Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doc 78

Doc 78

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by tomitza11

More info:

Published by: tomitza11 on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2012

pdf

text

original

 
 1
BISERICA ORTODOX
Ă
ROMAN
Ă
CA ACTOR ALINTEGR
Ă
RII EUROPENE
Gabriel AndreescuVARIANT
Ă
2004
 
 2
SUMARCapitolul I: Biserica Ortodox
ă
Român
ă
, tem
ă
a integr
ă
rii europene
ş
i criteriile de laCopenhaga
1.
 
Integrarea european
ă
 
ş
i criteriile de la Copenhaga
2.
 
Biserica Ortodox
ă
Român
ă
ca actor al integr
ă
rii
Capitolul II: BOR
ş
i procesul de modernizare
1.
 
Tradi
ia na
ionalist
ă
a BOR2.
 
Anti-europenism
ş
i tendin
ele fundamentaliste în BOR3.
 
Interesele institu
ionale ale BOR
ş
i manifestarea lor3.1
 
Dezvoltarea patrimonial
ă
a BOR3.2
 
Monopolul religios
ş
i legea cultelor3.3
 
Monopolul religios
ş
i Biserica Greco-Catolic
ă
 4.
 
Noi atitudini: de la homofobie la asisten
a social
ă
 
Capitolul III: Implicarea BOR în politic
ă
 
ş
i în educa
ie
1.
 
De la supunere la o rela
ie simbiotic
ă
 2.
 
Colaborarea ierarhiei BOR cu puterea politic
ă
: tradi
ie3.
 
Implicarea BOR în educa
ie
Capitolul IV: BOR
ş
i integrarea european
ă
. Concluzii
1.
 
Implicarea BOR în politica interna
ional
ă
 2.
 
Manifest
ă
rile pro-europeniste ale BOR3.
 
Integrarea european
ă
 
ş
i garantarea libert
ă
ii religioase în România. Concluzii
 
 3
ANEXA I: FORMUL
Ă
RI DIN PATRIMONIUL NA
IONALISMULUIORTODOXANEXA II: LEGISLA
IA PRIVIND CULTELE
Ş
I LIBERTATEA RELIGIOAS
Ă
 ÎN ROMANIAANEXA III: ELEMENTE DIN MEMORANDUMUL PRIVITOR LADISCRIMINAREA BISERICII ROMANE UNIT
Ă
CU ROMA (GRECO-CATOLIC
Ă
)ANEXA IV: EDUCA
IA RELIGIOAS
Ă
– STUDIU DE CAZANEXA V: ACTE NORMATIVE DE ATRIBUIRE A UNOR PROPRIET
Ă
I ALESTATULUI, BISERICII ORTODOXE ROMANEANEXA VI: ASOCIA
II
Ş
I FUNDA
II RELIGIOASECAPITOLUL I: BISERICA ORTODOX
Ă
ROMAN
Ă
, TEM
Ă
A INTEGR
Ă
RIIEUROPENE
Ş
I CRITERIILE DE LA COPENHAGA

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->