Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_UPDATED 19_01_2012

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_UPDATED 19_01_2012

Ratings: (0)|Views: 496|Likes:
Published by Spyridon A. Adam
Αιτιολογική Έκθεση - 19/01/2012 - σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας
Αιτιολογική Έκθεση - 19/01/2012 - σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Spyridon A. Adam on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2012

pdf

text

original

 
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=BLyDC76Rozk %3d&tabid=64ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το Σύνταγμα προβλέπει το δικαίωμα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον τουαρμόδιου Δικαστηρίου. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην παροχή έννομηςπροστασίας από τα δικαστήρια. Και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του γιατα δικαιώματα ή τα συμφέροντά του. Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για κάθεδιοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή τωνσυμφερόντων του. Έχει γίνει δεκτό ότι η δικαστική προστασία τότε μόνο εκπληρώνειτο σκοπό της Συνταγματικής εγγύησης όταν είναι πλήρης, αποτελεσματική καιαπονέμεται σύντομα.Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατοχυρώνει το δικαίωμακάθε ανθρώπου σε μια δίκαιη και έντιμη δίκη που διεξάγεται δημόσια και μέσα σελογική προθεσμία. Εξάλλου στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν ταδικαιώματα και οι ελευθερίες, έχει δικαίωμα πραγματικής και αποτελεσματικήςπροσφυγής του στα δικαστήρια που δικάζουν δημόσια και μέσα σε εύλογηπροθεσμία.Δυστυχώς, η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στιςεπιταγές του έλληνα συνταγματικού νομοθέτη ούτε στις προσδοκίες του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη από τα ακόλουθα στατιστικάστοιχεία:
Από το 1997 μέχρι σήμερα, η Χώρα μας έχει καταδικαστεί από τοΕυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 360 υποθέσεις για υπερβολικές καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης. Από όλα ταΔικαστήρια, πολιτικά, ποινικά και διοικητικά.
Υπάρχει υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε η Χώρα μας γιατίκαθυστέρησε η έκδοση απόφασης 27 ολόκληρα χρόνια.
 
Καταδικαστήκαμε σχετικά και έχουμε καταβάλει μέχρι σήμερα8.420.822,00 ευρώ για χρηματικές αποζημιώσεις και ηθική ικανοποίησημε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Ελλάδα κατέχει το θλιβερές προνόμιο να είναι τέταρτη κατά σειράμεταξύ των 47 Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης πουσυστηματικά και κατ’ επανάληψη παραβιάζει τον εύλογο χρόνο στηναπονομή της Δικαιοσύνης.Πρέπει να το ομολογήσουμε. Δυστυχώς η Δικαιοσύνη βουλιάζει. Έχει λαμπρούς νομικούς. Διακρίνονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει έμπειρους δικαστές.Ικανούς δικηγόρους. Επιμελείς γραμματείς. Η ουσιαστική δικαστική προστασία όμωςχάνεται μέσα σε υπέρμετρα χρονοβόρες διαδικαστικές διελκυστίνδες. Τελικά στηχώρα μας έχουμε Αρνησιδικία. Που επιδεινώνεται. Και συμβάλλει αποφασιστικάστην επικράτηση πολύμορφης ανομίας. Σε όλους τους χώρους της δημόσιας ζωής καιτης κοινωνίας. Δεν μπορεί να υπάρξει επιείκεια και ανοχή σε αυτό το φαινόμενο.Γιατί δεν διαβρώνει μόνο τον κοινωνικό ιστό. Δεν υπονομεύει μόνο τουςδημοκρατικούς θεσμούς. Αποτελεί και τροχοπέδη στην οικονομική ζωή και τηνανάπτυξη.Μετά από ουσιαστικό διάλογο που είχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με τιςηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, με τις ενώσεις των Δικαστών, μετους Δικηγορικούς Συλλόγους και με τη συνεργασία έμπειρων νομικών, έχεικαταλήξει στην προώθηση εκατό (100) και πλέον τολμηρών μέτρων, με τα οποίαφιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την Αρνησιδικία. Στο παρελθόν έχουν προηγηθείαξιόλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχαν τον ίδιο στόχο. Δεν κατάφεραν όμως να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό το οποίο παρά τη φιλοτιμία όλων των παραγόντωντης Δικαιοσύνης. Οι νέες ρυθμίσεις έχουν τους ακόλουθους άξονες:
Αξιοποιείται όλη η πείρα του παρελθόντος. Σε πολλές περιπτώσεις,γενναίες ρυθμίσεις του παρελθόντος επεκτείνονται ή συμπληρώνονται.
 Όλα τα δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών αυτής της χώρας, αλλάκαι των κατοίκων της, που έχουν ανάγκη δικαστικής προστασίας,εκδικάζονται μέσα σε εύλογη και σύντομη προθεσμία.
Δικονομικοί τύποι που δεν συνεισφέρουν στην αλήθεια και στηναποτελεσματική δικαστική προστασία, παραμερίζονται ή αντικαθιστώνται2
 
με γνήσιες δικονομικές εγγυήσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά τοαληθινό συμφέρον του πολίτη.
Γίνεται καθαρή και αποτελεσματική η προστασία για τις στρατηγικέςεπενδύσεις.
Θεμελιώνεται και ενθαρρύνεται ο θεσμός της δικαστικής διαμεσολάβησηςως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός μη δημιουργίας περιττής δικαστικήςδιαμάχης. Με το νέο αυτό θεσμό, η Δικαιοσύνη συμβάλλει αποφασιστικάστην ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Προωθείται η ολοκλήρωση της απονομής της Δικαιοσύνης σε πρώτοβαθμό, μέσα από Μονομελείς συνθέσεις. Παράλληλα, για την απόκτησητης αναγκαίας πείρας, προβλέπεται ότι οι νέοι Δικαστές τα δύο πρώτα έτηθα υπηρετούν στα μεγάλα Πρωτοδικεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιάκαι μετά θα μετατίθενται σε περιφερειακά δικαστήρια.
Τομή είναι η καθιέρωση Μονομελών Εφετείων για την εκδίκαση σεπρώτο βαθμό συγκεκριμένης κατηγορίας κακουργήματα, όπωςπαραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, κλοπές, ληστείες κλπ. Οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν αποδεικτικές δυσκολίες, ούτε πολύπλοκα νομικά ζητήματα. Και είναι προς το συμφέρον και της κοινωνίας αλλά καιτων ίδιων των εμπλεκομένων προσώπων, η όσο το δυνατόν πιο σύντομηεκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Άλλωστε αυτό αποτελεί πρόταση τηςΕπιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε κάθεπερίπτωση, οι συγκεκριμένες αυτές υποθέσεις θα εκδικάζονται σε δεύτεροβαθμό από Τριμελή σύνθεση.
Περιορίζονται σημαντικά οι λόγοι, τα αίτια και οι αφορμές αναβολής σεόλα τα Δικαστήρια.
Αξιοποιείται κάθε τεχνολογική καινοτομία. Προβλέπεται η ηλεκτρονικήκατάθεση και επίδοση των δικογράφων. Όταν υπογράφονται απόδικηγόρο πρέπει να αναφέρεται και η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Σεαυτήν θα γίνονται και πολλές από τις επιδόσεις που σήμερα κοστίζουνχρόνο, χρήμα και ανθρωποώρες.
Μεταφέρεται ένας μεγάλος όγκος υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία. Ο θεσμόςτων Ειρηνοδικών ενισχύεται με ένα σημαντικό αριθμό νέων Δικαστών.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->