Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szlávi Péter-Zsakó László - A programkészítés technológiája

Szlávi Péter-Zsakó László - A programkészítés technológiája

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by Takács Dénes

More info:

Published by: Takács Dénes on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
SzUivi
Peter
*
ZsakP
Lasz{iJ
'Iemesoari
'Iibor.
.iModseeres
proqramozas:J7lprogratn/(iszttes
technoloqiaj«
 
Ahlbakeresesrolsz616fejezethibakereseslm6dszereketeseszkozoketlsmertet.ketkapcso16d6temakorrel(afejezetelsoesutols6resz)ki-egesz
i
tve-ezekahlbajelensegek.valamlntakezdopr-ogr-aaozekal
t
algyakranelkovetetthlbBkfelsorolasattartalmazzBk.
,~
,
Mo",szeres
pro~ramozas:
MOOSZERESPROGRAMOzAs:
A
PROGRAMK£szIT£STECHNOLCGIAJA
Ekotetelsofejezetebenazalgorltmusesak6dkapcsolatavalfoglal-kozunk.EgylkreszebenmegadjukaszokasosalgorttmikusstrukttirBkPas-calesELANnyelvreva16k6dolasiszabalyalt.AkovetkezokettobenpedigkonkretprogramozasinyelvmegkotesenelkUlfoglalkozunkolyantechnikaiproblemBkmegoldasaval.amelyekk6dolaskorIepnekfel.
SzlaviPeter-ZsakoLaszlo
AprogramheIyessegevelkapcsolatosfogalmakrovidatteklnteseutan,aharmadlkfejezetbenastatlkusesdlnamlkust.esztIes
t
m6dszereketvesszUksorra.Azotodikfejezetalapvetoceljaahatekonysagesak6dkapcsolatanak
vf
zaga.Lat.a,arraakerdesrepr6balvalasz
t
adnl,hogymittehetUnkk6do-laskoragyorsabb.kevesebbhelyetfogla16programeloallitasaerdeke-ben.
Apro~ramke6zfte6technol6~iaja
EhhezkapcsoI6d6anakovetkezofejezetbenahatekonysagmeresevelfoglalkozunk,smegvalaszoljukakovetkezokerdeseket:-HitmerjUnk?-HogyanmerjUnk?-HivelmerjUnk?Azutols6fejezetbenahordozhat6programok
t
er-vezesenekproblemaittekintjUkat.majdfUggelekkentmegadjukahibakeresoeszkozBkismerte-tesetharomlsmertprogramozasinyelv1-1implementact6jB.hoz.
 
~f6gja
21
TARTAlOMJEGYZEK
ELTEInformatikaiKar
I.Programokkodolasa..-..--.-----....-....--.--.--.-.-........--..--.--.......---.-....---...-5
6.
klada5
1.KOdolasiszabalyok---..---------.---.-..-----..----.-------62.Programtranszformaciok---..---..----.--.--.---......113.KOdolasitechniklik------.---.-..---.-..-.----.---.----......17II.AprogramhelyEtssege-------.----.----..-..---.--.-.--.---.--29III.Teszte1es____--.----.--.-.--..-..---.-..----".'-....",-,---..-.,.-.,.,-',.,'-".-.......21.Statikustesztelesim6dszerek..---.-.,,-,--.-.,-,-,.-.,-....--.,-..-,.,....-..-.--,.,........341.1.Kode11enorzes,......,--.-,-..,..-...,......-...-.....-..-,.-.-..,.,-'...-.-.,-.-...-,...--.-.---.,34
1.
2.Foraliellenorzes.kereszthivatkozlisitablazatok.,.-,.,,..--.,34
1.
3.Tartalmlellenorzes.ellentmondaskereses.--.,,.,.,--,-,352.DinamikusteszteIesimOdszerek----.-..--,.,---,..-,-.-,.---'---,,382.1.FeketedobozmOdszerek·--···---··--,----·,·,-·,··--,·-.·,····,·.---..-,--,---,392.1.1.EkvivalenciaosztalyokmOdszere,.,-...-,-,.,---..---.,-.--..392.1.2.Hataresetvizsg8.latm6dszere--..,.---,,---.-'-.-..412.2.Feherdobozm6dszerek---.---.-..-,.--,..--,-.--.--'--'---,....-..--.--.,--422.2.1.KiprobalasistraUgilik..-........-·-,.--,·.·--,..--·,-'-·-·---..,..-422.2.2.TesztesetgeneralomOdszerek,.-.-..-,.--"-.-,-..-.,.,---.-.-442.3.Specialistesztek---...,--...-,....,-.-......-....---..-.--.,..--..--...,-".-.---,-.,-.49IVHibakeresesesjavitas.-.--,-.."....,--.,......,,-_.,._.'..49
Ke5zUltaz
NJSzT
gondo:zaeaban
200
peldanybanFelelo5kiad6:Dr.KozmaLaezl6Sorozatezerkeezto:SzlaviPeter-Z5ak6Laezl6
@
SzlaviPeter-TemeevarlTlbor-Zeak6Laezl6.
2004
1.Hibaje1ensegek·---·-,·-··--'-····,·····,··-'-'-·-·-·,·,·,·,-,-.--.,.-'-.,,.,--..,,.,-.-.-,-,12.HibakeresesimOdszerek-,-.-.---..--.--..-,-------'--,'-----,-,---,-522.1.IndukciosmOdszer.,,-..--..,.,.--......---..--,.-,--,-..,.,..,-,.-.-.-.-.....522.2.DedukciosmOdszer.--..........-,-..-.,.-..........---.,-.--..--,-,-,.,--,-............-'-...52 2.3.Visszalepesestechnika.........,·.--,.-,...-..·.-',....·-·.-,..'-...--......,....-..........53 2.4.Teszte!esse1segitetthibakereses,-....--...-,,.........--,..--.,-....-,..,..'-,.543.Hibakeresesieszkozok-..·,.··--,--,·-,...--......-·-..,-,·,---.-.,..,......-----,---.....54 4.Tipikushiblik__....,~--,...-.--....,---..----'...-----'..-'..------.."..,.---..-57V.Programok1okalishatekonysaga.,,-..--,-...,-.-,..-..,--.-,-'-,-..-.-.-,-,--611.Avcgrehajtasiidocsoitkentese-..--,-,-,-.,.,".--.--,.---'---,..--,-611.1.Elvitanacsok-...---,.-,.--..,-..,...,-,-,-,,,.-.,..,.,..-,-."-,.,---,,,611.2.Programtranszformaciok-,-,.--.--,,.-,-,,..,-,--,....64
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->