Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
57769227-definitii-matematica

57769227-definitii-matematica

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by Pîrîia Robert

More info:

Published by: Pîrîia Robert on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

 
Autori:Mihaela Singer Cristian VoicaReferenþi: Cristian Alexandrescu Dan Brânzei Vasile Berinde Ion Chiþescu Ion D. Ion Severius Moldoveanu Dorin Popovici Liliana Preoteasa Gabriela Streinu-CercelRedactare:Corina CîrtoajeTehnoredactare: Andrei Cîrtoaje© 2004
Editura SIGMA Toate drepturile asupra prezentei ediþii aparþin Editurii SIGMA.Nici o parte a acestei lucrãri nu poate fi reprodusã fãrã acordul scris al Editurii SIGMA. 4
 
Axa numerelor Pe orice dreaptã existã douã sensuri opuse; orice punct de pe dreaptã împarte dreapta în douã semidrepte corespunzãtoare celor douã sensuri. Se numeºte axã numericã (numerelor sau axã de coordonate) o dreaptã pe care sunt fixate: un punct numit origine, un segment considerat unitate ºi un sens numit sensul pozitiv (corespunzãtor uneia dintre semidreptele determinate de origine). Notãm originea unei axe numerice cu O iar axa cu Ox sau Oy sau Oz. Punctul O împarte axa Ox în semidreapta pozitivã (corespunzãtoare sensului pozitiv) ºi semidreapta negativã. Un punct A de pe o axã numericã are abscisa (coordonata) numãrul a, dacã A se aflã pe semidreapta pozitivã la distanþa a deorigine, a U 0 ºi A are abscisa b =
a, dacã se aflã pe semidreapta negativã. Notãm A(a) ptru a evidenþia faptul cã punctul A are abscisa a.P(b)
3
2 E\ (
1) O(0) E(1) 2 3Clasa a IX-a Numere realeValoarea absolutã (modulul) unui numãr real a, este numãrul a = Distanþa dintre douã puncte A(a) ºi B(b) situate pe axa numerelor, notatã d(A, B) sau AB, este d(A, B) =  a Bb .Ra , dacã a U 0 . S
−a , dacã a < 0 TA(a)Puteri Pentru orice n iq, n U 2 ºi a g4, puterea n a lui a este produsul a n factori egali cu a. ⋅a ⋅a Notãm a n = a 4 ⋅...3 ; n se numeºte exponent, iar a se numeºte bazã.4n factoriPrin convenþie, a1 = a, a0 = 1. 1 Pentru a ≠ 0, definim a− n = n , n i q. a Pentru orice numãr pozitiv a ºi orice numãr natural par n U 2, numãrul notat n a , numit rãdãcina derdin n a lui a, sau radical indice n din a, este soluþia pozitivã a ecuaþiei xn = a. Pentru orice numãr real a ºi orice numãr natural impar n, n ≠ 1 , numãrul notat n a , numitrãdãcina de ordin n a lui a, sau radical de ordinul n din a, este soluþia realã a ecuaþiei xn = a.m , mim , niq, n U 2. Atunci a r = n a m . n Numãrul a r se numeºte puterea de exponent r a lui a.Fie a > 0 ºi r un numãr raþional, r =Operaþii pe Z. Proprietãþi Pentru orice numere reale a, b, c au loc urmãtoarele egalitãþi:) a + b = b + a (comutativitate) 5
 
2) a + (b + c) = (a + b) + c (asociativitate) 3) a + 0 = 0 + a = a (element neutru) 4) a + (
a) = (
a) + a = 0 (element opus) 5) ab = ba (comutativitate) 6) a(bc) =(ab)c (asociativitate) 7) a(b + c) = ab + ac (distributivitate) 8) a  1 = 1  a =a (element neutru) 1 1 9) a ⋅ = ⋅ a = 1 , pentru a ≠ 0 (element inversabil) a a Pentrua, b reale ºi n, k naturale impare sau a, b pozitive ºi n, k naturale, avem:nan = a ;nab = n a ⋅ n b ;na na , b ≠ 0; = b nbna < n b ⇇ a< b;na = nk ak ;k na = nk a .MediiMedia aritmeticã a numerelor reale a1, a2 ... an, n U 2, este numãrula1 + a2 + ... + an . n n Media armonicã a numerelor reale pozitive nenule a1, a2 ... an, n U 2, este . 1 1 1 + + ... + a1 a2 anMedia geometricã a numerelor reale pozitive a1, a2 ... an, n U 2, este numãrulna1a2 ... an .Proprietãþi ale relaþiei de ordine Fie a, b, c, d numere reale. J Dacã a T b ºi c T d , atunci a + c T b + d (adunarea este compatibilã cu relaþia T ). J Dacã a ºi b au acelaºi semn, atunci produsul ab este pozitiv. În consecinþã a2 U 0.
 
Dacã a ºi b au semne contrare, aunci produsul ab este negativ. a J Dacã a ºi b sunt nenule ºi au acelaºi semn, atunci este pozitiv. b a Dacã a ºi b sunt nenule ºi au semne contrare, atunci este negativ. b JDacã a < b, atunci
a > Bb . 1 1 J Dacã 0 < a T b, atunci 0 < T . b a J Dacã 0 T a T b ºi0 T c T d , atunci 0 T ac T bd .c c aUb. J Dacã a T b ºi c < 0 , atunci ac U bc ºi c cJ Dacã a T b ºi c > 0 , atunci ac T bc ºi a T b .Inegalitãþi elementare Inegalitatea sumei de pãtrate. Pentru a, b i Z, avem: a2 + b2 U2ab. Inegalitatea Cauchy
  
Buniakowski
  
Schwartz. Pentru orice n i q*, a1, a2, ..., an i Z, 2 2 2 2 2 b1, b2, ..., bn i Z, avem: (a1b1 + a2 b2 + ... + an bn )2 T(a1 + a2 + ... + an )(b12 + b2 + ... + bn ) . 6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->