Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programa Analitica Drept Vamal Ro 2011

Programa Analitica Drept Vamal Ro 2011

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by Andrei Curăraru

More info:

Published by: Andrei Curăraru on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2012

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVAFACULTATEA DREPTCATEDRA
DREPT PUBLIC
 Programa analitică
la disciplina
DREPT VAMAL
AUTOR: LECTOR ASISTENT, MA.
CURĂRARU ANDREI______________________ 
ANUL DE STUDII:
IV BAC
SEMESTRUL: Secţia zi – 
VII
Secţia f/r -
IX
 NUMĂRUL TOTAL DE ORE:
90 ore
 NUMĂRUL DE ORE DE CONTACT:
30 ore
DIN ELE PRELEGERI:
16 ore
SEMINARII:
14 ore
EVALUARE:
examen
CREDITE ECTS:
3
Recenzenţi:
Barbăneagră Alexei,
dr.hab., prof. univ. _______________________ 
Mărgineanu Iurie
, dr., conf. univ. _______________________ PROGRAMA A FOST DISCUTATĂ ŞI APROBATĂ LA ŞEDINŢA CATEDREI DIN
“ ”septembrie 2011
PROCES VERBAL NR.
1
 ŞEF CATEDRĂ: dr., conf. univ.
TURCAN SERGHEI _________________ 
DECANUL FACULTĂŢIIdr., conf. univ.
GAMURARI VITALIE _________________ 
 
 Notă introductivă
LOCUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI:
1. Sub raport didactic:
a)
locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt 
:“Dreptul Vamal” reprezintă o disciplină necesară în aprofundarea studenţilor anului IV BACîn cunoştinţele privind reglementarea juridică vamală şi activitatea vamală a RepubliciiMoldova. În contextul unei pregătiri temeinice şi eficiente al viitorului specialist se studiază particularităţile trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Seanalizează particularităţile realizării drepturilor vamale, procedura executării plăţilor vamale,sistemul de măsuri de asigurare a realizării plăţilor vamale şi de altă natură. Se aprofundeazăcunoştinţele privind esenţa controlului vamal şi formelor sale, regimurile vamale şi procedurile vamale speciale. Raportarea la activitatea vamală are loc pe etape, în paralel custudierea instituţiilor juridice respective (tranzitul vamal intern, declararea vamală,antrepozitul vamal, etc.) b)
 semnificaţia formativă 
:Activitatea vamală şi reglementarea acesteia ţin de un domeniu de importanţă majoră pentruRepublica Moldova, iar formarea de cunoştinţe apronfundate în acest domeniu permitestudenţilor anului IV să se orienteze la cariere într-o serie de organe de stat (Serviciul Vamal,Inspectoratul Fiscal, CCCEC, etc.), cât şi în domeniul privat (juristconsult, broker vamal, etc.)Totodată acest curs crează fundamentul pentru cunoaşterea aprofundată a unor domeniispecifice de infracţiuni şi contravenţii (vamale), sistemul de administrare a trecerii pestefrontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport, crează premise concrete de ridicare anivelului de calitate a specialistului în domeniul juridic.
2. Sub raport metodologico-aplicativ:
Programa analitică se orientează la studenţii anului IV, secţia zi şi studenţii anului V secţiafrecvenţă redusă, care deja deţin o serie de competenţe gnoseologice şi praxiologicefundamentale. Mai mult decât atât, au studiat o serie de discipline fundamentale conexe cudisciplina Drept Vamal. De aceea, orele de prelegeri se vor dedica în special problematicii deinterpretare a legislaţiei şi politicii vamale, iar orele de seminare vor fi orientate spresoluţionarea situaţiilor concrete legate de activitatea practică de control vamal la frontieră. La bază se vor lua actele (formularele) necesare pentru trecerea frontierei vamale, cât şi practicaadministrativă şi judiciară vamală disponibilă domeniului public. În plus, seminarele se vor orienta şi la aspectul posibilităţilor de îmbunătăţire a legislaţiei vamaleLa predarea disciplinei se ţine cont de faptul că aceasta este destinată studenţilor anului I alFacultăii Drept, secţia zi i frecvenă redusă, care încă nu posedă competenţe gnosiologice şi
ț ș ț
  praxiologice în domeniu dreptului. Se va încerca antrenarea cît mai activă a studenţilor atît întimpul seminariilor, cît şi la orele de curs, combinarea aspectelor teoretice cu cele practico-aplicative, examinîndu-se situaţii reale din practica juridică şi modelîndu-se cazuri fictive. Pe parcursul predării disciplinei se pune accentul pe acele noţiuni şi instituţii ale materiei, care să
 
stimuleze interesul studenţilor şi să-i determine spre o pregătire temeinică în vederea formăriide buni specialişti în domeniul dreptului în general. La seminare se vor organiza dezbateri pecele mai importante chestiuni ce ţin de problemele de bază ale organizării organelor deocrotire a normelor de drept şi a mecanismului de garantare a respectării drepturilor fundamentale ale omului.
OBIECTIVELE FORMATIV-DEZVOLTATIVEObiectivele cursului
Scopul de bază al prezentului curs îl constituie însuşirea eficientă de către studenţi a unei utileşi necesare disciplini referitoare la dreptul vamal şi activitatea vamală în Republica Moldovacare are ca scop de a cultiva următoarele calităţi:
COMPETENŢE GNOSEOLOGICE 
:Studentul trebuie să cunoască: Noţiunile generale privind reglementarea juridică vamală şi activitatea vamală a RepubliciiMoldova care vor fi necesare pentru însuşirea altor discipline juridice şi îndeplinirii cu succesa activităţii profesionale a juristului practic în toate domeniile dreptului;Particularităţile trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport,realizării drepturilor vamale, procedura executării plăţilor vamale, sistemul de măsuri deasigurare a realizării plăţilor vamale şi de altă natură, esenţa controlului vamal şi formelor sale, regimurile vamale şi procedurile vamale speciale.Structura şi activitatea Serviciului Vamal şi a altor organe abilitate cu atribuţii de a gestionaactivitatea vamală în Republica Moldova.A obţine cunoştinţe de bază în domeniul trecerii frontierei vamale a Republicii Moldova decătre mijloace de transport şi mărfuri.A interpreta legislaţia vamală a Republicii Moldova.A cunoaşte bazele activităţii vamale în Republica Moldova;
COMPETENŢE PRAXIOLOGICE 
:Să-şi formeze capacităţile profesionale, deprinderi de a efectua investigaţii, de prelucrare şianaliză-sinteză a informaţiei.Să determine competenţele care condiţionează reuşita profesională.A aprecia situaţii legate de legislaţia vamală în vedrea depistării încălcărilor şi abuzurilor deaceasta.A fi capabili individual de a analiza situaţii de aplicare a legislaţiei vamale, în bazacunoştinţelor acumulate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->