Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amit nagyapáink még tudtak 3.

Amit nagyapáink még tudtak 3.

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,359|Likes:
Published by Gazdag Péter Medde

More info:

Published by: Gazdag Péter Medde on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

 
A nagyapáink sorozat harmadikkötete íúabb 100 h
l
II Itanácsot,trükköt ismertet,amelyeket a hobhl
.rl
'1 .
igen l tudnak hasznosítani. Mentőtetőt fölülre: fagyvédelem üvegbólKülönleges t~keverék: ha el akarjuk űzni a vakondokotA csírázást segítő nedvesség: ajóból is megárt a sokNagyapa tippje ínyenceknek: telepítsünk gesztenyétAlóbab a konyhából kiszorult,a kertben nagyon hasznos Hogyan előzzük meg a saláta felmagzását?A spárga akkor élvezetes, ha friss
I
ISBN 963539 171 4
iJ J 1 L l l U l j
f
,I
CICERO
I
~.
agyapaég tudtak
634
B9
 
Aeredeticíme: WasGrossvater noch wusste
Ill.
Fordította SzabadiGusztáv
©
1993,Franckh-KosmosVerlags-GmbH and Co.,Stuttgart
©
1998,Hungarian translation SzabadiGusztáv
ISSN 1219-4778 ISBN 9635391714
A16 színes fényépetkészí tette: Friedrich ]antzen, Arolsen: 38.fentjobbra, 56.fent balra;Reinhard-Tierf oto,Heiligkreuzstei- nach-Eiterbach: 17., 18.,35.,36., 37.fent balra, 37.lent, 38.fent balra,38.lent, 55., 56.ent jobbra,56.lent A24 szak rajzot k észítette Reinhild Hofmann, München Adíszíra jzok Marianne Golte-Bechtle, Stuttgart munkáiAborító aReichert műteremben, Stuttgart, készült:FriedrichStrauss,AulHallertau(bo- rítónagy kép),Reinhard-Tierfoto, Heilig- ';kreuzsteinach-Eiterbach (borító t k is
1
B
J
S ~ ]
Ú 
k~p),és EberhardMorell, Dreieich (borító h~tsó oldal) szí neselvételeinek felhaszná-
··l ~-
I
eEG
t.
o:':n _.
asava.
. •.
_---- -
Megjelenta Falukönyv-CiceróKia, Keresedelmiés SzolltatóKt.kiadásában Könyv-ésjátékraktár,nagy-és isereskedelm 1134Budapest,Kassák La josutca 79. Telefonés fax: 129-1619. Fax:260-1170 Falukönyv-Ciceró Könyvesbolt 2890 Tata,Rákóczi
Úl.
8,Tel.: (34)384-154 2040 Budaörs, Szivárványu. Felelőskiadó:SzamosiIvánné ügyvezeigazgató Művészeti vezető: Vaisz György KaposváriNyomda Kft. - 180226 Felelős vezető:Mike Ferenc
Ak önyvbenözölt adatok at atudomány maiállása szerint ellenőriztü.Mivel azonbanállandóan risstapasztalatok  bőví tikalehetőségek et,minden alkalma- nak a jánl juk ,hogy járjon utána: nem történtek-e ú jabb fölfedezése.Evégből lszerűanövényvé4elmiés-ápolásiköz- leményeket, valamintavonatkozó törvé- nyeselőírásokatfigyelemmelkísérnie.
 A é gi keré szbölcsességek  evelőihez
Éppen bef e jeztük másodi,nagyapáink  megfigyeléseit összegyűjkötetünket,amikor arra lettünk igyelmesek, hogynagyapánk valamit mormog a foga kö- zött: "Hiszen ez még messze nem min-den,még mennyi sokat tudnék mo dani...", és mi természetesen nagyon íváncsiak voltunk ezekre is, és mint ahogymeg voltunk róla győződve:A nagyapáink ...3. kötete megszületett. Nos,ilyen gyorsan azért nem akart nagyapánk kötélnek állni,mert egyrészt úgygondolta,hogy csak untat minket, másrészt nem hitt abban, hogy az e bereet "mégérdeklik ezek a régimódi ertészeti fogások".Ez t~rmészetesen óriási vedés volt, amit Onö,kedves olvasók,alegnagyobb mértékben bizo- nyíthatnak .Igen,hiszen éppen ebben a pillanatban vannak abban a helyzet-ben, hogy ennek az állításnak téves voltátsaját maguk is megállapíthassák , amikor is a könyvkereskebölcs aján-lását megfogadva az eredményes er- tészkedés céljál ezt a könyvet meg- vetté.Mindehhez sok szerencsét kívá- nunk! Nagyapán-és természetesen ugyanilyen mértékben nagyannk - ebben a3.kötetben is sok hasznos ta· nácsot,tippetad gazdag kertészeti ta· pasztalatai,ismeretei köréből,-amitsa-  ját tapasztalataikl szereztek és szüle- iktől hallottak a nönyek telepítése, gondozása, védelme és szüretelése -réből.Mindig újra bebizonyosodik, hogy nagyon sok kerti munka sonegyáltalán nincs szükség a különleges technikai megoldásokra, ha eredm('1l
I
akarunk elérni.Ha egyszer tudjuk ,hoJ.\  milyen rülmények tt mely
dol.
gokat kell feketével,másokat viszont fehérrel befesteni,azeredményt tekint· veegyáltalán nem ell a világotfee- tén látnunk (1.22. o.)Azt,hogy hogyan lehetünk viszonylag kicsiny kertben is sok ízletes zöldségésgyümölcs boldog ésbüszke betakarítói,annak számos fortélyos és ésszerű d ját tudták nagyszüleink .Amit saját kertünkben szüretelünk, annak különleges érték e van,és korábban, amikor aszupermar- ket még nem töltötteki a két betakarí - tásközötti időt,a megtermett javak tar- tósí tása igen nagyrabecsült vészet volt, amit még ma sem képes pótolni semmilyen korszekonzerválási tech- nológia.A nagyapáink által megfigyeltkerté-szeti tanácsok nagyszáma mellett egy kicsit vissza is tekintünk , ésmegnézzük , hogyan is gazdálkodtak őseink .Termé- szetesen nem minden,a régi időkl való szabály és törvény fogja megnyer-niama kritikus embereinek tetszését, mégisegy jelentősszámúés maishasz- nos kertészeti tapasztalat mindig össze fog jönni.r maga az, ha rájövünk,hogy a kertbensétálva szeretettel néz- zük, gondozzuk és ápoljuk a ldet, a virágokat, s lelkületet,hangulatot ébreszt bennünk ,megérte,hogy talál- kozzunk nagyapáink hagyományaival.Na de ahelyett, hogy fölöslegesen sza·porí tjuk a szót, lássuk inkább ataná- csokat.*
*
Teintettel a nagyérdeklődésre,azAmit nagyapáink még tudtak .1.új kiadása a Fa- lukönyv-CiceróKiadónál1998februárjában, azAmitnagyapáink mégtudtak .2.ú jkiadá· sa ugyanitt 1998 márciusában meg jelent. Kapható a könyvesboltokban és a k iadónál (1134. Kassák 
1.
u. 79.)
 
Amit nagyapáink még tudtak 3.Amit nagyapáink még tudtak 3.
A régi kertészbölcsességek kedvelőihez 3Mindenekelőtt:a kerti munkák alapja a talaj 7Kávézacc Nr. 3 7Növényi trágyák - üzenetvol-Keletró1 7 Apamut-szintén érkes trágya 8Csontliszt-az áldásos anyag..............8 ld trágyázás: segí tség a kelő növényeknek 8vekedni és fejlődni hagyni:ez alapszabály!Vajon hogyan bántnagyapánk a kerti növényeivel? 9Végrebizonyí tva!9 Védőtető a fe jek fölött: agyvédelemüvegbó1 10 Acsírázástsegí nedvesség: ajóból is megárt a sok 10 Csírázás: a csíráztatóágyban  jobban megy 11Nagyapa tippje ínyenceknek :telepítsünk gesztenyét!11 Mangold-egy antik modern növény 12nyazsombor: egy fokbagymapótló növény 12Boróka: szüreteljük az értékesbogyókat magunk! 13Hogyan előzzümeg a saláta felmagzását? 13Vigyázat, apró szulák!Fékezzük meg a gátlástalannövekedést! 14Borsókörök, avagy egyszámtanpélda . ........14 Nagyanyáink kis fűszeresmindentudója 16 Korai ú jburgonya 19 Permetezés-berendezés nélkül 20 Gyümölcsfavirágzás : esóben se csüged jel!20 Nagyapánk vénygyümölcsei: mindentenyérnyi kertet jól k ihasználtak 20 Fekete vagy fehér?-Ez itt a kérdés 21Spárgatermesztés lipcsei módra 22 Articsóka: a télisokk ellen  jó meleg köpeny 23Kelbimbó: igazán élvezetese a zsenge, de kemény bimk 29Az uborkát és a dinnyét különlegesmódon öntözzük 29Csigák ellen speciális tipp 30Agyümölcsfaneveléshez:csín ján a metszéssei, ha szép koronát akarunk.............. 30 Afa törzse körül  jusban ássuk föla talajt 31Szappannalahernyók ellen 31 Aliaraszolók összegyűjtése- csomagol juk őket gyapjúba 32Afagyöngy:bár a fa nedveit szív ja,kártmégis alig tesz 33Acseresznye védelme:fény-és hanghatásokkal zavar juk ela madarakat 33Rákos sebek a fákon-a megelőzés  jobb, mint a gyógyítás34Nagyanyánk virágoskertje 39Ollót a szekrénybe, kést a kézbe 39 Hogy sokáig legyen díszea szobának a virág 39 Agladióluszokrólés tulipánokról 40 Avágott virágot szurkál jumeg 40 Akertben nőtt "fölösleges"karókat is hasznosí that juk 41 Rododendron:szabadítsuk ki az ú jhajtásokat 41 Ahortenziák virágzásátne csak várjuk, segítsük is elő!
-4-1-
Az átváltozóművész-a hortenzia 42 Kiöregedett éveló'k megifjítása 42 Afukszia:meghálál ja a gondozást 43 Neveljünk a usziából koronás fácskát 43Szobanövények -izgalmas terület....44 Ak iigazánszeretia rózsát, a megfelelő helyre telepíti 45Megelőzés, növényvédelem,növényápolás:a tapasztalt növényorvosmunkában 24Különleges tejkeverék:ha el akarjuk űznia vakondokot 24Száz útnak is egy a célja:alevéltetvek megkezése 24Alóbab a konyhából kiszorult,a kertbennagyon hasznos 26Agörögibolyát salátával védjük meg a bolháktól 26Acsan az idó'k ltoban 27Ha a káposzta edzett,ellenáll a kártevó'knek 28Repcegubacsbarkó-tisztességes elterelő manőver, hogy mindenki jól járjon 28Ha túlságosanelszabadultak  azegerek, engedjük szabadona macskát 29Atéli takarást a megfeleidóben el kell távolítani :46Nyú jtsuk el a virágzást,hogy hosszabb ideig gyönyörködhessünk 46Kokárdavirág-kis beavatozás, szép eredmény46Nagyanyánk évelő növényei - rövid áttekintés47 Munkánk gyümölcsei:néhány szót a helyes betakarításrólés tárolásról48Aszárazbabtöbb évigtárolha........48 Burgonyát szárítani?-miértne!48 Szárítás közben nemkell hogy elvesszen a gyümölcsí ze49 Az alma aromája a helyestárolástói is f ügg 49Rakjuk a nyers gyümölcsötüvegbe .. 49 Csemege aszalt szilva, régi ínyenc módra 50Asárgabarack: nemcsak a fán,a szobában is szépen beérik 50Ribiszke: a szalmába csomagolt bokrokróltovább élvezhetjük  a gyümölcsöt 51 ]ó tanácsok elődeink mindennapjaiból 52Nélkülözhetetlen felszerelés- a kerti szerszámo52Kaparófa a drága szersmokboz - minden darabottisztántegyünk  a tárolóba 52Almakarikák :magunk csinál juk , hogy szépek legyenek és szépen szárad jana53 Körte az üvegben- mindenki képes belevarázsolni!...54 Két recept tökkel:ahogy nagyanyánk csinálta54 Aspárga akkor élvezetes,ha friss 57

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
gyogyfuves liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
picilivi liked this
alacyka liked this
llanyi_254253833 liked this
Nagy Katalin liked this
Józsefné Pál liked this
janineutron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->