Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
El Filibusterismo Deciphered Kabanata 22 - Ang Pagtatanghal

El Filibusterismo Deciphered Kabanata 22 - Ang Pagtatanghal

Ratings:
(0)
|Views: 9,776|Likes:

More info:

Published by: Daniel Mendoza-Anciano on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

 
INCOMPLETE andUNCORRECTED PROOFKabanata 22Ang PagtatanghalAng anyo ng dulaan ay buhay na buhay; punung-puno ang
entrada genera (general admission) 
, sa mga daanan ay nakikita ang maraming mga taona nakatayo, nagkakahirap sa pagtataas ng ulo o makasilip man lamang sapagitan ng isang leeg at isang tainga. Ang mga palkong walang takip, na angkaramihan ay puno ng mga babae, ay nag-aanyong basket ng bulaklak, na angmga talulot ay pinagagalaw ng mahinang simoy (ang tinutukoy namin ay angmga pamaypay)
1
at doo·y nagbubulungan ang libu-libong bubuyog.
2
Sadahilang may mga bulaklak na masasarap o matitindi ang amoy, mga bulaklakna pumapatay at mga bulaklak na nakaaaliw, sa mga basket ng ating dulaanay nasasamyo rin ang mga gayong amoy, nakakadinig ng mga salitaan,usapan, mga salitang sumisigid at ngumangatngat.
3
 
May tatlo o apat napalko lamang ang walang laman, kahi·t napakagabi na
;
4
ikawalo·t kalahatiang takdang pagsisimula ng palabas, nguni·t kulang na lamang ng labinlimangminuto sa ikasiyam ay hindi pa itinataas ang tabing sapagka·t ang KapitanHeneral ay hindi pa dumarating.
5
Ang mga nasa
entrada general 
, inip na·t
MGA PALIWANAG
Para sa kapakinabangan ng mga nag-aaral sa kabanatang ito ay inaanyayahan ko pokayo na basahin ang synopsis ng
es Cloches de Corneville 
sa wikipedia. Ito ay upanghigit makita sa tamang konteksto ang pagtatanghal na iikutan ng kabanata.http://www.oldandsold.com/opera/opera-44.shtml 1 Sa bahaging ito ay pasisimulan ni Rizal ang mga luntian pagbibiro na may pasaringna sekswal.2 Ang mga bubuyog ay ang mga lalaki na nakatingin sa mga babae na nasa palko(theater box) na parang mga bulaklak na nakaipon sa basket. Ang kanilang bulunganay katulad sa huni ng mga bubuyog3 Depende sa uri (ganda at ugali) ng bulaklak/babae ang bulungan na ibinigay ngmga bubuyog/lalaki.4 Sa pag-unawa ng kabanatang ito ay napakahalaga na bantayan ang mga tao naookupa sa mga palko na wala pang laman sa mga sandaling iyon.5 Hindi nagsisimula kapag wala ang mahalagang tao.
 
sikip sa kanilang mga uupan , ay nanggugulo na·t nag-iingay sa kapapadyak atkapapalo ng mga tungkod sa tuntungan.
6
 ´Bum, bum, bum! Buksan na ang tabing! Bum, bum, bum!µ
7
 Ang mga artilyero ay siyang lalong maiingay. Ang mga kaagaw ni Marte,gaya ng tawag sa kanila ni Ben-Zayb, ay hindi nasisiyahan sa tugtuging ito;
8
 sapagka·t inaakala marahil na sila·y nasa isang
 p 
laza de toros 
,
9
ay 
binabatiang mga babaing magdaan sa kanilang harap ng mga salitang dahil sapagbaligtad na banggit ay tinatawag na bulaklak sa Madrid
,
gayong kungminsan ay nangahahawig sa umaalingasaw na basura
.
10
Hindi pinapansinang mga pagalit na tingin ng mga asawa at
ipinahahayag nang malakas angmga damdamin at mga pagnanasang pinabubukal sa kanilang kalooban nggayong karaming kagandahan
«
11
 Sa mga butaka, na waring kinatatakutang babaan ng mga babae,sapagka·t wala roon ni isa man sa kanila, ay naghahari ang isang bulung-bulungan.
12
Tawanang pinipigil, sa gitna ng ulap na usok«
13
Pinagtatalunan
6 Pansinin na ipinararamdam ni Rizal ang inkonbinyensiya ng mga karaniwang tao.7 Ang pagpalo ng mga karaniwang manonood sa sahig ng dulaan ay isangpagpapakita ni Rizal na kahit bahagya ay mayroong pagkilos ang mga ito sa harapanng nararamdaman nilang diskontento.8 Ipinapakita rito ang kawalan ng disiplina ng mga sundalo na kabilang sa lahingEspanyol.9 Higit na ipinakita ni Rizal sa isang hindi halatang paraan ang kawalan ng kulturang mga kawal na purong Espanyol, ito ay dahilan sa hindi nila magawang idistinggeang pagkakaiba ng teatro at plaza de torro. Sa kabilang dako may katotohanan angbahaging ito ng sinasabi ni Rizal, ito ay sa dahilang ang Teatro de Variedades bagomaging isang tanghalan ay dating
 p 
laza de torro 
.10
saludaban á las señoras que 
 p 
asaban delante de ellos con frases que 
 p 
or eufemismo se llaman en Madrid flores cuando á veces se 
 p 
arecen á humeante basura 
² dito ay makikita na talagang ang bulaklak na ginamit ni Rizal ay mayroong ibangpakahulugan.11 Bastos ang mga kawal Espanyol, kahit na kasama pa ang asawa ay ipinararatingsa malaswang salita ang kanilang nararamdaman para sa mga babae. Kung sa atingpanahon ay maririnig ang mga sinasabi ng mga lalaki ay masisigawan silang mga
maniac.
 12 Ang butaka ay reserbadong stall sa tanghalan para sa mga kalalakihan. Pansininna ang naghahari ay isang bulungbulungan o mayroong mga sikretong pinag-uusapan.
 
ang kahusayan ng mga artista, pinag-uusapan ang mga iskandalo,
14
na angHeneral ay nakipagkagalit sa mga prayle,
 
na kung ang pagdalo ng Heneral sapalabas na iyon ay isang paghamon o isang pag-uusisa lamang, ang iba ay hindi ito ang iniisip, kundi, ang akitin ang paningin ng mga babae sa tulong ngpag-upong mabikas, na wari·y mga istatwa, at pinagagalaw ang mga suot nasingsing, lalung-lalo na kung inaakalang sila·y tinutudlaan nang walanghumpay na katitingin ng isang
largavista 
;
15
ang iba·y bumabati sa gayongbabae o binibini, na iniyuyuko nang kaunti ang ulo, samantalang ibinubulongsa kalapit na:´Kakutya-kutya! Nakakainis!µ
16
 Ang babae·y sasagot sa pamamagitan ng lalong masarap niyang ngiti atisang kalugod-lugod na galaw ng ulo, at bubulong sa kaibigang nakikisang-ayon, sa pagitan ng dalawang galaw na banayad ng pamaypay, na:´Napakamahangin! Nababaliw sa pag-ibig.µ
17
 Samantala nama·y dumadalas ang kapapalo: bum, bum, bum! Tok, tok,tok!
Wala nang natitirang walang laman kundi dadalawang palko at ang saHeneral na naiiba dahil sa mga kurtinang pula
.
18
Ang orkestra ay tumugtogng isa pang balse, ang taong naroroon ay tumututol; mabuti na lamang atdumating ang isang maawaing magiting na nakalibang sa madla·tnakapagligtas sa may-ari ng palabas;
19
isang ginoong umupo sa isang butaka
13 Ang mga lalaki sa butaka ay labis na naninigarilyo o nanabako.14 Pinag-uusapan ng mga lalaki ang kahusayan ng mga artista at mga eskadalo. May pahiwatig rito na may serbisyong sekswal ang mga artistang Pranses sa mga Espanyolsa Maynila. (Balikan ang Kabanata 21 ukol sa kontrabersiya na nilikha ngpagtatanghal na ito.)15 Ang lalaking ito ay nagpapa-kyut kaya pumunta sa tanghalan at
 feeling 
 p 
ogi 
.16 Ang nasa lalaki sa butaka ay bumabati at yumuyukod ² samantalang ang nasa isipay napakapanlait sa babae.17 Ang babae ay magiliw sa pagtugon ² subalit nilalait ang lalake na nasa butaka.Kung magkaganoon ang dalawang inilalarawan rito ni Rizal ay mayroong Mutual Mis-understanding.18 Dalawang palko na lamang ang walang laman at ang palko ng Kapitan Heneral nahindi pa rin dumarating.19 Isang kaugalian na makikita rito ay ang kawilihan ng mga Espanyol na manood ngiba pang palabas, maliban sa palabas sa tanghalan. Maiiintindihan ito ng mga

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->