Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dieter Van den Bleeken- Multicenter black holes in string theory

Dieter Van den Bleeken- Multicenter black holes in string theory

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by Juazmant

More info:

Published by: Juazmant on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
Katholieke Universiteit LeuvenFaculteit WetenschappenDepartement Natuurkundeen SterrenkundeInstituut voor Theoretische Fysica
Multicenter black holesin string theory
Dieter Van den Bleeken
Promotoren :Prof. dr. Frederik Denef Prof. dr. Walter Troost
P
roefschrift ingediend tot hetbehalen van de graad vanDoctor in de WetenschappenLEUVEN 2008
 
c
2008 Faculteit Wetenschappen, Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11,3001 Heverlee (Leuven)Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigden/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm,elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestem-ming van de uitgever.All rights reserved. No part of the publication may be reproduced in any formby print, photoprint, microfilm, electronic or any other means without writtenpermission from the publisher.ISBN 978-90-8649-197-1 Wettelijk depot D/2008/10.705/43
 
Dankwoord
Hoewel dit voor u, beste lezer, misschien het begin is in deze thesis, is het voormij het einde. Ik kijk terug op vier heerlijke jaren als doctoraatsstudent. Datdeze jaren voorbijvlogen en resulteerden in deze thesis heb ik te danken aan velevele mensen.Geen doctoraat zonder promotor en ik had het geluk dat er zelfs twee waren diemij onder hun hoede wilden nemen. Ten eerste was er Walter Troost die eerdermijn licentiaatsthesis al in goede banen leidde en me richting FWO doorverweesalvorens ik zelfs nog maar durfde informeren naar een doctoraat. Bedankt Wal-ter, voor de vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid, die je me bood om naarbelieven verschillende onderwerpen te bestuderen en te onderzoeken, terwijl jevan op afstand een immer ge¨ınteresseerd oogje in het zeil hield. Mijn anderepromotor is Frederik Denef. Bijna onmiddellijk nadat hij op het instituut ar-riveerde, nam hij me onder zijn vleugels, waarschijnlijk zonder op dat momentte beseffen dat hem dat vele uren van discussie en (ik tel ze even) 273 e-mailszou kosten. Frederik, merci voor al die tijd die je in me hebt gestopt, het wasongelooflijk leerrijk om met u te mogen samenwerken, en natuurlijk ook superplezant!Naast mijn promotoren bedank ik ook graag alle andere leden van de jury; esir´eBoll´e, Mark Fannes, Jos Rogiers, Alexander Sevrin, Joan Simon en Antoine VanProeyen. Hun commentaar op de inhoud van het manuscript was zeer nuttig.Ook Joseph Indekeu zou ik daar voor willen bedanken.Dat doctoreren iets voor mij was wist ik misschien al wel langer, maar dat hetzo leuk was heb ik vooral te danken aan de vele toffe collega’s. Eerst en vooraldegenen van het instituut, het zijn er te veel om op te noemen en daarom kort:allemaal erg bedankt. Jan Rosseel, die gedurende drie jaar een beetje mijn
com-pagnon de route
was, wil ik even in het bijzonder bedanken. Ook bedankt aande collega’s uit Brussel en verder afgelegen steden, door wie de verschillendeseminaries, scholen en conferenties altijd erg leuk waren.Natuurlijk verdienen de collega’s waarmee ik het ’echte werk’ heb gedaan eenextra bedankje. Het was heel tof en interessant om met zoveel verschillendemensen te kunnen samenwerken. Bedankt Andr´e, Andy, Davide, Eric, Frederik,Ilies, Jan, Jan, Jelle, Luca, Sheer, Toine en Xi.Ik heb de voorbije vier jaar natuurlijk niet al m’n tijd met fysica verdaan. Bestevrienden, het doet me plezier dat ook jullie met teveel zijn om op te noemen,merci voor al de relaxte, toffe, hilarische, spannende en mooie ’real world’ mo-menten.Hoewel ze achteraan komen weten ze zelf ook wel dat ik hen niet zou vergeten;Ma, Pa en Annelore, heel erg bedankt, dankzij jullie heb ik de beste thuis die ikmij kan wensen en heb ik kunnen doen wat ik altijd al wou doen.En dan is er natuurlijk nog Hanne. Alleen al om het feit dat ik jou mag bedankenzou ik je willen bedanken. Liefste, merci voor alles.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kahong liked this
gonzalej liked this
amjr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->