Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
güç ileten mekanizmalar

güç ileten mekanizmalar

Ratings: (0)|Views: 770|Likes:

More info:

Published by: Metin Sinan çeliker on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

 
5.HAREKET (GÜÇ)
İ
LETEN MEKAN
İ
ZMALAR 
 
5.1.D
İŞ
L
İ
ÇARKLAR 
Di
ş
li Çark mekanizmalar 
ı
, di
ş
lerin birbirini kavramas
ı
sayesinde, dönme hareketinive döndürme momentini
ş
ekil ba
ğ
ı
ile mecburi hareketli olarak ileten elemanlard
ı
r. Paralel,kesi
ş
en veya ayk 
ı
ı
eksenlerde farkl
ı
di
ş
li çark mekanizmalar 
ı
kullan
ı
l
ı
r. (
Ş
ekil 5.1.1)
Ş
ekil 5.1.1 Di
ş
li Çarklar 
ı
n Eksenlerin Durumuna göre S
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
:a).Paralel Eksenli: (Soldan sa
ğ
a) Düz Al
ı
n Di
ş
li Çark Mek., Helisel Al
ı
n Di
ş
liÇark Mek., Ok Di
ş
li Al
ı
n Di
ş
li Çark Mek.,
İ
ç Al
ı
n Di
ş
li Çark Mek. b).Kesi
ş
en Eksenli: (Soldan sa
ğ
a) Düz Konik Di
ş
li Çark Mek., Helisel Konik Di
ş
li Çark Mek., Ok Konik Di
ş
li Çark Mek., Spiral Konik Di
ş
li Çark Mek.c).Ayk 
ı
ı
Eksenli: (Soldan sa
ğ
a) Spiral Di
ş
li Çark Mek., Sonsuzvida Mek.,Globoid Sonsuzvida Mek.
 
Al
ı
n Di
ş
li Çark Mekanizmalar 
ı
: Çarklar 
ı
n, Taksimat Dairesi (
Ş
ekil 5.1.2.) üzerindeki çevreselh
ı
zlar 
ı
birbirine e
ş
ittir. Di
ş
ler üzerinde, izafi kayma olmadan yuvarlanma hareketi görülür.Bu sebeple bu tip mekanizmalara yuvarlanma mekanizmalar 
ı
da denir.v = v
1
= v
2
 v = r 
1
ω
1
= r 
2
ω
2
 
ωπ=
260n radsn
 
v rnrn
= =
1122
260260
π π
 Çevrim Oran
ı
(Tahvil Oran
ı
): Döndüren çark 
ı
n(pinyonun) devir say
ı
s
ı
n
ı
n döndürülen çark 
ı
ndevir say
ı
s
ı
na oran
ı
.
innrnzz
= = = =
12122121
ωω
 Bir kademede sa
ğ
lanabilecek en yüksek çevrim oran
ı
:
i
max
8
 Çok kademeli mekanizmalarda çevrim oran
ı
:
i
top
= i
1
i
2
i
3
i
4
 
...Çark Boyutlar 
ı
:Düz Al
ı
n Di
ş
li Çark Mekanizmalar 
ı
:Taksimat Dairesi Çevresi:
U=
π
d =z t
z: di
ş
say
ı
s
ı
 t: hatveTaksimat Dairesi Çap
ı
:
dtz mz
=⎛ ⎝  ⎠=π
m: modül
[
mm
]
(standart )(Tablo 5.1.1)Di
ş
Yüksekli
ğ
i:
h=h
f
+h
k
= 1,2m+m=2,2m
Di
ş
 ba
ş
ı
Dairesi Çap
ı
:
d d h z m
b k
= + = +
2 2( )
 Di
ş
dibi Dairesi Çap
ı
:
d d h z m
d f
= = +
2 24( , )
 Eksenleraras
ı
Mesafe:
( )
ad dz z m
=+=+
1 21 2
2 2
 
Ş
ekil 5.1.2. Düz Al
ı
n Di
ş
li Çark 
ı
n Boyutlar 
ı
 
 
 
Ş
ekil 5.1.3. Helisel Al
ı
n Di
ş
li Çark 
Ş
ekil 5.1.4. Di
ş
li Al
ı
n ve Normal KesitiHelisel Al
ı
n Di
ş
li Çark Mekanizmalar 
ı
:Taksimat Dairesi Çap
ı
:
dtz m zm z
ssn
=⎛ ⎝  ⎠= =π β
cos
 m
n
: normal modül
[
mm
]
(standart)m
s
: al
ı
n modül
[
mm
]
 
β
: helis aç
ı
s
ı
 
[°]
 t
s
: al
ı
n kesitteki taksimat (
Ş
ekil 5.1.4.)Helis Aç
ı
s
ı
:
β = =
ttmm
nsns
t
n
: normal kesitteki taksimatDi
ş
Yüksekli
ğ
i:
h=h
f
+h
k
= 1,2m
n
+m
n
=2,2m
n
 
Di
ş
 ba
ş
ı
Dairesi Çap
ı
:
d d h z m
b k
= + = +
2 2( )
n
 Di
ş
dibi Dairesi Çap
ı
:
d d h z m
d f
= = +
2 24( , )
n
 Eksenleraras
ı
Mesafe:
( )
ad dz z m
n
=+=+
1 21 2
2 2cos
β
 Tablo 5.1.1. Standart Modüller 
[
mm
]
 0.3-1.0 1.25-4.0 4.5-7.0 8-160.3 1.25 4.5 80.4 1.5 5.0 90.5... 1.75 5.5 10... ... ... ...1.0 4.0 7.0 16Al
ı
n Di
ş
li Çarklarda Kuvvetler: Di
ş
li çarklarda, ilettikleri momente ba
ğ
l
ı
olarak çe
ş
itli yükler meydana gelir.Düz Al
ı
n Di
ş
li Çark Mekanizmalar 
ı
nda:Te
ğ
etsel:
FMrMd
t
= =
2
M: döndürme momenti
[
 Nm
]
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->