala
 
Sve te promjene ovise o:
 
- stupnju deformacije
 
- brzini deformacije
 
- temperaturi
 Stupanj deformacije
seprikazije Hookeovimdijagramom gdje su:Granica proporcionalnosti
 
σσσσ
P
 
Granica elasti
č
nosti
 
σσσσ
E
 
Granica te
č
enja
 
σσσσ
T
 
Granica
č
vrsto
ć
e
 
σσσσ
M
 
Granica loma
 
σσσσ
L
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ascicenver liked this
domis023 liked this
ascicenver liked this
cvetanovicmarjan liked this
dejanr111 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->