Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ_UPDATED 19-01-2012

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ_UPDATED 19-01-2012

Ratings: (0)|Views: 436 |Likes:
Published by Spyridon A. Adam
Νομοσχέδιο - 19/01/2012 - σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας
Νομοσχέδιο - 19/01/2012 - σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας

More info:

Published by: Spyridon A. Adam on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2012

pdf

text

original

 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»
ΜΕΡΟΣ Α΄ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑΆρθρο 1Νομικά πρόσωπα1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικούπροσώπου, ή, αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικούπροσώπου, ο ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιουέχει έννομο συμφέρον».
2. Το άρθρο 73 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά ήτο αρμόδιο όργανο δεν αποφάσισε διαφορετικά, η εκκαθάριση γίνεται απόεκείνους που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Αν δεν υπάρχουν, οειρηνοδίκης διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές».
3.
 
Το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσσει: 1. Να δημοσιευθεί στοντύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί τοσωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα καιτην έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης καιτους όρους που την περιορίζουν. Το καταστατικό επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη,κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο τουπρωτοδικείου».
4.
 
Το άρθρο 82 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής
:
 
«Τη διάταξη του ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψειμόνο εκείνος που την είχε υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχειδικαίωμα να ανακόψει μόνο ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιναίτησης της εποπτεύουσας αρχής καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον».
5. Το άρθρο 83 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
 «Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Ηεγγραφή γίνεται από την έκδοση της διαταγής του άρθρου 81».
Άρθρο 2Τόκος επιδικίαςΤο άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής και εάν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμουςτόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή ή η διαταγή πληρωμής για το ληξιπρόθεσμο χρέος(τόκος επιδικίας). Το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίεςμονάδες ανώτερο του τόκου υπερημερίας, όπως ο τελευταίος ορίζεται εκάστοτε απότον νόμο ή με δικαιοπραξία. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν πριν την συζήτησητης αγωγής ο οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως την οφειλή ή συμβιβαστεί εξωδίκως,ή εάν δεν ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής αντιστοίχως. Με αίτηματου εναγομένου, το δικαστήριο δύναται κατ’ εξαίρεση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να επιδικάσει την απαίτηση με τον νόμιμο ή συμβατικό τόκο υπερημερίας. Ηεξαίρεση ισχύει ιδίως για τις κατ’ εύλογη κρίση του δικαστηρίου επιδικαζόμενεςχρηματικές απαιτήσεις. Από την δημοσίευση της οριστικής απόφασης που επιδικάζειεντόκως χρηματική οφειλή, ή απορρίπτει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής τοποσοστό του τόκου επιδικίας είναι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκου υπερημερίας. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά τηςοριστικής απόφασης».
Άρθρο 3Διαζύγιο1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ωςεξής:
«Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με διάταξη τουπροέδρου πρωτοδικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1441».2
 
2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχειδιαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την κατάρτισή της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρουςτους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικόπληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία νασυνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλειατων τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί ηαπόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφησυμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια καιεπικοινωνία των ανήλικων τέκνων, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια,όταν απατείται, στον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος με διάταξή τουεπικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Άρθρο 4Διαθήκη1. Το άρθρο 1769 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Συμβολαιογράφος στον οποίο υπάρχει διαθήκη, οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρησημόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, αν πρόκειται για δημόσια διαθήκη, ναστείλει αντίγραφό της στον ειρηνοδίκη, και αν πρόκειται για μυστική ή έκτακτη, ναπαραδώσει αυτοπροσώπως το πρωτότυπο αυτής στον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια τουοποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος».
2.
 
Το άρθρο 1770 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η μυστική διαθήκη πριν από την αποσφράγισή της για δημοσίευση εξετάζεται απότον ειρηνοδίκη, ενώ παρίσταται και ο συμβολαιογράφος και βεβαιώνεται ότι οισφραγίδες είναι άθικτες. Κατά τη βεβαίωση αυτή μπορεί να παραστεί και όποιος έχειέννομο συμφέρον και να τις εξετάσει αφού το ζητήσει. Ο ειρηνοδίκης μπορεί πριναπό την αποσφράγιση, ύστερα από αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει τουςμάρτυρες που έχουν συμπράξει στην κατάρτιση της διαθήκης, κλητεύοντάς τους μεεπιμέλεια εκείνου που υπέβαλε την αίτηση ή του γραμματέα του ειρηνοδικείου».
3. Το άρθρο 1771 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->