Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
caietul dirigintelui.2

caietul dirigintelui.2

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,578|Likes:
Published by SUSANU TATIANA

More info:

Published by: SUSANU TATIANA on Nov 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
CAIETUL DIRIGINTELUI
Numele şi prenumele_______________________________ Clasa_______________ Şcoala________________________________ 
MOTO
„Eu sunt copilul.Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sauvoi eşua în viată ! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă,te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! "(din Child's Appels, Mamie Gepe Cole)
ARGUMENT
Caietul dirigintelui ", conceput în această formă dorim să reprezinte un util şi facil instrument de lucru pentru profesorul diriginte.În realizarea lui am pornit de la legislaţia în vigoare care reglementează munca dirigintelui în scoală şi ne-amraportat permanent la indicaţiile metodice cuprinse în literatura pedagogică şi psihologică,literatură care vizeazămetodologia activităţii educative.Pentru a asigura unitatea şi continuitatea muncii educative desfăşurată la clasa de elevi, caietul a fost conceput peani, oferind posibilitatea de consemnare a datelor chiar în cazul reorganizării claselor pe parcursul anilor şcolari .De asemenea, caietul poate fi utilizat pe parcursul a
 
4 ani şcolari chiar în condiţiile încadrării diferite a diriginţilor dela un an la altul(în situaţii deosebite, când cadrele didactice nu sunt titulare). În acest caz,caietul trebuie predatconducerii la sfârşitul anului şcolar, pentru a putea fi preluat de noul
 
diriginte în anul următor.În structurarea caietului ne-am străduit să prevedem variante pentru consemnarea, pe cât posibil, a tuturor aspectelor muncii educative, asigurându-i valabilitatea pentru ciclul gimnazial şi liceal; precum şi pentru învăţământul seral,dar care necesita unele adaptări ce le pot realiza diriginţii.Pentru a dobândi operativitate şi pentru a fi completat cu uşurinţă de toate categoriile de personal didactic, caietuloferă puncte de sprijin pentru fiecare aspect al muncii educative
.
Pentru completarea tabelelor cu numele elevilor ,se va
întocmi un tabel cu elevii clasei ,care apoi se copie în toate tabelele.Fişa individuală se va multiplica pentru fiecare elev .
CUPRINS
1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2. COLECTIVUL CLASEI3. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI4. RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL COLECTIVULUI5. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE6. SARCINILE DIRIGINTELUI7. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE8. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI A ABSENŢELOR 9. ELEVII CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ10. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ11. SITUAŢIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI13. SITUAŢIA OPŢIUNILOR ŞCOLARE14. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII15. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII16. OBSERVAŢII ASUPRA CLASEI17. FIŞELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR 18. PLANURI DE LECŢIE
 
1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 
Componentele structuraleClasa a IX aClasa a X aClasa a XI aClasa a XII a
Semestrul I
Semestrul al II-leaExamenul de corigenţă
Alte examene şi concursuri
2. COLECTIVUL CLASEI
 Nr.crt. Numele şi prenumeleData şiloculnaşteriiPrenumele părinţilor Ocupaţie,loc de muncăAdresafamilieiObs.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
3. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI
 
 Nr.Crt.Obiectul deînvăţământNumele profesoruluiClasa a IX aClasa a X aClasa a XI aClasa a XII a1.Limba română2.Limba latină3.Limba franceză4.Limba engleză5.Limba .6.Istoria7.Geografie8.Matematică9. Fizică10..Chimie11.Biologie12.Educaţia muzica13.Educaţia plastică14.Educaţia fizică15.Socio-umane16.Religia17.Opţional 118.Opţional 219.20.21.22.
4. RESPONSABILITĂŢI

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ang_pit6088 liked this
lady_olgutsa liked this
arcasarm liked this
ovidiudm liked this
ovidiudm liked this
ioan_paul_puha liked this
yonella8587 liked this
psydragonfly liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->