Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sfantul Ioan Gura de Aur, Cele Dintai Omilii La Facere

Sfantul Ioan Gura de Aur, Cele Dintai Omilii La Facere

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,130 |Likes:
Published by chifuclaudiu
Cuvinte si invataturi ale Sfantului Ioan Gura de Aur, patristica, ortodox, ortodoxie, scrieri ale sfintilor, canonic, crestin
Cuvinte si invataturi ale Sfantului Ioan Gura de Aur, patristica, ortodox, ortodoxie, scrieri ale sfintilor, canonic, crestin

More info:

Published by: chifuclaudiu on Nov 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

 
Cele dintai omilii la Facere
Traducere din limba greaca veche si note de Adrian Tanasescu-VlasTraducerea a fost efectuata dupa textul editat în PG 54, 581-630Tiparita cu binecuvântarea Prea Sfintitului Parinte GALACTION, Episcopul Alexandriei si Teleormanului Editura Sophia Bucuresti, 2004
Cuprins
Cuvântul editorului..........................................................................................................................2Cuvântul întâi...................................................................................................................................3Rostit la începutul Patruzecimiidespre locul: „La început a făcut Dumnezeucerurile şi pământul”; şi despre post şi milostenie.......................................................................3Cuvântul al doilea............................................................................................................................8În care se arată pentru ce în privinţa soarelui, şi lunii, şi cerului, şicelorlalte a zis Dumnezeu: „să fie”,iar în privinţa omului: „să facem”;şi ce înseamnă: „după chipul”......................................................................................................8Cuvântul al treilea..........................................................................................................................11Ce înseamnă: „după asemănarea”, şi pentru ce,spunând Dumnezeusă stăpânim noi peste fiare, nustăpânim; şi că acest fapt dovedeştemultă purtare de grijă din partea Lui..........................................................................................11Cuvântul al patrulea.......................................................................................................................13Că trei feluri de robie a adus păcatul;şi către cei care ascultă cu uşurătate,şi către cei ce nu-şi cinstesc părinţii...........................................................................................14Cuvântul al cincilea........................................................................................................................18Că nu pentru Adam suntem pedepsiţi,şi că mai mari sunt bunătăţile ce ne-au venit1
 
 prin el decât relele, dacă vom lua aminte la noi înşine;şi împotriva celor ce trec pe lângă săraci cu nepăsare...............................................................18Cuvântul al şaselea.........................................................................................................................24Despre pom, dacă din el a căpătatAdam cunoştinţa binelui şi răului,sau dacă avea cunoştinţa aceastaşi mai înainte de a mânca din pom;tot aici şi despre postire,şi despre faptul că trebuie a cugetaacasă la cele grăite în biserică....................................................................................................24Cuvântul al şaptelea.......................................................................................................................26De ce se cheamă astfel pomulcunoştinţei binelui şi răului, şi ceînseamnă: ”Astăzi vei fi cu mine în rai”....................................................................................26Cuvântul al optulea........................................................................................................................34Cuvântul al nouălea........................................................................................................................37Despre felul în care trebuie să-i dojenim, pe fraţi pentru păcate, şi că trebuie să ne îngrijim de mântuirea lor;şi de ce a fost numit Avram Avraam,şi despre numele lui Noe: că drepţiinu-şi primeau numele la întâmplare,ci potrivit iconomiei lui Dumnezeu...........................................................................................37
 Din „Cele dintâi omilii la Facere” Editura Sophia Bucureşti, 2004
Aceste nouă cuvinte la Cartea Facerii au fost rostite, după cum se presupune, chiar în cel dintâian al lucrării de propovăduire desfăşurate de Sfântul Ioan Gură de Aur în Antiohia, şi anume 386.În Patrologia Greacă editată de Migne ele sunt aşezate în urma celeilalte serii, a celor 67 deomilii, probabil fiindcă aceasta, mai completă, acoperă pe de-a-ntregul prima Carte a lui Moise.Cea din urmă este un comentariu κατά μέρος, altfel spus verset cu verset, spre deosebire de seriadintâi, în care tâlcuirea se concentrează asupra unor locuri alese, legate de problemeleduhovniceşti cele mai importante: problema chipului şi asemănării, problema pomului2
 
cunoaşterii binelui şi răului, problema (extrem de importantă pentru vremea noastră) a ierarhieisociale şi familiale.Pentru cititor, consecinţa este o excelentă completare reciprocă a celor două serii în ceea ce priveşte abordarea exegetică.Efortul nostru editorial urmăreşte să completeze prin această carte publicarea seriei mari aOmiliilor la Facere de către Editura Institutului Biblic şi de Misiune, aşa încît iubitorii opereiSfântului Ioan Gură de Aur să se poată bucura de o „integrală” a cuvintelor lui la Cartea Facerii,şi nădăjduim că în viitorul apropiat vom avea posibilitatea să completăm seria „Tâlcuirilor laSfânta Scriptură” cu noi lucrări ale celui mai iubit dintre exegeţii Bisericii Ortodoxe.
 Din „Cele dintâi omilii la Facere” Editura Sophia Bucureşti, 2004
 Rostit la începutul Patruzecimii despre locul: „La început a făcut Dumnezeucerurile şi pământul”; şi despre post şi milostenie
1. Dulce e primăvara pentru corăbieri, dulce-i şi pentru lucrătorii de pământ; însă nici pentruunii, nici pentru ceilalţi nu e aşa de dulce primăvara cum e de dulce pentru cei ce vor săfilosofeze vremea1 postului, primăvara cea duhovnicească a sufletelor, adevăratul senin algândurilor; lucrătorilor de pământ le este dulce primăvara fiindcă văd atunci pământul încununatcu flori şi odraslele de verdeţuri întinse peste el pretutindeni ca o haină pestriţă; corăbierilor leeste dulce primăvara fiindcă pot pluti fără de primejdie pe spinarea mării, talazurile fiind potolite, iar delfinii jucându-se cu multă seninătate şi deseori sărind chiar pe lângă corabie; iar nouă ne e dulce primăvara postului fiindcă obişnuieşte a domoli talazuri nu de ape, ci de poftedobitoceşti, şi ne pune cunună nu din flori, ci de haruri duhovniceşti - că zice Scriptura: „Cununăa harurilor vei lua pe creştetul tău” (Pilde l, 9). Rândunica, venind, nu goneşte iarna precumgoneşte postul, venind, iarna patimilor cugetului nostru. Nu se mai luptă sufletul cu trupul, nicinu se mai răscoală robul împotriva stăpânului, ci tot acest război al trupului se curmă. Deci,întrucât multă este la noi pacea, multă şi seninătatea, haide să trag şi eu la apă barca învăţăturii,din liman în liman purtându-vă auzurile cuminţi; hai să cutez a mă apropia de înţelesurile maisubţiri, filosofând despre cer şi pământ şi mare şi despre restul zidirii2, fiindcă despre acestea nis-a citit astăzi.3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
alinascumpikaro liked this
iniesta_20076336 liked this
Slevas Teofil liked this
goguboncu liked this
bogdancraiova liked this
Stefan Zara liked this
rudolf_ph liked this
Diaconu Mihai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->