Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

Ratings:
(0)
|Views: 556|Likes:
Published by Marian Cirlig
Metodologia pentru evaluarea personalului didactic, auxiliar si nedidicatic
Metodologia pentru evaluarea personalului didactic, auxiliar si nedidicatic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Marian Cirlig on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE
 Anul 179 (XXIII) Nr. 824 bisMarți, 22 noiembrie 2011
SUMAR
Pagina Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului șisportului nr. 6.143/2011 privind aprobarea Metodologieide evaluare anuală a activității personalului didactic șididactic auxiliar..........................................................3–100
 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 824 bis/22.XI.20112
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
ORDINprivind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didacticși didactic auxiliar*)
 În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretuluiși Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului
emite prezentul ordin. Art. 1. — Se aprobă Metodologia de evaluare anuală aactivității personalului didactic și didactic auxiliar, prevăzută înanexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin seabrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și inovăriinr.4.595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanțăpentru evaluarea cadrelor didactice din învățământulpreuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, ParteaI,nr. 554 din 10 august 2009, și orice dispoziții contrare. Art. 3. — Direcția generală management, resurse umane șirețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiSportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ ducla îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I.Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 1 noiembrie 2011.Nr. 6.143.
*) Ordinul nr. 6.143/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 824 din 22noiembrie 2011 și este reprodus și în acestnumărbis.
 
1
 ANEX 
  
 
METODOLOGIA DE EVALUARE ANUAL
 A ACTIVIT

II PERSONALULUI DIDACTIC
I DIDACTICAUXILIAR Capitolul IDispozi
ii generale
Art. 1
Metodologia de evaluare anual
a activit

ii personalului didactic
i didactic auxiliar din unit

ile de înv

mânt preuniversitar, numit
în continuare Metodologie, reglementeaz
  procedura de evaluare anual
a activit

ii personalului didactic
i didactic auxiliar dinunit

ile de înv

mânt preuniversitar, stabile
te normele de evaluare a performan
elor  profesionale individuale
i de aplicare a criteriilor de evaluare precum
i instrumentele deevaluare.
Art. 2
(1) Evaluarea activit

ii personalului didactic
i didactic auxiliar din unit

ile
iinstitu
iile de înv

mânt preuniversitar se realizeaz
anual, conform graficului prezentat înanexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desf 

urat
pe parcursul anului
colar, la nivelul fiec
rei unit

i
i institu
ii de înv

mânt preuniversitar 
i are dou
 componente:a) autoevaluarea; b) evaluarea potrivit fi
ei postului
i a fi
ei de evaluare.(2) Fi
ele cadru ale postului
i fi
ele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personaluldidactic
i didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrant
din prezentametodologie.(3) Fi
ele cadru ale postului pentru fiecare func
ie didactic
 
i didactic
auxiliar 
seopera
ionalizeaz
/individualizeaz
de c
tre directorul
i directorul adjunct alunit

ii/institu
iei de înv

mânt.(4) Fi
a postului opera
ionalizat
se aprob
 
i se revizuie
te anual de c
tre consiliul deadministra
ie
i constituie anex
la contractul individual de munc
.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.20113

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mariana Ghica Rotaru liked this
Pufulete Ion liked this
Gabriella Niţu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->