Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Ratings: (0)|Views: 2,041 |Likes:
Published by Lê Tuấn

More info:

Published by: Lê Tuấn on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
 
TS. Lƣu Hồng Minh (Chủ biên)
 
T
RUYỀN THÔNG VIỆT NAMTRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
 (
T
UYỂN TẬP BÀI NGHIÊN CỨUTRUYỀN THÔNG
 
CỦA KHOA XÃ HỘI HỌC
)
Nhà xuất bản Dân Trí 
 2009
 
2
Mục lục
Trang
PHẦN
I : NH
ỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Đặng Vũ Cảnh Linh:
Toàn cầu hóa và sự biến đổi của hệ thốngtruyền thông hiện nay
 
2. Lƣu Hồng Minh :
 
Tổng quan n
ghiªn cøu tiÕp cËn ph¬ng tiÖnth«ng tin ®¹i chóng vµ nhu cÇu c«ng chóng hiÖn nay
 
3.
 
Đặng Vũ Cảnh Linh:
Xu hƣớng phát triển nội dung thông tin vàloại hình truyền thông đại chúng việt nam dƣới tác động của toàncầu hoá
4.
Đặng Vũ Cảnh Linh:
Truyền thông Việt Nam trong bối cả
nh tác
động của xu hƣớng phát triển “Kinh tế truyền thông”
 
5
. Nguyễn Thị Tuyết Minh:
Định kiến giới trong phim quảng cáotrên truyền hình
 
6
. Phạm Hƣơng Trà:
Thông điệp giới trên thông tin đại chúng hiệnnay qua một số nghiên cứuPHẦN
II :
TIẾP CẬN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÖNG
7
. Tuyết Minh:
Tiếp cận truyền hình của ngƣời dân vùng Tây Bắc
8.
Bùi Thu Hƣơng
:
Tiếp
 
cận và sử dụng phát thanh của ngƣời dânvùng núi phía bắc
9
. Nhạc Phan Linh:
Tiếp cận và sử dụng phát thanh của ngƣời dânĐồng bằng sông Cử
u Long
10
. Nguyễn Thị Tỗ Quyên:
Tiếp cận và đánh giá báo in của ngƣờidân vùng Tây Bắc
11
. Phạm Thị Vân:
Tiếp cận Internet của ngƣời dân vùng tây Bắc
12
. Phạm Hƣơng Trà:
Vài nét về thực trạng tiếp cận Internet của
 
3
ngƣời dân Đồng Bằng Sông Cửu Lon
g
PHẦN
III :
CÔNG CHÖNG, NHU CẦU TIẾP CẬN VÀ HIỆUQUẢ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÖNG
 
13
. Dƣơng
Thu
Hƣơng:
 Nhận diện công chúng của các chƣơng
trình phát thanh
14
. Nguyễn Thị Tuyết Minh :
 Nhu cầu thông tin về sức khoẻ sinhsản qua nghiên cứu thƣ gửi về chƣơng trình “cửa sổ tình yêu”,chƣơng trình phát thanh thanh thiếu niên, đài tiếng nói Việt Nam
15
. Phạm Hƣơng Trà :
Thực trạng nguồn thông tin và mong muốncủa sinh viên về các chủ đề liên quan đến tính dục
 16
. Dƣơng
Thu
Hƣơng:
Tác động của các chƣơng trình tiếp thị vàquảng cáo thực phẩm trên truyền thông đại chúng đến hành vi tiêudùng thực phẩm và sức khỏe của trẻ em.
 
17
. Nguyễn Thị Tuyết Minh:
Hình ảnh tính dục qua báo mạngđiện tử
 
18
. Nhạc Phan
Linh:
Qu
ảng cáo báo chí
và công chúng h
iện nay
 
19
. Nhạc Phan
Linh:
Tác động tiêu cực của quảng cáo báo chí đếnyếu tố kinh tế của công chúng hiện nay
 
20.
 
Dƣơng Thu Hƣơng:
Hình ảnh nam giới trên truyền thông đại
chúng
 – 
 
sự kỳ vọng về vai trò nam giới và hành vi sức khỏe
 
21
. Trần Thành Nam :
 
Báo mạng điện tử và việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Tâm liked this
Ngan Le liked this
Ngan Le liked this
Hoang Thai Tu liked this
Hoang Thai Tu liked this
Thao Nguyen liked this
Màu Đỏ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->