Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DjMStanojevic (1908) Reforma Kalendara, netačno praznovanja Uskrsa

DjMStanojevic (1908) Reforma Kalendara, netačno praznovanja Uskrsa

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Published by sarcel

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sarcel on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
i
,"
>
"
,
,
"
,
,
,
,
,
'
'
 
НЕТАЧНО
ПРА3НОВАЊВ
ВАСКРСЕЊА
У
fIравослаВ.f101
ЦРI<В1-1
п
о,
Ћ.
:М.
СТ$.l:IојЭЕzЋ:,
!lPO~).
УНI1!1еР:Ј.
llреШТII.МПR!1O
из"ВеСI1НЕа
C})~cJte
Црш~е"
БЕоrРАД
Штампарлја
Андре
Петровиhа
КЕС3
Михајлова
ул.
:ц,
1908.
 
nетаЧRО
праЗRовање
Васкрсења
~
праВОС)I.
ЦРКВIi
и
РЕФОРМАКАЛЕНДАРА
Ускрс,
Васкрс.
Васкрсеље
ХристаСпаситеља
нај-
већИ
Је
иП8эначајнији
празник
свију
хришhава
и
хришhанских
цркава.
Ускрс
се
празнујеу
спомен
страдања,
смрти
и
васкрсењаХристова
иако
љегов
у
жи
значајопо·
миље
само
на
овај
носледљи
дoгa~aj.
Може
сере,да
припрема
за
празноваље
У
с-
крса
почиље
почетком
великога
поста,
а
нарочито
на
осамдана
пре
Ускрса,
Лазаревом
Суботом,
којим
се
ЧИНО:М
ОПОМIIЊУ
хришhави
на
улазак
Христов
у_
Јеру.
салим,
место
Његова
страдаља,
смрти
иваскрсеља.
Јер
1I
ако
је
Христос
и
пре
тога
дана
проповедаои
учио
народ
Новоме
Завету,
љеговим
уласком
у
Је-
руса.шм
отпочиље
НИЗ
оних
догађаја,
који
су
га
до-
вели
ва
Голготу,
претходни
чин
васкрсеља.
Због
тога
је
улазак
Христов
у
Јерусалим
нераз-
ДВОЈан
од
свега
онога
ШТО
се
до
са:..юга
васкрсеља
збило,
и
зато
се
пред
сваки
ускршњи
дан
хришhапиопомињу
на
светедогађаје
од
уласка
Христова
у
Је-
русалим
ДО
самога
васкрсеља.
А:ш
се
хришЪанп
не
опомињу
СЮIO
читаљем
све-
тих
кљига,
певаљем
светих
песама,
проповедаљем
и

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->