Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

1. Prefa ă
2. Introducere în tehnica sistemelor automate
2.1. Istoria sistemelor automate
2.2. Sistem cu conducere manuală
2.2.1. Schema tehnologică
2.2.2. Schema bloc
2.2.3. Algoritmul de conducere manuală
2.3. Semnale
2.3.1. Semnale discrete logice
2.3.2. Semnale continue
2.3.3. Semnale eşantionate
2.4. Sistem cu automat cu contacte şi relee
2.4.1. Schema tehnologică cu echipamentul de automatizare
2.4.2. Schema bloc
2.4.3. Schema desfăşurată electrică
2.4.4. Algoritmul automatului
2.4.5. Simularea func ionării automatului
2.4.6. Structura sistemului automat
2.4.7. Conducerea de la distan ă
2.4.8. Intrările şi ieşirile automatului
2.4.9. Tehnologia de realizare a automatului
2.4.10. Referin a şi eroarea maximă
2.4.11. Perioada de oscila iei
2.4.12. Semnalizarea
2.4.13. Rolul operatorului
2.5. Sistem cu automat programabil logic - APL
2.5.1. Schema tehnologică cu echipamentul de automatizare
2.5.2. Schema desfăşurată electrică
2.5.3. Programul
2.6. Sistem cu regulator bipozi ional - 2P
2.6.1. Schema tehnologică cu echipamentul de automatizare
2.6.2. Schema bloc
2.6.3. Eroarea maximă
2.6.4. Legătura inversă negativă
2.6.5. Algoritmul bipozi ional - 2P
2.7. Sistem cu regulator propor ional - P
2.7.1. Algoritmul propor ional - P
2.7.2. Constanta de propor ionalitate a compensatorului
2.7.3. Schema tehnologică cu echipamentul de automatizare
2.7.4. Schema bloc
2.7.5. Intrarea treaptă şi răspunsul indicial
2.7.6. Regimul tranzitoriu şi regimul sta ionar
2.7.7. Răspunsul indicial în regim sta ionar
2.7.8. Eroarea indicială în regim sta ionar
2.7.9. Exemplu numeric
2.7.10. Stabilitatea şi robuste ea
2.7.11. Banda de propor ionalitate a compensatorului
2.8. Sistem cu regulator direct
2.9. Sistem cu regulator propor ional integral derivativ – PID
2.9.1. Algoritmul PI
2.9.2. Algoritmul PD
2.9.3. Algoritmul PID
2.10. Sistem cu calculator
2.10.1. Conducerea de supraveghere şi achizi ia datelor61
2.10.2. Reglarea PID numerică
2.10.3. Autotestarea şi autoacordarea
2.10.4. Acordarea automată adaptivă
2.10.5. Configurarea asistată de calculator
2.10.6. Sisteme de securitate la efrac ie şi siguran ă la foc
2.10.7. Sisteme domotice
2.11. Modele cu variabile de stare ale sistemelor
2.12. Modele în domeniul frecven ă ale sistemelor
2.12.1. Scurt istoric
2.12.2. Semnale sinusoidale. Func ia de transfer
2.12.3. Propagarea semnalelor sinusoidale prin sisteme liniare
2.12.4. Func ia de transfer a filtrului analogic de ordin unu
2.12.5. Func ia de transfer a filtrului analogic de ordin doi
2.12.6. Semnale periodice. Seria Fourier
2.12.7. Semnale impuls. Transformarea Laplace. Func ia de transfer
2.12.8. Semnifica ii fizice în domeniul frecven ă
2.12.9. Răspunsul sistemelor la semnale impuls în domeniul frecven ă
2.13. No iuni de proiectre a sistemelor automate
2.13.1. Proiectarea func ională
2.13.2. Proiectarea constructivă
3. Sisteme logice combina ionale - SLC
3.1. Coduri
3.2. Analiza sistemelor logice combina ionale
3.2.1. Sistem logic combina ional tip ŞI
3.2.2. Sistem logic combina ional tip SAU
3.2.3. Sistem logic combina ional tip NU
3.2.4. Rela ii logice caracteristice sistemelor logice combina ionale
3.3. Sinteza sistemelor logice combina ionale
3.3.1. Metoda formei disjunctive canonice
3.3.2. Metoda diagramei Karnaugh
3.4. Testarea sistemelor logice combina ionale
3.5. Implementarea SLC cu automate programabile logice
3.6. Implementarea SLC cu circuite electronice integrate
3.7. Aspecte constructive ale sistemelor logice combina ionale
3.7.1. Construc ia releului electromagnetic
3.7.2. Elemente reale ale sistemelor logice combina ionale
3.7.3. Hazardul combina ional
3.7.4. SLC pentru aprinderea lămpilor dintr-un coridor lung
sistemul pentru aprinderea lămpilor dintr-un coridor lung
4. Sisteme automate cu evenimente discrete
4.1. Modelarea sistemelor cu evenimente discrete
4.2. Definirea sistemelor discrete logice
4.3. Tipuri de re ele Petri
4.3.1. Re ele Petri autonome95
4.3.2. Re ele Petri interpretate
4.3.3. Re ele Petri temporizate
4.4. Analiza structurală a sistemelor cu evenimente discrete
4.4.1. Structuri tip folosite la modelarea cu re ele Petri
4.4.2. Re ele Petri ordinare
4.4.3. Re ele Petri pure
4.4.4. Pozi ia sursă sau receptor
4.4.5. Tranzi ia validată97
4.4.6. Tranzi ia declanşată98
4.4.7. Conflictul structural şi conflictul efectiv al tranzi iilor
4.4.8. Interblocarea prin interpretare
4.5. Analiza comportamentală a sistemelor cu evenimente discrete
4.5.1. Ecua ia de stare
4.5.2. Graful marcajelor accesibile
4.6. Performan ele sistemelor cu evenimente discrete
4.6.1. Reversibilitatea101
4.6.2. Mărginirea şi siguran a
4.6.3. Viabilitatea
4.7. Sisteme cu evenimente discrete şi evolu ie paralelă
4.8. Maşina de stare
4.9. Grafcetul
4.9.1. Trecerea de la re eaua Petri la grafcet
4.9.2. Etape, tranzi ii şi legături orientate
4.9.3. Interpretarea tranzi iilor
4.9.4. Interpretarea etapelor
4.9.5. Reguli de evolu ie în grafcet
4.9.6. Structuri folosite la modelarea cu grafcet a sistemelor discrete logice
4.9.7. Compararea grafcetului cu re eaua Petri
4.10. Sinteza sistemelor discrete logice
4.11. Implementarea sistemelor discrete logice
4.12. Automate elementare cu contacte şi releu
4.12.1. Analiza structurală
4.12.2. Analiza comportamentală
4.12.3. Automatul elementar cu basculare
4.12.7. Automatul elementar pentru reglarea bipozi ională
4.13. Automate elementare cu circuite integrate
4.13.1. Bistabilul RS
4.13.2. Bistabilele SR şi SRC. Sincronizarea
4.13.3. Bistabilul SCR Master – Slave
4.13.4. Bistabilul JKC
4.13.5. Bistabilul D
4.13.6. Bistabilul T
4.14. Proiectarea automatelor implementate cu contacte şi relee
4.14.1. Schema tehnologică şi schema bloc
4.14.2. Caietul de sarcini al automatului
4.14.3. Analiza structurală şi comportamentală
4.14.4. Sinteza automatului cu contacte şi relee
4.14.5. Implementarea automatului cu contacte şi relee
4.15. Proiectarea automatelor implementate cu bistabile
4.15.1. Sinteza şi implementarea automatului cu bistabile tip D
4.15.2. Sinteza şi implementarea automatului cu bistabile JKC
4.15.3. Problema ini ializării sistemului discret logic
4.16. Proiectarea automatelor implementate cu APL
4.16.1. Metoda Grafcet
4.16.2. Metoda listei de instruc iuni
4.16.3. Metoda schemei desfăşurate
4.16.4. Schema electrica desfăşurată pentru APL
4.16.5. Metoda de proiectare pentru APL aplicată la contacte şi relee
4.16.6. Proiectarea automatelor pentru re ele Petri simple
4.16.7. Proiectarea automatelor folosind automate elementare tip RS
4.17. Aspecte constructive ale automatelor cu evenimente discrete
4.17.1. Schema tehnologică cu echipamentul de automatizare
4.17.2. Schema electrică desfăşurată
4.17.3. Tipuri constructive de automate programabile logice
4.18. Automate pentru motoare
4.18.1. Alimentarea automatelor pentru motoare
4.18.2. Automat pentru pornirea directă
4.18.3. Automat pentru pornirea stea triunghi
4.19. Subsisteme specifice ale automatelor
4.19.1. Sisteme de alimentare
4.19.2. Sisteme de achizi ie a intrărilor din proces
4.19.3. Sisteme de conducere automată
4.19.4. Sisteme de conducere manuală
4.19.5. Sisteme de semnalizare automată
4.19.6. Sisteme de execu ie şi de protec ie automată
4.20. Aplica ii
4.20.1. Automate simple cu APL
4.20.2. Automat cu APL Tl5 pentru banda rulantă
4.20.3. Automat cu APL pentru motorul reversibil cu ini ializare
4.20.4. Automat cu contacte şi relee pentru ascensor
4.20.5. Automat cu APL pentru anclanşarea automată a rezervei tehnologice
5.1. Conceptele sistemelor de securitate la efrac ie şi siguran ă la foc
5.2. Centrale de conducere în caz de pericol
5.3. Traductoare pentru sisteme de securitate la efrac ie
5.3.1. Detectoare pasive în infraroşu - PIR
5.3.2. Monitoare video de mişcare
5.3.3. Controlere de acces
5.3.4. Sisteme de identificare cu frecven ă radio
5.4. Traductoare pentru sisteme de siguran ă la foc
5.4.1. Butoane manuale de semnalizare
5.4.5. Detectoare de fum fotoelectrice cu obturarea luminii
5.4.6. Detectorare de fum fotoelectrice cu difuzarea luminii
5.4.7. Amplasarea detectoarelor de pericol la incendiu
5.5. Sistem simplu de securitate
5.6. Sistemul MicroSAM
6. Bibliografie
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aut9.3C

Aut9.3C

Ratings: (0)|Views: 312|Likes:
Published by Andreea Gheorghe

More info:

Published by: Andreea Gheorghe on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 148 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 154 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 160 to 249 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 255 to 265 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 271 to 283 are not shown in this preview.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
doina_gaby9380 liked this
OvidiuP liked this
Pop Cristina liked this
Ionescu Tiberiu liked this
mihai37 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->