Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012-kitaiski kalendar

2012-kitaiski kalendar

Ratings: (0)|Views: 149 |Likes:
Published by Kiril Yordanov

More info:

Published by: Kiril Yordanov on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2012

pdf

text

original

 
2 0 1 2
КИТАЙСКИ КАЛЕНДАР
датазнацизодиакален знаки елемент
характеристика
1 януарисин юй
метален петел
2 януарижън сю
водно кучеДен на отваряне
3 януаригуей хай
водно прасеДен на затваряне
4 януаридзя дзъ
 дървен плъх 
5 януарии чоу
 дървен вол19:54 ч.
Начало на сезона
 
МАЛЪК СТУД
Добър ден за измиване и прочистване6 януарибин ин
огнен тигър
7 януаридин мао
огнен заек
8 януариу чън
земен дракон
9 януаридзи съ
земна змия
09:31 ч.
Пълнолуние
 ден на решителност 
10 януаригън у
метален конДен на забавяне и отлагане
11 януарисин вей
метална коза
12 януарижън шън
водна маймуна
13 януаригуей юй
воден петелДен на успеха
14 януаридзя сю
 дървено куче
15 януарии хай
 дървено прасеДен на отваряне
16 януарибин дзъ
огнен плъх 
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраенефект).17 януаридин чоу
огнен вол
18 януариу ин
земен тигърДен на прочистване
19 януаридзи мао
земен заек
20 януаригън чън
метален дракон
15:18 ч.
Начало на сезона
 
ГОЛЯМ СТУД
.21 януарисин съ
метална змияДен на решителност 
22 януарижън у
воден кон
Вечерта: празнуване на КИТАЙСКАТАНОВА ГОДИНА – според лунния китайскикалендар и китайските народнитрадиции
Ден на забавяне и отлагане23 януаригуей вей
водна коза
09:40 ч.
Новолуние
24 януаридзя шън
 дървена маймуна
25 януарии юй
 дървен петелДен на успеха
26 януарибин сю
огнено куче
27 януаридин хай
огнено прасеДен на отваряне
28 януариу дзъ
земен плъхДен на затваряне
29 януаридзи чоу
земен вол
30 януаригън ин
метален тигърДен на прочистване
31 януарисин мао
метален заек
1 февруарижън чън
воден дракон
2 февруаригуей съ
водна змияДен на решителност 
3 февруаридзя у
 дървен конДен на забавяне и отлагане Лош ден за полови контакти (на този дентова води до силно изхабяване наенергията).
4 февруарии вей
 дървена коза
Настъпва Новата Китайска година -според слънчевия календар, използванот астролозите.
13:22 ч.
Начало на сезона
 
НАЧАЛО НАПРОЛЕТТА
 
Силно енергиен ден.
Започва годината на водния дракон!
1
 
Ден на забавяне и отлагане5 февруарибин шън
огнена маймуна
6 февруаридин юй
огнен петел
7 февруариу сю
земно куче
23:55 ч
Пълнолуние
Ден на успеха8 февруаридзи хай
земно прасе
9 февруаригън дзъ
метален плъхДен на отваряне
10 февруарисин чоу
метален волДен на затваряне
11 февруарижън ин
воден тигър
12 февруаригуей мао
воден заекДен на прочистване
13 февруаридзя чън
 дървен дракон
14 февруарии съ
 дървена змия
15 февруарибин у
огнен конДен на решителност 
16 февруаридин вей
огнена козаДен на забавяне и отлагане
17 февруариу шън
земна маймуна
18 февруаридзи юй
земен петел
19 февруаригън сю
метално куче
9:17 ч. Начало на сезона
 
ВАЛЕНЕ НАДЪЖД
.
 Ден на успеха
20 февруарисин хай
метално прасе
21 февруарижън дзъ
воден плъхДен на отваряне
22 февруаригуей чоу
воден вол
00:35 ч.
Новолуние
Ден на затваряне23 февруаридзя ин
 дървен тигър
24 февруарии мао
 дървен заек
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраенефект).добър ден за прочистване25 февруарибин чън
огнен дракон
26 февруаридин съ
огнена змия
27 февруариу у
земен конДен на успеха
28 февруаридзи вей
земна козаДен на забавяне и отлагане
29 февруаригън шън
метална маймуна
1 мартсин юй
метален петел
2 мартжън сю
водно кучеДен на успеха
3 мартгуей хай
водно прасе
4 мартдзя дзъ
 дървен плъхДен на отваряне
5 марти чоу
 дървен вол7:21 ч.
Начало на сезона
 
СЪБУЖДАНЕ НАНАСЕКОМИТЕ
.6 мартбин ин
огнен тигърДен на затваряне
7 мартдин мао
огнен заек
Добър ден за нови начинания8 марту чън
земен дракон
11:40 ч.
Пълнолуние
Добър ден за прочистване9 мартдзи съ
земна змия
10 мартгън у
метален кон
11 мартсин вей
метална козаДен на решителност 
12 мартжън шън
водна маймунаДен на забавяне и отлагане
13 мартгуей юй
воден петел
14 мартдзя сю
 дървено куче
15 марти хай
 дървено прасеДен на успеха
16 мартбин дзъ
огнен плъх 
17 мартдин чоу
огнен волДен на отваряне
18 марту ин
земен тигърДен на затваряне
19 мартдзи мао
земен заекДобър ден за нови начинания
20 мартгън чън
метален дракон
7:14 ч.
Начало на сезона
 
ПРОЛЕТНОРАВНОДЕНСТВИЕ
.
Силно енергиен ден
.Добър ден за прочистване21 мартсин съ
метална змия
22 мартжън у
воден кон
17:38 ч.
Новолуние
23 мартгуей вей
водна козаДен на решителност 
24 мартдзя шън
 дървена маймунаДен на забавяне и отлагане
25 марти юй
 дървен петел
2
 
26 мартбин сю
огнено куче
27 мартдин хай
огнено прасеДен на успеха
28 марту дзъ
земен плъх 
29 мартдзи чоу
земен волДен на отваряне
30 мартгън ин
метален тигърДен на затваряне
31 мартсин мао
метален заек
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраенефект).1 априлжън чън
воден драконДобър ден за прочистване
2 априлгуей съ
водна змия
3 априлдзя у
 дървен кон
4 априли вей
 дървена коза
12:05 ч.
Начало на сезона
 
ЯСНО И СВЕТЛОВРЕМЕ
.5 априлбин шън
огнена маймунаДен на решителност 
6 априлдин юй
огнен петел
22:19 ч
.
Пълнолуние
 Ден на забавяне иотлагане
7 априлу сю
земно куче
8 априлдзи хай
земно прасе
9 априлгън дзъ
метален плъхДен на успеха
10 априлсин чоу
метален вол
11 априлжън ин
воден тигърДен на отваряне
12 априлгуей мао
воден заекДен на затваряне
13 априлдзя чън
 дървен драконДобър ден за нови начинания
14 априли съ
 дървена змияДобър ден за прочистване
15 априлбин у
огнен кон
16 априлдин вей
огнена коза
17 априлу шън
земна маймунаДен на решителност 
18 априлдзи юй
земен петелДен на забавяне и отлагане
19 априлгън сю
метално куче
19:07 ч.
Начало на сезона
 
ДЪЖД ЗАПЛОДОРОДИЕ
.20 априлсин хай
метално прасе
21 априлжън дзъ
воден плъх 
10:18 ч.
 
Новолуние
  Ден на успеха
22 априлгуей чоу
воден вол
23 априлдзя ин
 дървен тигърДен на отваряне
24 априли мао
 дървен заек
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраенефект).ден на затваряне25 априлбин чън
огнен драконДобър ден за нови начинания
26 априлдин съ
огнена змияДобър ден за прочистване
27 априлу у
земен кон
28 априлдзи вей
земна коза
29 априлгън шън
метална маймунаДен на решителност 
30 априлсин юй
метален петелДен на забавяне и отлагане
1 майжън сю
водно куче
2 майгуей хай
водно прасе
3 майдзя дзъ
 дървен плъхДен на успеха
4 майи чоу
 дървен волЛош ден за полови контакти (на този ден товаводи до силно изхабяване на енергията).
5 майбин ин
огнен тигър
4:19 ч.
Начало на сезона
 
НАЧАЛО НАЛЯТОТО
.
Силно енергиен ден.
6 майдин мао
огнен заек
06:35 ч.
Пълнолуние
  Ден на отваряне
7 майу чън
земен драконДен на затваряне
8 майдзи съ
земна змияДобър ден за нови начинания
9 майгън у
метален конДен на прочистване
10 майсин вей
метална коза
11 майжън шън
водна маймуна
12 майгуей юй
воден петелДен на решителност 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->