Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan Managerial 2008-2009

Plan Managerial 2008-2009

Ratings:

4.89

(1)
|Views: 8,497|Likes:
Published by SUSANU TATIANA

More info:

Published by: SUSANU TATIANA on Nov 11, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/09/2014

 
 
Asistenta Psihopedagog
Prof.psiholog,Tatiana R. SUSANU
Colegiul Tehnic ,,Dumitru Mangeron”
Str. Aeroportului nr. 5, 600324,BacauTel. 0234/575358, fax 0234/575365E-mail: mangeron2002@yahoo.com http://d.1asphost.com/mangeron/
Plan managerial al Cabinetului de asistenta psihopedagogica Anul scolar 2008-2009
 
 Nr.Crt
DOMENIUL DEACTIVITATEOBIECTIVE SI ACTIVITĂŢIRESURSEUMANEPERIOADAINDICATORI DEPERFORMANŢĂLOC-DESFASUR AREOBS.
12345678
1.
Organizareacabinetului
Amenajarea Cabinetului de AsistenţăPsihopedagogică
Dotarea Cabinetului cu materiale şiinstrumente de lucru. Îmbunătăţireacontinuă a bazei materiale (chestionare,teste psihologice, referate, cărţi, broşuri,ziare educative, reviste, ş.a.).AdministraţiaşcoliiProf. consilier Colaborarea cuceilalţi profesoriconsilieriSept. 2008Permanent
Mediul fizic din cabineteste plăcut, primitor 
Elevii se simt confortabil
Materialele suntdiversificate şi prezintăatractivitate pentru elevi-incabinet
1
 
2.
Publicitate
Popularizarea activităţii profesoruluiconsilier şi a rolului acestuia în cadrul şcolii prin participarea la ore de dirigenţie
Popularizarea rolului Consilierului in cadrulCabinetului şcolar de AsistenţăPsihopedagogică cu ocazia intruniriicomisiilor metodice din învăţământul preuniversitar;
Realizarea sau promovarea unor materiale publicitare privind cabinetul de consiliere( pliante,brosuri,ghiduri);
Articole în revista şcoliiProf. consilier Prof. diriginţiEleviSept.Oct. Nov.2008
Participarea la cel puţin1-2 ore de dirigenţie pesăptămână la începutulsemestrului şi cel puţin ooră la două săptămânicătre sfărşitul semestrului
Solicitarea pentru a luacuvântul în cadrulcomisiilor metodice /Consiliului Profesoral
Cel puţin 3 - 4 afişe / postere în şcoală
-inclase- laavizier 
3.
Intocmireabazeidedate aliceuluipentru:
Intocmirea bazei de date privind elevii cuCES;
Intocmirea bazei de date privind elevii cusituatii deosebite( familiidezorganizate,familii cu parinti plecati instrainatate,elevi proveniti din centrele de plasament,elevi navetisti);
Intocmirea bazei de date privind situatiadisciplinara,absenteismul,delincventa;
Stabilirea grupurilor tinta;
Examinarea elevilor care necesita consiliereindividuala;
Discttii cu dirigintii si ceilalti profesori invederea stabilirii problemelor specificefiecarei clase si semnalarea cazurilor deosebite.
Prof. consilier Prof. diriginţiSept.Oct. Nov.2008
Existenţa unor elevi carevin periodic la cabinetÎmbunătăţirea situaţiei
Minim de 15 sedinte deconsiliere individuala / beneficiari sau minim 10sedinte de consiliere degrup pe an;
Existenta unei baze dedate in cadrul cabinetului psihopedagogic cu privirela :
E
levii cu CES
Elevii cu situatiideosebite(familiidezorganizate,familiicu parinti plecati instrainatate,elevi2
 
-EleviicuCES-
Eleviicu
situatiideosebite(familiidezorganizate,familii cuparintiplecatiinstrainatate,eleviproveniti dincentrele
 proveniti din centrelede plasament,eleviinavetisti, situaţiaşcolară şi disciplinară)in vederea evaluariifiecarui caz in parte siaplicarii unui plan deinterventie.3

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Avisa Visan liked this
Irina Duca liked this
paramashivu liked this
carmengeta liked this
Simona Cerdac liked this
Ivan Gabriela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->