Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tekijänoikeusneuvosto lausuntopyyntö2

tekijänoikeusneuvosto lausuntopyyntö2

Ratings:
(0)
|Views: 31|Likes:
Published by Vesa Linja-aho

More info:

Published by: Vesa Linja-aho on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

 
Vesa Linja-ahoKulovalkeantie 12 A 1802760 Espoosähköposti: vesa.linja-aho@metropolia.fi, puhelin 040 487 0869TekijänoikeusneuvostoOpetus- ja kulttuuriministeriöPL 2900023 ValtioneuvostoLAUSUNTOPYYNTÖ
Taustaa
Lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä ei ole määritelty tarkasti teoskynnyksen ylittymistä. Yleensäkatsotaan, että teoskynnys ylittyy, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessäänolisi päätynyt samanlaiseen lopputulokseen (Katariina Sorvari:
Opetustoimen tekijänoikeudet 
).Työskentelen sähkötekniikan opettajana, ja käytän runsaasti virtapiirikaavioihin perustuvia tehtäviäopetuksessani. Minulle on epäselvää, ylittävätkö virtapiiritehtävät teoskynnyksen. Oma tulkintani on,että yksittäinen virtapiiritehtävä tai muutaman tehtävän kokoelma ei ylitä teoskynnystä eikä saaluettelosuojaa. Tämän lausuntopyynnön tarkoitus on hakea linjausta tehtävien teoskynnyksestä sekähakea vahvistusta tulkinnalleni tehtävien teoskynnyksen ylittymisestä ja ylittymättömyydestä.Esimerkiksi piirroskuvien osalta tekijänoikeusneuvosto on linjannut, että muurausalan oppikirjanselittävät piirustukset ylitä teoskynnystä (TN 1994:13). Samaan ratkaisuun on päädytty lääketieteenoppikirjan kuvitusta koskevassa lausunnossa (TN 1996:2) sekä vaatetusalan ammattitekniikankäsikirjaa koskevassa lausunnossa (TN 2006:15). Oppikirjat kokonaisuutena luonnollisesti ylittävätteoskynnyksen.Monistesarja, joka sisältsi 1203 laskutehtävää, sai luettelosuojan (TN 1993:4). Oppi- tai harjoituskirjavoi olla suojattu luettelosuojalla, jos se sisältää suuren määrän (satoja tai tuhansia kappaleita)harjoitustehtäviä tai malliratkaisuja (TN 2005:2). Kolmisivuinen kurssimateriaali taas ei ollut teos (TN2008:10), koska se ei sisältänyt suurta määrää tietoa eikä sen kerääminen ollut vaatinut huomattavaa panostusta. Myöskään matemaattinen monistesarja (TN 1993:4) ei ollut teos.Oma tulkintani on, että sähköteknisen laskutehtävän laatiminen ei (eikä muutaman kymmenen tehtävänkokoelman laatiminen) vaadi huomattavaa panostusta, joten yksittäiset tehtävät sekä 5-10 kysymyksententit tai tehtäväpaperit malliratkaisuineen eivät ylitä teoskynnystä eivätkä täten nauti suojaa teoksena.Sen sijaan on epäselvää, kuinka laaja tulee kokoelman olla, jotta se ylittää teoskynnyksen.Tätä taustaa vasten pyydän tekijänoikeusneuvostoa ottamaan kantaa eli antamaan lausunnon seuraaviinkysymyksiini.
Kysymys 1
Tentin tekijänoikeus. Muodostaako jo(t)kin yksittäinen tehtävä tai tentti kokonaisuutena teoksen?Pyydän ottamaan kantaa liitteen 1 teostasoon. Onko liite 1 (ammattikorkeakoulun autoelektroniikankurssin tentti 11.10.2010) teos kokonaisuutena tai onko jokin yksittäinen tehtävä teos?
 
Kysymys 2
Tehtäväpaperin tekijänoikeus. Onko liitteenä 2 oleva neljä laskutehtävää malliratkaisuineen sisältävätehtäväpaperi teos? Mikäli on, onko jokin yksittäinen tehtävä (malliratkaisulla tai ilman) teos?
Kysymys 3
Kuinka laaja tulee tehtäväkokoelman olla, jotta se saa luettelosuojan tai muuten suojaa teoksena? TN2005:2:n mukaan oppi- tai harjoituskirja voi olla suojattu luettelosuojalla, jos se sisältää suuren määrä(satoja tai tuhansia kappaleita) harjoitustehtäviä. Nauttiiko liitteenä 3 oleva 78-sivuinen yliopistonelektroniikan peruskurssin tehtäväkokoelma suojaa itsenäisenä teoksena? Ja/tai nauttiiko seluettelosuojaa? Mikäli kyseessä on teos, kuinka paljon suppeampi kyseinen teos saisi olla, jotta seedelleen olisi teos? Olisiko esimerkiksi pelkästään alkupään asioita käsittelevä (laskuharjoitukset 1-6)materiaali itsenäinen teos?Mikäli materiaali ei ole teos, olisiko samanlaatuinen mutta kaksi kertaa laajempi tehtäväkokoelmateos?Pyrin tällä hakemaan linjausta teoksen laajuudelle teoskynnyksen ja/tai luettelosuojakynnyksenylittymiselle.
Kysymys 4
Luentokalvojen teoskynnys. Ylittääkö liitteenä 4 oleva ammattikorkeakoulun tasasähköpiirien peruskurssin luentokalvosarja (134 kalvoa) teoskynnyksen? Entä ylittääkö jokin/jotkin yksittäinenkalvo tai yksittäinen luento (esim. kalvot 39-49 muodostavat yhden luennon yhdestä aihealueesta)teoskynnyksen? Kuinka laaja tulee luentokalvokokoelman olla noin yleisesti, jotta se ylittäisiteoskynnyksen?Lausunnon TN 1992:14 mukaan yksinkertaista tekstiä sisältäneet kalvot eivät yltäneet teostasoon,mutta tekstistä ja piirustuksista muodostuvat kalvot olivat teoksia.
Kysymys 5
Sitaattioikeuden laajuus. Onko eroa yhden kuvan siteeraamisella verrattuna monen kuvansiteeraamiseen? Esimerkiksi TN 1988:9 mukaan rakennusalan ammattiopetukseen tarkoitetussa julkaisusarjassa oli runsaasti muualta jäljennettyjä piirroskuvia, joiden käyttöä ei voitu perustaakuvasitaattisäännökseen. Kuinka laajoja lainauksia voidaan sitaattioikeuden nojalla teoksesta ottaa?Esimerkiksi, kuinka laaja lainaus voidaan kysymyksessä nro 3 mainitusta (liite 3) tehtäväkokoelmastaottaa sitaattioikeudella?
Lisätietoa omaperäisyydestä ja työmäärästä
Sähköisten virtapiirikaaviotehtävien laatiminen onnistuu keneltä tahansa sähköopin perusteet hyvinhallitsevalta ihmiseltä, kuten esimerkiksi radioamatööriltä, elektroniikkaharrastajalta tai asiat tosissaanopetelleelta sähköalan insinööriltä tai diplomi-insinööriltä. Jotkut virtapiirit ovat sähkö- jaelektroniikkalaitteista löytyviä käytännön sovelluksia ja löytyvät useista sähköalan oppikirjoista.Pelkästään sähköopin laskutaitojen harjoitteluun tarkoitettuja tehtäviä, joissa piirielementit on aseteltuumpimähkäisesti tai pedagogisin perustein, voi helposti luoda erilaisia kuinka paljon tahansa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->