Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
15Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ingyenenergia

Ingyenenergia

Ratings: (0)|Views: 5,070|Likes:
Published by rkryszta

More info:

Published by: rkryszta on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
Ingyenenergia! Lehetséges ez? Lehetséges volna, hogy teljesen hivatalosan nem kellfizetned a villanyért, a gázért és a ftésért, hanem ingyen is hozzájuthatsz ezekhez azenergiákhoz? Igen, mindezt ingyen is megkaphatnád, ráadásul még a környezetet isvédenéd vele. Jelenleg azért fizetsz az áramért, mert valakik megépítették az ermveket, bevezették a lakásodba vezet villanyvezetékeket, felszerelték a villanyórát és kiépítették azt az apparátust, ami ezen rendszer karbantartásáért és a számlák behajtásáért felel. Deez mind teljesen felesleges! Mindezt ingyen is megkaphatnánk, mivel több mint száz évemár léteznek olyan készülékek, elektromos és hgenerátorok, melyek többek között a Nullpontenergiafelhasználásával több energiát juttatnak a rendszer kimenetére, mintamennyit bevezettünk. És ezek a rendszerek állandóan termelik az energiát a beindításuk után.
Vízzel hajtott autó - Bevezet
 
Vízzel hajtott autó! Nem hangzik rosszul, igaz? Csakotthon a csapból feltöltöd az autód víztartályát és mármehetsz is. Nincs környezetszennyezés, ráadásul mindezingyen van. S ami szintén nem elhanyagolható: Te magad isátalakíthatod a saját benzinmotoros autódatvízmeghajtásúra! Hogyan? Ezt tudhatod meg a következoldalakon.
 
A
z alapelv
 A vizet elektrolízis segítségével szétválasztjuk hidrogénra és oxigénra, majd azt a porlasztóban levegvel hígítva elégetjük a hengerekben. Ennyi.
H2O(folyadék) => H2(gáz) + O2(gáz) => H2O(gz)
Egy
kicsit részletesebben
 
 
Az elektrolízishez szükséges energiát az autóakkumulátorból vagy a generátorbólvesszük. Ez az áram a vizet hidrogénra és oxigénra bontja. A keletkezett hidrogén-oxigéngázt a porlasztóban levegvel hígítjuk, vagy különböz befecskendezési módotalkalmazunk (errl majd késbb lesz szó) és a hengerekben ezt a hidrogén-levegkeveréket plusz némi vizet elégetjük.Természetesen sok fontos technikai részletet is ki kell dolgozni az autó hatékonyüzemeltetésére, de mieltt ezekre rátérnénk, egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani.
 A hidrogén és oxigén elégetésekor keletkez energia legalább egy nagyságrenddel meghaladja a víz lebontásához használt energiát.Mindez annak köszönhet, hogy a hidrogén és oxigénszétválasztásakor és újraegyesülésekor megcsapoljuk az étert vagy más néven a nullapont energiát, ez adja az energiatöbbletet.
 Ez látszólag ellentmond az energia-megmaradás törvényének, de igenis több energiátvehetünk ki egy rendszerbl, mint amennyit befektettünk, ha azt a rendszert megfelelmódon építjük fel. (lásditt) Ez a helyzet a vízautóval is.A következ oldalakon elször pár mköd vízmeghajtású benzinmotorról olvashatsz.Ezeket csak "kedvcsinálónak" szántam. Ezt követen egy kis elmélet következik, aholelször a hidrogénnal és annak a hidrogénmotorban történ felhasználásávalfoglalkozunk, ezt követen a víz eddig ismeretlen tulajdonságairól olvashatsz, majdkiszámítjuk a hidrogénmotor meghajtásához szükséges hidrogéngáz és víz mennyiségét.Foglalkozunk a teljesítmény és hatásfok kérdésével, majd megismerkedhetsz azelektrolízis elméletével és néhány elektrolizáló készülék szabadalmával is. Végül azÁltalunk és a Fénykapu olvasói által elvégzett kísérleteket és méréseket ismertetjük.Mindezekhez rengeteg képet, st rövid videókat is láthatsz.
 Megjegyzés:
A hidrogénmotor nem ugyanaz, mint a hidrogénüzemanyagcellás motor. A hidrogénmotor a hidrogéntbelségés motorként elégeti és ez adja a mechanikaienergiát. A hidrogén üzemanyagcellás motor viszont ahidrogént és oxigént egyesítve elektromos áramot termel,melyet egy elektromos motorra vezetnek. Mi nem azüzemanyagcellás rendszerekkel fogunk foglalkozni azelkövetkez oldalakon, hanem a hidrogénmotorokkal.
 
Azüzemanyag cellákrólbvebben itt olvashatsz.
 
Az ezen az oldalon ismertetésre kerül vízautókat,vízmeghajtású aggregátort és a vízautó építési leírástazzal a céllal fordítottam le, hogy kedvet kapjál Te is avízmeghajtású autóhoz. Elöljáróban szeretném elmondani,hogy ezek az ismertetk kevés, vagy éppen téves/ködösinformációkat közölnek, ugyanakkor kedvcsinálónak nagyonjók. A pontos technikai részletekrl a következ oldalakonlesz majd szó.
 
y
 
Elsként Daniel Dingel vízautójáról olvashatsz. A Fülöp-szigeti feltaláló már harminc éve használ vízmeghajtású autót, de a titkot nem árulja el. Az ismertettittláthatod.
y
 
A következ Carl Cella hevy metal zenész írása, melyben azt mondja el, hogyanalakított át egy 1979-es Cadillac Coupe de Ville-t vízmeghajtásúra. A fordítástitt nézheted meg.
y
 
A következ ismertet egy titokban tartott fémötvözetrl szól, mely a vizetnagyon olcsón bontja le hidrogénra és oxigénra. A fejlesztett gázokkal egy 12 LE-s aggregátort hajtanak meg. A leírástittolvashatod.
y
 
Egy magyar feltaláló, Gróf Spanyol Zoltán is benyújtott egy szabadalmat Németországban még jó húsz évvel ezeltt. A feltalálóval készített két filmet és aszabadalmátittnézheted meg.
y
 
Végül pedig következzenittegy leírás, ami lépésrl lépésre leírja, hogyan kellátalakítanod a benzinmotoros autódat vízmeghajtásúra. Sok benne a pontatlanságés az ott ismertetett elektrolizáló az eddig elvégzett kísérleti tapasztalataink szerint nem tud elegend mennyiség gázt termelni, de azért vannak hasznosinformációk is benne. Egyszer érdemes elolvasni.Ha a fentebb bemutatott leírásoktól kedvet kaptál az autód átalakításához, akkor akövetkez oldalakon pontos magyarázatokat és számításokat, valamint kísérletieredményeket találhatsz.Mindenek eltt azonban következzék egy kis elmélet, melynek els felébenmegismerkedhetsz a hidrogénnal és annak a belségés motorokban történalkalmazásával.
A
vízautó készítje mé
g
30 év után is harcol
 
J
oey G. Alarilla