Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tranduser

Tranduser

Ratings:
(0)
|Views: 954|Likes:
Published by anon-668182

More info:

Published by: anon-668182 on Nov 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
PENGUKURAN ELEKTRIK BAGI KUANTITIBUKAN ELEKTRIK 
Tranduser  Pengelasan Tranduser Pemilihan Tranduser Pengukuran Suhu 1.Termocouple/termogandingan2.Perintang meter suhu (RTD)3.TermistoPengukuran anjakan/jarak/kedudukan 1.Kaedah resistif 2.Kaedah Kapasiti3.Kaedah Induktif 
Pendahuluan
Sistem inslrumentasi terdiri daripada beberapa komponen yang digabungkanbersama bagi melakukan pengukuran dan merekodkan hasil pengukuran dalambentuk yang dikehcndaki dan difahami.Secara anmya ia boleh dibahagikan kepada
tiga komponen utama
iaitu
peratiinput, peranti pemprosessan isyarat dan peranti output
, Iihat Rajah 2.0.Peranti input menerima kuantiti yang diukur biasanya dalam bentuk kuantitibukan elektrik (seperti suhu, tekanan, keamatan, anjakan dll) dan seterusnya
 
menukarkan kepada bentuk isyarat elektrlk yang setara (arus atau voltan).Peranti ini dikenali scbagai transduser.Isyarat output dan transduser setcrusnya akan dihantar kepada pengubahsuaiisyarat/penukar isyarat.Di sini isyarat akan digandakan, dituras atau diubahsuai/ditukar kepada bentukyang bersesuatan atau boleh diterima oleh peranti outputPeranti output mungkin scbuah meter, osiloskop atau perakam carta/plotter yangmemaparkan nilai kuantiti input/kuantiti fizikal bukan elektrik yang scdang diukur.
Transduser Bahagian input sistem instrumentasi iaitu transduser dan scsetcngahpengguna menyebut sebagai sensor.sensor:
Menerangkan suatu elemen pengesan. Ia mampu mengesankehadiran suatu parameter fizikal agar dapat diukur. Contobnyathermistor.
transduser 
: Ia adalah suatu unit lengkap yang boleh menukarkanparameter fizikal kepada parameter elektrik. Pada Iazinmya unit inilengkap dengan elcmen pengesan serta komponen elektronik atauelektrik. Sebagai contoh apablla thermistor dilcngkapkan dengan litar yangscsuai supaya Ia dapat berftingsi menukarkan perameter dan kategorihaba ke parameter kategori elektrik.
 
Pengelasan transduser 
 Transduser boleh dikelaskan bergantung kepada pcnggunaannya, kaedahpcnukaran tenaga, bentuk isyarat outputnya dan sebagamya. Kesemua
 
pengelasan ini, biasanya akan bertindih. Transduser juga boleh dikelaskankepada:
Jenis terjana sendiri
(self-generadng) iaitu Ia boleh menjanakan outputdalam bentuk voltan atau ama dcngan sendirinya apabila parameter fizikalyang tertentu dikesan.Jenis ini tidak memerlukan bekalan kuasa luaran. Contoh: thermocouple,solar-celldll.
Jenis modulator 
atau dikenali passive transduser kerana Ia hanya akanmengeluarkan output voltan atau arus apabila bekalan kuasa dibcrikan.Contoh thermistor, LDR + jejambat, tolok tcrikan (strain gage) dll
Jenis modifier 
: masukan dan kcluaran adalah dari jenis tenaga yangsama.
 
Pemilihan transduser
Dalam sistem pengukuran transduser adalah elemen input yang mcmpunyaifungsi yang penting bagi menukarkan kuantiii fizikal yang diukur kepada isyaratelektrik yang ketara. Oleh itu pemillhan transduser yang bcrscsuaian adalahlangkah yang pcrtama dan terpenting bagi mendapatkan keputusan yang tepatdan jitu. Bagi pemilhian tranduser beberapa perkara/spesilikasi berikut harusdipertimbangkan iaitu:1.
Kejituan
transduser mcmenuhi kcperluan.2.
Kepekaan
: mcnerangkan keupayaan suatu alat.3.
Julat
: Julat pcngukuran/parameter yang hendak dilakukanmestilah berada dalam julat atau kcupayaan transduser itu sendiri.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Angah Syafiq liked this
irataginting liked this
Shah Shamsudin شاه الشام liked this
Aween Aegi liked this
sai_dd90631 liked this
masterpyan liked this
ndre_dov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->