Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yasunari Kawabata Vuietul Muntelui

Yasunari Kawabata Vuietul Muntelui

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Cristina I

More info:

Published by: Cristina I on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

 
Yasunari Kawabata - Vuietul muntelui
Language: RomânăLength: 90 pagesAtunci cînd aştepşi doar moartea, s-ar putea sş vinş înlocul ei dragostea. Atunci cînd nu spui ce te frşmîntş,visezi. Atunci cînd vuieşte muntele, se întîmplş întot-deauna lucruri neaşteptate. Cînd îmbştrîneşti poşi sşdescoperi într-o zi cş n-ai urcat încş pe Fuji-Yama. şisş constaşi cş fericirea nu se aflş, poate, decît în clipacare zboarş.Tatşl nu-şi înşelege fiul, fiul îşi neglijeazş nevasta, norase simte mai aproape de tatşl soşului ei decît de toşiceilalşi, o fiicş se simte neglijatş, o amantş este, dacşvrea (dar nu vrea), mai puternicş decît o familie. Uncopil sau doi sau nici unul. Un bşrbat care se joacş de-a bştrîneşea aude vuietul muntelui, care acoperş şi stingevuietul familiei. Sau poate cş vuietul familiei îşi gşseşteecou în vuietul îndepşrtat al muntelui.YASUNARI KAWABATA (1899-1972)Laureat al Premiului Nobel pentru Literaturş-1968.*YASUNARI KAWABATAVUIETUL MUNTELUITraducere dePERICLE MARTINESCUHUMANITASBUCUREşTICoperta colecşiei:IOANA DRAGOMIRESCU MARDAREDescrierea CIP a Bibliotecii NaşionaleKawabata, YasunariVuietul muntelui / Yasunari Kawabata; trad.:Pericle Martinescu. - Ed. a 2-a. rev. - Bucureşti:Humanitas, 2000240 p.; 18 cm. - (Cartea de pe noptierş; 2)ISBN: 973-50-0046-6I. Martinescu, Pericle (trad.)821.521-31=135.1YASUNARI KAWABATAYAMA NO OTOî 1954, Moştenitorii lui Yasunari Kawabataî Humanitas, 2000, pentru prezenta edişiePrima edişie a acestei traduceri a apşrutla Editura Minerva, în 1973
 
ISBN: 973-50-0046-6*Vuietul muntelui1Cu sprîncenele puşin încruntate, cu gura întredeschisş,Ogata Shingo pşrea adîncit în gînduri. Deşi mai curînd aifi crezut cş e abştut, decît cş mediteazş.Shuichi, fiul lui, îşi dşdea seama î dar nu se mai alarma,întrucît se obişnuise cu asta î cş bştrînul, departe de amedita, nu fşcea decît sş-şi adune amintirile.Tatşl îşi scoase pşlşria de pe cap şi o puse pe genunchi,lşsîndu-si mîinile peste ea, dar fiul lui o luş şi o aşezş în plasa de bagaje a vagonului ce-i ducea spre periferie.î Ei, na! fşcu Shingo, gşsindu-şi cu greu cuvintele. Ser-vitoarea aceea, care a plecat nu de mult, cum o chema oareşî Vorbeşti de Kayoşî Ah, da. Kayo. Cînd a plecat de la noişî Joia trecutş; acum cinci zile.î Cinci zile... Sş nu-ti mai aduci aminte nici chipul, niciveşmintele unei servitoare care te-a pşrşsit acum cinci zile...De necrezut...Obişnuit acum cu lapsus-urile tatşlui sşu, Shuichi nu lemai lua în seamş, dar Shingo, cu toate cş şi el era obişnuit,simşea cş-1 cuprinde un fior de spaimş, în ciuda strşdaniilor sale, nu-şi putea aminti deloc chipul fetei aceleia. Zadarnicafrşmîntare a creierului sşu abia dacş-i aducea în faşş o ima-gine ce-1 impresionase cîndva, demult.La fel se întîmpla şi acum. Servitoarea se sprijinise cuamîndouş palmele pe prag, în semn de plecşciune; apoi îşiînclinase trupul înainte de a-i vorbi.5Kayo îl slujise timp de aproape şase luni, dar ea nu maistşruia în memoria lui decît printr-un gest, printr-o plecşciune pe pragul casei. Asta îl fşcea sş simtş cş viaşa se detaşeazşde el.*2*Yasuko, soşia lui Shingo, avea şaizeci şi doi de ani. Eradeci cu un an mai mare ca el. Aveau un bşiat, pe Shuichi,şi o fatş, Fusako, care avea la rîndul ei doi copii.Yasuko pşrea încş tînşrş. Vşzînd-o, n-ai fi crezut cş emai în vîrstş decît bşrbatul ei. şi nu fiindcş acesta ar fi arş-tat chiar atît de bştrîn. Ai fi crezut-o mai tînşrş deoareceaşa se cuvenea, iar aparenşele acestei perechi nu dezminşeauo astfel de supozişie. De altminteri, femeia asta, scundş şirobustş, nu se plîngea niciodatş de sşnştate.Yasuko nu era frumoasş, în tinereşea lor se vedea cît decolo cş ea era cea mai în vîrstş dintre amîndoi; de aceea nicinu-i plşcea sş iasş împreunş cu bşrbatul ei.
 
Shingo nu putea sş spunş de cînd anume imaginea pecare o ofereau ei încetase sş mai contravinş simşului comun,conform cşruia soşul trebuia sş fie cel mai în vîrstş. Sş fifost dupş ce a împlinit el cincizeci de aniş în general femeileîmbştrînesc mai repede, la ei însş era tocmai pe dos.Anul trecut, cînd intrase într-al şaizeci şi unulea an, Shingoscuipase puşin sînge. Asta îi venea probabil de la plşmîni,dar n-a gşsit de cuviinşş sş facş un examen mai serios, banici mşcar nu si-a îngşduit un rşgaz de adevşratş odihnş. Nu-i vorbş, de atunci sşnştatea nu 1-a mai supşrat cu nimic.Ceea ce nu însemna chiar cş ar fi îmbştrînit; dimpotrivş,obrajii îi pşreau mai sşnştoşi ca oricînd. Dupş douş sşptş-mîni de şedere la pat, ochii şi buzele lui recşpştaserş colo-ritul tinereşii. Shingo nu avusese niciodatş mai înainte vreunsemn de boalş care sş-1 facş sş se gîndeascş la tuberculozş.Sş scuipe sînge, la şaizeci de ani, asta i se pşruse destul detrist! De aceea, refuzase sş fie consultat de un medic. Shuichisocotise cş nu era decît o încşpşşînare de bştrîn.6Yasuko dormea foarte bine, desigur datoritş sşnştşşii salezdravene. Sforşiturile ei îl trezeau uneori din somn pe Shingo.Obişnuia sş sforşie de cînd era adolescentş; pşrinşii ei în-cercaserş s-o vindece de acest defect, dar nu izbutiserş. Scş- pase de meteahnş atunci cînd se cşsştorise, însş pe la cinci-zeci de ani a început sş sforşie din nou. în astfel de situaşiiShingo o apuca de nas pe soşia lui şi o zgîlşîia uşor, iar dacşasta nu ajuta la nimic o strîngea de ceafş. Aşa cel puşin po-vestea el în zilele lui bune. în cele rele, trupul soşiei, alşturide care trşise atîta amar de vreme, îi producea dezgust.Or, în seara aceea, bştrînul era prost dispus. Aprinseselumina, privise cu coada ochiului spre faşa lui Yasuko, oapucase de gît, o zgîlşîise. Era transpiratş. Soşul nu-şi maiatingea nevasta decît atunci cînd voia s-o trezeascş din sfo-rşit î constatare ce-i rşscolea un fel de uşoarş compştimire.Luş o revistş lşsatş lîngş marginea pernei, dar cşldura jilavş îl fşcu sş se scoale; împinse uşa glisantş şi se aşezşîn genunchi lîngş ea.Era o noapte cu lunş.O rochie era întinsş afarş, la uscat, alburie la lumina luniisi dezagreabilş la vşzut. Se gîndi mai întii cş rufa fusese ui-tatş pe frînghie, apoi cş fusese anume lşsatş acolo, ca sşse zvînte de sudoare.Auzi un jîrîit îh grşdinş; un şîrîit de greier lîngş trunchiulcireşului, la stînga lui. îGreiere sş fie oare zgomotul şstaatît de lugubruş" se întrebş el. Da, era un greiere.îGreierii se trezesc oare si ei din somn atunci cînd viseazşurîtş"Unul intrase în camerş şi se aşezase pe marginea cuver-turii; Shingo îl prinse cu mîna, dar gîngania nu tipa deloc.îE mut, îşi zise el, nu e şsta."

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->